Ako vytvoriť dokonalého zloducha: 13 krokov (s obrázkami)

Dobrý zloduch v príbehu môže spôsobiť spúšť na ostatných postavách a pomôcť vytvoriť konflikt. Vytvorenie dokonalého zloducha môže váš príbeh skutočne pozdvihnúť na vyššiu úroveň. Ak chcete vytvoriť dokonalého zloducha, mali by ste najprv pochopiť úlohu zloducha, vytvoriť pre neho pozadie a potom ho v príbehu uviesť do deja.

Vzorový opis postavy


Ukážka brainstormingu zloduchov

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.


Ukážkový príbeh zloducha

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.


Ukážka úryvku o zloduchovi

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.

1. časť z 3:Rozpoznanie úlohy zloducha


Pochopiť rozdiel medzi zloduchom a hrdinom. V tradičnom príbehu je hrdina dobrá osoba, ktorej bude čitateľ alebo divák fandiť. Zloduch je často vykreslený ako zlá osoba, ktorá v príbehu predstavuje zlo a temnotu. Boj medzi hrdinom a zloduchom zakladá hlavný konflikt v tradičných príbehoch s nádejou, že hrdina zvíťazí a zloduch zlyhá.[1]

 • Majte na pamäti, že zloduchovia sú pre čitateľov často desivejší a zapamätateľnejší, ak sú viacrozmerní. Zloduch, ktorý je v príbehu rovnako rozvinutý a podrobne opísaný ako hrdina, často udrží čitateľa v konflikte a buduje napätie. Ak venujete čas vytvoreniu dobre prepracovaného zloducha, pomôže to vášmu príbehu, aby bol silnejší a zapamätateľnejší.
 • Vyhnite sa tomu, aby ste ako zloducha použili abstraktný pojem, napríklad chorobu, vojnu alebo korporáciu. Abstraktní zloduchovia sú často príliš neurčití a všeobecní na to, aby vo vašom publiku vyvolali veľa emócií. Ak chcete použiť abstraktný pojem, spojte ho s konkrétnou osobou alebo bytosťou, ktorá bude v príbehu vystupovať ako zloduch.[2]


Prečítajte si príklady zloduchov. Aby ste získali lepšiu predstavu o tom, ako môžete vytvoriť dokonalého zloducha, mali by ste si prečítať príklady obľúbených a nezabudnuteľných zloduchov. Zvážte svojich obľúbených fiktívnych antagonistov. Napríklad: [3]

 • Profesor Moriarty z Sherlock Holmes podľa Sira Arthura Doyla.
 • Satan z Stratený raj John Milton.
 • Gróf Dracula z knihy Dracula podľa Brama Stokera.
 • Sauron z knihy Pán prsteňov od J.R.R. Tolkien.
 • Voldemort zo série Harry Potter od J.K. Rowlingová.
 • Darth Vader (Anakin Skywalker) zo série Star Wars.


Analyzujte príklady. Keď si prečítate niekoľko príkladov zloduchov v literatúre, mali by ste zvážiť, ako autor svojho zloducha stvárnil. Mali by ste sa tiež zamyslieť nad tým, v čom sú si niektorí zloduchovia podobní a v čom sa líšia.

 • Môžete si položiť otázku: Ako autor charakterizuje zloducha? Používa autor na opis zloducha fyzické a emocionálne charakteristiky? Ako zloduch spolupracuje s hrdinom príbehu? Aká je úloha zloducha v príbehu?
 • Môžete sa napríklad zamyslieť nad tým, ako je Tolkienov Sauron v Pánovi prsteňov považovaný za predstaviteľa všeobjímajúceho zla. Saurona charakterizuje jeho moc nad vševidiacim okom, ktoré vidí všetko v Stredozemi ako najvyšší Veľký brat.
 • Na rozdiel od Doylovho dr. Moriarty je zločinecký mozog, ktorý sa snaží prekabátiť pomocou inteligencie. Tolkienov zloduch používa mágiu a Doylov zloduch používa inteligenciu, ale obaja zloduchovia posúvajú svoje príbehy do konfliktu.

