Ako vypočítať vlhkosť: 15 krokov (s obrázkami)

Relatívna vlhkosť, množstvo vlhkosti vo vzduchu v pomere k množstvu vlhkosti, ktoré môže vzduch udržať, je dôležitým meraním na pochopenie počasia. Vlhkosť vzduchu možno merať vlhkomerom alebo iným špecializovaným prístrojom, ale možno ju aj vypočítať, ak poznáte teplotu vzduchu, rosný bod a niekoľko jednoduchých a štandardných rovníc.[1]
Ak hľadáte praktickejšiu metódu, môžete si pomocou lacných pomôcok a jednoduchých nástrojov zostrojiť prakový psychrometer, prístroj, ktorý dokáže merať relatívnu vlhkosť.

Metóda 1 z 2:Výpočet relatívnej vlhkosti pomocou rosného bodu a teploty


Preveďte teplotu vzduchu a teplotu rosného bodu na stupne Celzia. Ak chcete prepočítať teplotu podľa Fahrenheita na Celzia, od teploty podľa Fahrenheita odpočítajte 32. Potom toto číslo vydeľte zlomkom 5/9. Vzorec by mal vyzerať takto:[2]

 • C=59(F32){\displaystyle C={\frac {5}{9}}*(F-32)}
 • (C){\displaystyle (C)}

  = teplota podľa Celzia,

  (F){\displaystyle (F)}

  = teplota podľa Fahrenheita,

  (T){\displaystyle (T)}

  = Teplota vzduchu ,a

  (Td){\displaystyle (T_{d})}

  = teplota rosného bodu

 • Ak je napríklad teplota 100 °F, najprv od 100 odčítate 32, čím získate 68. Potom by ste 68 vynásobili 5/9, čím by ste získali teplotu 37.778°C.
 • Ak žijete mimo Spojených štátov a používate Celziovu stupnicu, tento krok môžete, samozrejme, preskočiť.
 • Na zjednodušenie tohto kroku môžete použiť aj online prevodníky teploty.


Vypočítajte tlak nasýtených pár pomocou vzorca. Po prepočítaní teploty vzduchu na Celziove stupne je potrebné zistiť tlak nasýtenej pary, teda maximálne množstvo vodnej pary, ktoré môže vzduch pri danej teplote obsahovať. Na výpočet tlaku nasýtených pár môžete použiť tento vzorec: [3]

 • es=6.1110(7.5T237.3+T){\displaystyle e_{s}=6.11*10({\frac {7.5*T}{237.3+T}})}
 • (es){\displaystyle (e_{s})}

  = štandardný tlak pary a

  (T){\displaystyle (T)}

  = teplota vzduchu


Pomocou rovnakého vzorca zistite skutočný tlak pár. Rovnaký vzorec môžete použiť na zistenie skutočného tlaku pary. Stačí, ak vo vzorci nahradíte teplotu vzduchu rosným bodom.[4]

 • e=6.1110(7.5Td237.3+Td){\displaystyle e=6.11*10({\frac {7.5*Td}{237.3+Td}})}
 • (e){\displaystyle (e)}

  = skutočný tlak pary a

  (Td){\displaystyle (Td)}

  = rosný bod

 • Rosný bod môžete zistiť tak, že si pozriete stránku s informáciami o počasí v miestnych novinách alebo webovú stránku, ktorá uverejňuje informácie o počasí vo vašej oblasti, ako je napr.gov.[5]


Vypočítajte relatívnu vlhkosť. Teraz, keď máte tlak nasýtených pár a skutočný tlak pár, môžete zistiť relatívnu vlhkosť. Stačí vydeliť skutočný tlak pár tlakom nasýtených pár a toto číslo vynásobiť 100. Môžete použiť túto rovnicu:[6]

 • rh=ees100{\displaystyle rh={\frac {e}{e_{s}}}*100}
 • (rh){\displaystyle (rh)}

  = relatívna vlhkosť,

  (e){\displaystyle (e)}

  = skutočný tlak pary a

  (es){\displaystyle (e_{s})}

  = štandardný tlak pár.


Pre rýchlosť a pohodlie použite online kalkulačku relatívnej vlhkosti. Ak matematika nie je vašou silnou stránkou, na výpočet relatívnej vlhkosti môžete použiť niekoľko online kalkulačiek. Stačí zadať teplotu a rosný bod a za zlomok sekundy zistíte, aká je relatívna vlhkosť.[7]

 • Môžete použiť kalkulačku relatívnej vlhkosti vzduchu Národnej meteorologickej služby: https://www.wpc.ncep.noaa.gov/html/dewrh.shtml

Metóda 2 z 2:Zistenie relatívnej vlhkosti pomocou prakového psychrometra


Kúpte dva rovnaké plastové študentské teplomery. Plastový študentský teplomer je lacný trubicový teplomer pripevnený na bielej plastovej podložke. Zvyčajne sú to približne 2 palce (5.1 cm) široký a 6 palcov (15 cm) dlhý, pričom v hornej časti plastovej podložky je otvor a v spodnej časti trubice je žiarovka. Teplomery by tiež nemali obsahovať ortuť.[8]
Dôveryhodný zdroj
NASA
Nezávislý dej U.S. vláda zodpovedná za letecký výskum a vesmírny program
Prejsť na zdroj

 • Plastové študentské teplomery by ste mali nájsť vo väčšine obchodov s kancelárskymi potrebami a u niektorých veľkých predajcov.


