Ako vytvárať slučky v jazyku Python: 5 krokov (s obrázkami)

V jazyku Python a v mnohých iných programovacích jazykoch budete musieť príkazy zacykliť niekoľkokrát, alebo kým sa nesplní podmienka. Je to jednoduché a samotná slučka potrebuje len niekoľko riadkov kódu.

Kroky

Otvorte svoj shell alebo program. Môže to byť IDLE alebo Stani’s Python Editor (SPE). Ak používate IDLE, uistite sa, že sú všetky podprogramy vypnuté.

Ak potrebujete vytvoriť určitý počet cyklov, potrebujete cyklus for. Toto je štruktúra pre pre slučky:

  • for i in range (0, 10):
  • vypíšte „Hello World“

Ak potrebujete, aby sa niečo cyklicky opakovalo donekonečna alebo kým sa nesplní podmienka, potrebujete cyklus while. Zobrazená je metóda pre obidva prípady.

  • while True:
  • vypíšte „Hello World“

Toto sa bude opakovať donekonečna, alebo kým sa program neskončí. (True bude vždy True).

  • kým odpoveď == „Áno“ a stupeň == „6“:
  • Pokiaľ sú premenné odpoveď a stupeň Áno a 6,
  • Ak potrebujete zastaviť cyklus, použite kláves Ctrl-C. Vždy môžete cyklus ukončiť aj v správcovi úloh.