Ako vypočítať objemovú hmotnosť: 6 krokov (s obrázkami)

Náklady na prepravu sa často určujú skôr podľa množstva priestoru, ktorý balík zaberá, než podľa skutočnej hmotnosti balíka. Tento objem sa nazýva objemová alebo rozmerová hmotnosť obalu. Našťastie si ho môžete vypočítať sami v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Časť 1 z 2:Výpočet kubickej veľkosti


Zmerajte dĺžku, šírku a výšku obalu. Pomocou meracieho pásu zistite dĺžku, šírku a výšku obalu pomocou štandardných jednotiek pre váš región, ako sú palce alebo centimetre.[1]


Zaokrúhlite svoje rozmery na najbližšie celé číslo. Ak je meranie menšie ako pol palca alebo centimetra, zaokrúhlite nadol. Ak je meranie väčšie ako pol palca alebo centimetra, zaokrúhlite nahor.[2]

 • Napríklad, ak je dĺžka meradla 12.49, zaokrúhlite nadol. Ak je to 12.51, zaokrúhlite nahor.


Vynásobte všetky 3 čísla spolu. Ak chcete zistiť kubický objem obalu, jednoducho vynásobte dĺžku šírkou výškou.[3]

 • Ak je napríklad dĺžka 10 palcov, šírka 15 palcov a výška 20 palcov, vynásobte 10 x 15 x 20, čo sa rovná 3 000 palcov.
 • Prípadne, ak je dĺžka 40 centimetrov, šírka 40 centimetrov a výška 50 centimetrov, vynásobte 40 x 40 x 50, čo sa rovná 80 000 centimetrov.

Časť 2 z 2:Zistenie objemovej hmotnosti


Určte objemový faktor pre nákladný dopravný prostriedok. Rôzne prepravné spoločnosti používajú rôzne objemové faktory (nazývané aj „DIM faktory“), preto je dôležité zistiť, ktorý faktor prepravná spoločnosť, ktorú sa chystáte použiť, zamestnáva. Je dôležité si všimnúť, či dopravca používa na určenie objemovej hmotnosti centimetre a kilogramy alebo palce a libry. Objemový faktor môže ovplyvniť aj to, či ide o vnútroštátnu alebo medzinárodnú zásielku.

 • Ak sa napríklad balík meria v palcoch, spoločnosti FedEx a UPS používajú na určenie objemovej hmotnosti v librách objemový faktor 166 pre vnútroštátne zásielky a objemový faktor 139 pre medzinárodné zásielky.[4]
  Iné spoločnosti však na výpočet objemovej hmotnosti v librách používajú objemový faktor 305 pre obaly merané v palcoch.[5]
 • Väčšina európskych a ázijských prepravných spoločností meria balíky v centimetroch a na určenie objemovej hmotnosti v kilogramoch používa objemový koeficient 5 000.[6]
  Spoločnosť DHL však meria medzinárodné zásielky v centimetroch a na výpočet objemovej hmotnosti v kilogramoch používa objemový faktor 4,000. Iné spoločnosti používajú objemový faktor 6,000 pre obaly merané v centimetroch na zistenie objemovej hmotnosti v kilogramoch.[7]


Vydelte kubickú veľkosť objemovým faktorom. Keď poznáte objemový faktor na základe typu zásielky, merných jednotiek a prepravcu, vezmite kubatúru balíka a vydeľte toto číslo objemovým faktorom.[8]

 • Ak napríklad posielate vnútroštátny balík v U.S. pri kubatúre 3 000 palcov prostredníctvom UPS vydeľte 3 000 číslom 166. Výsledok je 18.07, čo je objemová hmotnosť balíka v librách.
 • Prípadne, ak posielate medzinárodný balík s kubatúrou 80 000 prostredníctvom spoločnosti DHL, vydeľte 80 000 4 000. Výsledok je 20, čo je objemová hmotnosť v kilogramoch.

 • Na opätovnú kontrolu výpočtov použite online kalkulačku. Väčšina veľkých prepravných spoločností, ako sú DHL, UPS, FedEx atď. poskytujú online kalkulačky na zistenie objemovej hmotnosti. Ak využívate služby niektorého z týchto prepravcov, navštívte ich webovú stránku a zadajte rozmery svojho balíka, aby ste sa uistili, že ste použili správny objemový faktor a správne vypočítali objemovú hmotnosť.

  • Ak napríklad posielate balík prostredníctvom spoločnosti FedEx, použite online kalkulačku dostupnú na adrese http://www.fedex.com/in/tools/dimweight.html.
 • Odkazy