Namočte malý kúsok bielej poréznej látky do vody. Začnite vyrábať svoj psychrometer tak, že namočíte látku do vody. Látka by mala byť dlhá približne 2 palce (5.1 cm) dlhý.[9]
Dôveryhodný zdroj
NASA
Nezávislá agentúra U.S. vláda zodpovedná za letecký a kozmický výskum a vesmírny program
Prejsť na zdroj

 • Fungovala by napríklad časť dutej šnúrky do topánok. Jednoducho rozrežte šnúrku uprostred, aby ste vytvorili jednu vrstvu látky.


Omotajte látku okolo žiarovky jedného z teplomerov. Pomocou gumičky alebo kúska šnúrky pripevnite mokrú látku k baňke teplomera, ktorá je najspodnejšou časťou teplomera. Tento teplomer bude vaším teplomerom na mokrý teplomer.[10]
Dôveryhodný zdroj
NASA
Nezávislá agentúra U.S. vláda zodpovedná za letecký výskum a vesmírny program
Prejsť na zdroj

 • Teplomer bez mokrej handričky bude váš suchý teplomer.


Nasaďte podložku a teplomer na 2 palcové (5.1 cm) kovovú skrutku. Najprv nasuňte podložku na skrutku. Potom skrutku prestrčte cez otvor jedného z dvoch teplomerov. Nezáleží na tom, ktorý teplomer nasadíte na skrutku ako prvý.[11]
Dôveryhodný zdroj
NASA
Nezávislá agentúra U.S. Vláda zodpovedná za letecký výskum a vesmírny program
Prejsť na zdroj


Na tú istú skrutku nasaďte plastovú dištančnú podložku, teplomer a podložku. Po nasadení podložky a teplomera na skrutku odrežte 0.5 palcov (1.3 cm) plastovej slamky a nasaďte ju na. Potom pridajte druhý teplomer a ďalšiu podložku.[12]
Dôveryhodný zdroj
NASA
Nezávislá agentúra U.S. vládou, ktorá má na starosti letecký výskum a vesmírny program
Prejsť na zdroj

 • Môžete použiť iný typ plastovej dištančnej podložky, ak má približne rovnakú veľkosť.


Utiahnite skrutku do 6 palcov (15 cm) dlhého dreveného kolíka. Pomocou skrutkovača upevnite skrutku do hmoždinky. Utiahnite skrutku len natoľko, aby bola bezpečná. Uistite sa, že ste nechali dostatok priestoru na to, aby sa oba teplomery mohli kývať.[13]
Dôveryhodný zdroj
NASA
Nezávislý dej U.S. vláda zodpovedná za letecký výskum a vesmírny program
Prejsť na zdroj


Teplomermi hýbte 10 až 20 sekúnd. Držte hmoždinku mimo tela a otáčajte ňou tak, aby sa oba teplomery krútili okolo skrutky. Pri krúžení teplomerov sa voda z mokrej látky, ktorú ste pripevnili k teplomeru s mokrým výbojom, odparí. Toto odparovanie ochladí žiarovku a zníži teplotu zaznamenanú na teplomere s mokrým výbojom.[14]
Dôveryhodný zdroj
NASA
Nezávislá agentúra U.S. Vláda zodpovedná za letecký výskum a vesmírny program
Prejsť na zdroj

 • Počas tohto kroku nezabudnite nosiť ochranné okuliare.


Zaznamenajte teploty z oboch teplomerov. Po 10 až 20 sekundách vírenia teplomerov prestaňte a pozrite sa na teploty zobrazené na teplomeroch. Zapíšte si teploty do zápisníka.[15]
Dôveryhodný zdroj
NASA
Nezávislá agentúra U.S. Vláda zodpovedná za letecký výskum a vesmírny program
Prejsť na zdroj

 • Na presné odčítanie teploty najprv odčítajte teplomer s mokrým teplomerom.
 • Poznačte si, ktorá teplota je z teplomera s mokrým teplomerom a ktorá z teplomera so suchým teplomerom.


Odčítajte teplotu mokrého teplomera od teploty suchého teplomera. V dôsledku odparovania bude teplota na teplomere s mokrým teplomerom nižšia ako teplota na teplomere so suchým teplomerom. Čím je vzduch suchší, tým nižšia je teplota mokrého teplomera v porovnaní s teplotou suchého teplomera.[16]
Dôveryhodný zdroj
NASA
Nezávislá agentúra U.S. Vláda zodpovedná za letecký výskum a vesmírny program
Prejsť na zdroj

 • Vírenie teplomera spôsobuje odparovanie vlhkosti z mokrej látky. Proces odparovania odoberá teplo z prostredia, čo vedie k nižšej teplote na teplomere s mokrým teplomerom.
 • Keď je vzduch suchý, dochádza k väčšiemu vyparovaniu, pretože suchý vzduch má väčšiu schopnosť absorbovať ďalšiu vlhkosť ako vlhký vzduch.

 • Pozrite si graf alebo tabuľku relatívnej vlhkosti. Z týchto údajov môžete zistiť relatívnu vlhkosť. Stačí nájsť na grafe miesto, kde sa pretína teplota suchého teplomera a rozdiel medzi údajmi mokrého a suchého teplomera. Slušný graf relatívnej vlhkosti nájdete na tomto odkaze: https://www.iowadot.gov/erl/archiveoct2011/IM/content/382.pdf

  • Táto metóda vám síce neposkytne 100 % presný údaj o relatívnej vlhkosti, ale poskytne vám približné meranie množstva vodnej pary vo vzduchu.
 • Odkazy