Ako vypočítať produktivitu: 7 krokov (s obrázkami)

Ekonomické zdravie krajiny sa najčastejšie určuje podľa jej produktivity práce. Produktivita práce je meranie HDP (hrubého domáceho produktu) vytvoreného na hodinu práce na jedného pracovníka. Laicky povedané, je to hodnota práce, ktorú pracovník vykoná za priemernú hodinu.[1]
Keďže sa za hodinu vyprodukuje čoraz viac práce, celková úroveň produktivity sa zvyšuje, čo znamená zdravú a expandujúcu ekonomiku.

Metóda 1 z 2:Výpočet produktivity práce


Určite hrubý domáci produkt (HDP) krajiny. HDP krajiny je miera tovarov a služieb vyrobených v určitom časovom období.[2]
Toto číslo budete potrebovať na výpočet produktivity na základe HDP.

 • Toto číslo zvyčajne nemusíte vypočítať sami (bolo by to veľmi zložité). Namiesto toho môžete nájsť číslo, ktoré už bolo vypočítané za vás.
 • HDP väčšiny krajín by ste mali nájsť na internete. Začnite tým, že do Googlu zadáte názov krajiny a „HDP“. HDP mnohých krajín nájdete aj na webovej stránke Svetovej banky.[3]
 • Uistite sa, že ste našli správny HDP pre časové obdobie, ktoré meriate (napr.g., za štvrťrok alebo rok).
 • Majte na pamäti, že číslo HDP cieľovej krajiny, aj keď je zverejnené za štvrťrok, môže byť uvedené ako ročné číslo. V takom prípade vydeľte ročné číslo štyrmi, aby ste získali štvrťročné číslo.


Vypočítajte počet celkových produktívnych hodín v danej krajine. V podstate počítate počet takzvaných „človekohodín“ odpracovaných na výrobu výrobkov a služieb. Pre každú krajinu zistite počet pracujúcich za dané obdobie a vynásobte ho priemerným počtom odpracovaných hodín.

 • Ak je napríklad priemerný počet odpracovaných hodín 40 a v krajine žije 100 miliónov ľudí, potom celkový počet produktívnych hodín je 40 x 100 000 000 alebo 4 000 000 000.
 • V Spojených štátoch nájdete kľúčové štatistiky na webovej stránke Úradu pre štatistiku práce (BLS).[4]
  Dôveryhodný zdroj
  Americký úrad pre štatistiku práce
  U.S. vládna agentúra, ktorá zhromažďuje a oznamuje informácie týkajúce sa práce
  Prejsť na zdroj
  [5]
  Dôveryhodný zdroj
  Americký úrad pre štatistiku práce
  U.S. vládna agentúra, ktorá zhromažďuje a oznamuje informácie týkajúce sa práce
  Prejsť na zdroj
 • Produktivitu práce v iných krajinách možno nájsť vyhľadaním príslušného ekonomického výskumu na internete.


Vypočítajte produktivitu. Stačí vydeliť HDP celkovým počtom produktívnych hodín. Výsledok vám poskytne údaje o produktivite danej krajiny.

 • Ak je napríklad HDP krajiny 100 miliárd USD a počet produktívnych hodín je 4 miliardy, potom produktivita je 100 miliárd USD / 4 miliardy alebo 25 USD produkcie na odpracovanú hodinu.

Metóda 2 z 2: Výpočet produktivity jednotlivých pracovníkov


Získajte hrubý domáci produkt (HDP) krajiny. HDP meria celkovú hospodársku činnosť krajiny z hľadiska vyrobených tovarov a služieb.[6]
Toto číslo budete potrebovať na výpočet produktivity na základe HDP.

 • HDP je našťastie údaj, ktorý už pre vás vypočítala a poskytla jedna z agentúr danej krajiny.
 • HDP mnohých krajín je k dispozícii online. Vygooglite si názov krajiny a „HDP“. HDP mnohých krajín nájdete aj na webovej stránke Svetovej banky.[7]
 • Nájdite údaj o HDP za obdobie, ktoré meriate (napr.g., za štvrťrok alebo rok).
 • Ak sa štvrťročný údaj o HDP zverejňuje ako anualizované číslo (ako je to v prípade Spojených štátov), vydeľte ho štyrmi, ak chcete získať štvrťročnú mieru.


Zistite počet zamestnaných ľudí v krajine. Ak chcete vypočítať produktivitu pracovníkov, musíte zistiť počet ľudí, ktorí sú v danej krajine zamestnaní.

 • V Spojených štátoch nájdete kľúčové štatistiky na webovej stránke Úradu pre štatistiku práce (BLS).[8]
  Dôveryhodný zdroj
  Štatistický úrad USA
  U.S. vládna agentúra, ktorá zhromažďuje a oznamuje informácie týkajúce sa práce
  Prejsť na zdroj
  V prípade ostatných krajín budete musieť použiť Google.


Výpočet produktivity jednotlivých pracovníkov. Stačí vydeliť HDP celkovým počtom zamestnaných osôb. Výsledok vám poskytne produktivitu práce pre danú krajinu.

 • Napríklad, ak je HDP krajiny 100 miliárd USD a celkový počet zamestnaných osôb je 100 miliónov, potom produktivita pracovníkov je 100 miliárd / 100 miliónov alebo 1 000 jednotiek produkcie vyrobených na jednu zamestnanú osobu.

 • Použite vypočítanú produktivitu pracovníkov. Produktivita pracovníkov sa môže použiť na odhad toho, ako veľmi môže zvýšenie počtu obyvateľov alebo zamestnanosti ovplyvniť HDP. Vynásobte produktivitu pracovníkov nárastom počtu pracovníkov, aby ste odhadli, aký vplyv budú mať noví pracovníci na HDP.
 • Odkazy