Ako vytvoriť brožúry pomocou programu Microsoft Publisher: 11 krokov

Brožúra môže byť účinným spôsobom, ako prezentovať informácie o vašej firme, výrobku alebo službe potenciálnym klientom. V programe Microsoft Publisher si môžete vytvoriť vlastné 3- alebo 4-panelové brožúry, a to buď pomocou výberu vstavaných šablón, alebo si ich s praxou môžete vytvoriť od začiatku, pričom si ich môžete prispôsobiť pomocou takých funkcií, ako sú formuláre na odpovede a sekcia s adresou. Nasledujú pokyny, ako vytvoriť brožúry pomocou programov Microsoft Publisher 2003, 2007 a 2010.

Kroky

Vyberte si dizajn brožúry. Microsoft Publisher organizuje svoje návrhy a šablóny brožúr podľa účelu, na ktorý plánujete brožúru použiť.

 • V aplikácii Publisher 2003 vyberte z návrhu v podokne úloh Nová publikácia položku „Nový“, potom z ponuky Publikácie pre tlač vyberte položku „Brožúry“ a kliknutím na šípku vľavo od položky „Brožúry“ zobrazte zoznam dostupných typov brožúr. Vyberte požadovaný dizajn z galérie náhľadov vpravo.
 • V aplikácii Publisher 2007 vyberte v časti Obľúbené typy publikácií položku „Brožúry“ a potom vyberte jeden z návrhov z Novších návrhov, Klasických návrhov alebo Prázdnych veľkostí. Kliknutím na ľubovoľný návrh si môžete zobraziť jeho väčšiu verziu v pravom hornom rohu podokna úloh Brochure Options (Možnosti brožúry) v pravej časti obrazovky.
 • V programe Publisher 2010 vyberte v ponuke Dostupné šablóny položku „Brožúry“ a potom vyberte návrh zo zobrazených šablón brožúr. Kliknutím na ľubovoľný návrh sa zobrazí jeho väčšia verzia v pravom hornom rohu podokna úloh Možnosti brožúry v pravej časti obrazovky.
 • Ak nevidíte požadovaný dizajn a máte pripojenie na internet, môžete si stiahnuť ďalšie šablóny zo služby Microsoft.

Rozhodnite sa, či chcete vytvoriť 3- alebo 4-panelovú brožúru. Vyberte možnosť „3-panelový“ alebo „4-panelový“ v časti Veľkosť strany v časti Možnosti na paneli úloh.

 • Program Publisher vám umožňuje vytvoriť návrh 3 alebo 4-dielnej brožúry na ľubovoľný z viacerých formátov papiera. Predtým, ako sa rozhodnete, či chcete vytvoriť trojdielnu alebo štvordielnu brožúru, môžete si preložiť list papiera veľkosti, na ktorú chcete brožúru vytlačiť, na tretiny alebo štvrtiny, aby ste sa mohli rozhodnúť, ktorý dizajn chcete vytvoriť. (Na tento účel je vhodné použiť nesprávne vytlačený dokument.)
 • Možnosti veľkosti strany nie sú k dispozícii, ak sa rozhodnete vytvoriť brožúru zo šablóny prázdnej veľkosti.

Rozhodnite, či sa má brožúra rozdávať alebo posielať poštou. Ak plánujete poslať brožúru potenciálnym zákazníkom poštou, budete chcieť vyhradiť miesto na paneli pre poštovú a spiatočnú adresu. (Poštové adresy zadávate zo zlúčenia pošty z tabuľky Microsoft Excel alebo databázy Microsoft Access.) Ak ju namiesto toho plánujete rozdávať, nebudete musieť na paneli vyčleniť miesto na poštovú adresu, hoci pravdepodobne budete chcieť mať na brožúre názov a adresu vašej spoločnosti.

 • V programe Publisher 2003 vyberte možnosť „Zahrnúť“ v časti Adresa zákazníka, ak chcete zahrnúť poštovú adresu, alebo vyberte možnosť „Žiadna“, ak ju chcete vylúčiť.
 • V programe Publisher 2007 a 2010 začiarknite políčko „Zahrnúť adresu zákazníka“, ak chcete zahrnúť poštovú adresu, a zrušte začiarknutie políčka, ak ju chcete vynechať.
 • Možnosť zahrnúť panel s adresou zákazníka nie je k dispozícii, ak sa rozhodnete vytvoriť brožúru z prázdnej šablóny.

