Ako vypočítať neznámy odpor pomocou meracieho mostíka: 9 krokov

Merací mostík je prístroj, ktorý sa používa na zistenie odporu cievky; nájdete ho ako súčasť pomôcok fyzikálneho laboratória.

Kroky


Skontrolujte, či je vodič meracieho mostíka pripojený. Ak nie, stačí pevne spojiť oba konce drôtu. Prístroj má 5 miest pre spojenia. Všetky medzery na pripojenie sa nachádzajú nad vodičom meracieho mostíka; dve po oboch stranách a jedna v strede.


Predstavte si 5 bodov zakreslených na papieri, ktoré sú koplanárne, predstavte si tiež čiaru pod nimi, ktorá je o niečo dlhšia ako čiara, ktorú môžeme získať, ak body spojíme. Uvedené spojenie je podobné tomuto.


Pripojte známy odpor na jednej strane a neznámy odpor na druhej strane, čím vyplníte 4/5 medzier, ktoré zostávajú pre spoje. Do zostávajúcej medzery zapojte galvanometer, vysoký odpor a žok, všetko do série.


Posuňte džokejku po drôte mostíka merača a zapíšte si údaj, pri ktorom dostanete nulovú výchylku galvanometra.


Nech je to R1 teraz vložte R2=100-R1.


Podobne vypočítajte ďalší údaj zámenou známeho a neznámeho odporu vo vyššie uvedenom obvode.


Nové hodnoty nech sú R3 a R4, kde R3 je dĺžka získaná pre nulovú výchylku a R4=100-R3.


Sčítajte R1 a R3 a vydeľte ich dvoma. zapíšte si to ako L. vypočítajte priemer aj pre R2 a R4 nech je to M.


  • Uvedené zopakujte pre rôzne hodnoty známeho odporu. Zakaždým môžete vypočítať neznámy odpor pomocou vzorca:neznámy odpor(a)=známy odpor(b)*L/M. Zistí sa, že táto hodnota je rovnaká pre všetky hodnoty známeho odporu.