Zahrňte všetky potrebné formuláre. Ak svoju brožúru používate na získavanie informácií alebo objednávok od svojich zákazníkov, budete chcieť do brožúry zahrnúť formulár na zber týchto informácií. Rozbaľovací zoznam Formuláre ponúka niekoľko možností:

 • Žiadne. Túto možnosť vyberte, ak je vaša brožúra navrhnutá výlučne na prezentáciu vašej firmy bez toho, aby ste na oplátku od zákazníka získali nejaké informácie.
 • Objednávkový formulár. Túto možnosť vyberte, ak je vaša brožúra predajnou brožúrou, z ktorej si zákazníci môžu objednať výrobky v nej opísané.
 • Formulár na odpoveď. Túto možnosť vyberte, ak je vaša brožúra určená na prezentáciu vašich súčasných výrobkov alebo služieb a získavanie informácií od vašich zákazníkov o nových výrobkoch, zmenách výrobkov alebo zlepšeniach služieb, ktoré by chceli vidieť.
 • Registračný formulár. Túto možnosť vyberte, ak je vaša brožúra predajnou brožúrou, v ktorej sa predávajú služby, na ktoré sa zákazníci môžu zaregistrovať.
 • Návrhy formulárov nie sú k dispozícii, ak sa rozhodnete vytvoriť brožúru z prázdnej šablóny.

Vyberte si farebnú schému a schému písma pre svoju brožúru. Každá šablóna brožúry sa dodáva s predvolenou farebnou schémou a schémou písma, ale ak chcete použiť inú farebnú schému alebo schému písma, môžete tak urobiť výberom príslušnej novej schémy. Vyberte novú farebnú schému z jednej z pomenovaných farebných schém v rozbaľovacom zozname Farebná schéma a nové písmo z rozbaľovacieho zoznamu Schéma písma.

 • Môžete si tiež vytvoriť vlastnú farebnú schému alebo schému písma výberom možnosti „Vytvoriť novú“ z rozbaľovacieho zoznamu Farebná schéma alebo Schéma písma.
 • Ak v programe Publisher vytvárate ďalšie marketingové materiály, ako sú letáky, darčekové certifikáty alebo špeciálne tlačoviny, mali by ste pre všetky tieto materiály zvoliť rovnakú farebnú schému a schému písma, aby ste prezentovali jednotnú identitu značky vašej firmy.

Vložte informácie o svojej spoločnosti. Ak používate Publisher 2003, program vás pri prvom použití vyzve na zadanie týchto informácií. Potom v ponuke Úpravy vyberte tieto informácie z položky Osobné údaje a vložte ich do brožúry. V aplikáciách Publisher 2007 a 2010 môžete vybrať sadu informácií o vašej spoločnosti z rozbaľovacieho zoznamu Obchodné informácie alebo vybrať možnosť „Vytvoriť novú“ a vytvoriť novú sadu informácií. Tieto informácie budú vložené do vašej brožúry.

Vytvorenie brožúry. V aplikáciách Publisher 2007 a 2010 kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“ v dolnej časti podokna úloh a vytvorte brožúru. (Publisher 2003 v tomto okamihu automaticky predpokladá, že vytvárate brožúru, a na svojom paneli úloh nemá tlačidlo Vytvoriť.)

 • V tejto chvíli si môžete vytlačiť brožúru, aby ste zistili, či je dizajn taký, aký chcete. V tejto fáze môžete vytvoriť aj súbor PDF, ktorý pošlete e-mailom ostatným, aby sa vyjadrili k dizajnu.

Nahraďte akýkoľvek zástupný text vlastným textom. Kliknite na text, ktorý chcete nahradiť, a do textového poľa zadajte nový text.

 • Veľkosť textu sa vo väčšine prípadov automaticky zmení tak, aby sa zmestil do rámčeka. Ak potrebujete nastaviť text na určitú veľkosť, vyberte v ponuke Formát položku „Automatické prispôsobenie textu“ a potom vyberte možnosť „Nepripájať automaticky“ (Publisher 2003 a 2007) alebo vyberte položku „Text Fit“ v skupine Text na páske Nástroje formátu textového poľa a potom vyberte možnosť „Nepripájať automaticky“ (Publisher 2010). Potom môžete ručne vybrať novú veľkosť textu.
 • Tento krok zopakujte pre akýkoľvek iný text, ktorý chcete nahradiť, na oboch stranách brožúry.

Nahraďte všetky zástupné obrázky vlastnými obrázkami. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, ktorý chcete nahradiť, potom z kontextovej ponuky vyberte položku „Zmeniť obrázok“ a vyberte, odkiaľ bude nový obrázok pochádzať. Tento krok zopakujte pre všetky ostatné obrázky, ktoré chcete nahradiť, na oboch stranách brožúry.

Uložte brožúru. Vyberte položku „Uložiť“ alebo „Uložiť ako“ z ponuky Súbor (Publisher 2003 alebo 2007) alebo z ponuky na ľavom okraji stránky s kartou Súbor (Publisher 2010). Dajte svojej brožúre opisný názov.

 • Vytlačte kópie svojej brožúry podľa potreby. Pred prvou tlačou brožúry sa uistite, že je všetko tak, ako chcete, a až potom ju vytlačte.

  • Ak plánujete brožúru profesionálne vytlačiť, budete ju chcieť uložiť alebo previesť do formátu PDF, pretože väčšina tlačiarní uprednostňuje prijímanie dokumentov v tomto formáte.
 • Odkazy

  1. Rodney Ruff, Omaha, NE; používateľ programu Microsoft Publisher