Druhá časť z 3:Budovanie zápletky pre zloducha


Ako model zloducha použite existujúcu osobu. Pomôcť vám môže inšpirácia pre vášho zloducha už existujúca osoba, ktorá vám pripadá desivá alebo strašidelná. Môže to byť váš starší súrodenec, rodinný priateľ alebo známa osobnosť. Použitie existujúcej osoby ako modelu vám môže uľahčiť následné pridávanie alebo uberanie prvkov na vytvorenie vlastnej fiktívnej verzie osoby.[4]

 • Možno napríklad vytvoríte zloducha na základe známeho diktátora, ako je Mao, alebo zloducha na základe vašej strašidelnej tety Edny. Môžete zveličiť niektoré detaily zo skutočného života osoby, aby pôsobila hrozivejšie alebo zastrašujúcejšie. Možno dáte tete Edne fyzickú vlastnosť, ktorá naháňa strach, napríklad sklenené oko alebo jazvu na tvári. Alebo možno zveličíte jej osobnosť a urobíte ju podlejšou a agresívnejšou.
 • Môžete sa tiež pozrieť na historické postavy, ktoré boli známe ako zloduchovia, napríklad sériový vrah alebo politická osobnosť. Potom by ste mohli pridať detaily k historickej postave, aby sa zdala byť zlovestnejšia.


Uveďte päť kľúčových charakterových vlastností zloducha. Lepšiu predstavu o zloduchovi získate, ak ho definujete podľa jeho kľúčových charakterových vlastností. Môžu to byť jednoduché jednoslovné opisy, ktoré vám pomôžu vytvoriť si lepší obraz o zloduchovi a jeho cieľoch, keď si sadnete k písaniu príbehu.[5]

 • Pokúste sa vymyslieť charakterové črty, ktoré sú viac než len „zlé“ alebo „šialené“. Hľadajte charakterové vlastnosti, ktoré budú definovať vášho konkrétneho zloducha a urobia z neho viac než len jednoliatu postavu. Môžete napríklad napísať: „príťažlivý“, „mocný“, „žiarlivý“, „inteligentný“, „manipulatívny“, „charizmatický“, „pozorný“ alebo „tichý“.


Určite, ako a kedy sa zloduch obrátil na temnú stranu. Mnohí z populárnejších a úspešnejších zloduchov v literatúre majú pútavé príbehy, v ktorých majú za sebou zlé skutky spôsobené kľúčovou udalosťou v ich živote. Určenie udalosti alebo momentu, ktorý spôsobil, že sa zloduch stal temným, môže pomôcť vytvoriť plnšiu postavu. Umožňuje vám to tiež vyhnúť sa vytvoreniu jednorozmerného zloducha, ktorý sa javí ako zlý len pre zlo.[6]

 • Napríklad môžete mať zloducha, ktorý bol v mladosti svedkom traumy, ako je násilie, zneužívanie alebo opustenie. Alebo môžete mať zloducha, ktorý narazil na zlú situáciu a urobil zlý morálny úsudok. To potom môže viesť zloducha na temnú cestu.


Načrtnite temné veci, ktoré zloduch vykonal v minulosti. Doplňte záporákovu minulosť načrtnutím jeho zlých skutkov. Môže to byť postup od menších zlých skutkov k väčším zlým skutkom alebo jedna či dve hrozné veci vykonané v určitom časovom období. Snažte sa tieto činy podrobne opísať, pretože vám to pomôže vybudovať zo zloducha živú, dýchajúcu postavu, ktorá sa však rozhoduje a robí rozhodnutia ako každý iný.[7]

 • Môžete napríklad vymenovať zlé skutky, ktoré zloduch vykonal, napríklad ublíženie konkrétnym postavám alebo zabitie niekoho. Môžete si tiež všimnúť, ako boli tieto činy vykonané. Možno zloduch prinútil svojich poskokov, aby niekoho zabili alebo osobne ublížili konkrétnym postavám pomstychtivým a sadistickým spôsobom. Tieto temné veci by potom mohli podnietiť hrdinu, aby išiel po zloduchovi.


Dajte svojmu zloduchovi poľudšťujúce črty. Dobrí zloduchovia spôsobia, že čitatelia spochybnia svoje vlastné morálne úsudky, pretože nakoniec môžu so zloduchom sympatizovať napriek zlým veciam, ktoré urobil. Zloduch, ktorý je sympatický a zlý, je oveľa zaujímavejší ako zloduch, ktorý je len čisté zlo, pretože čitatelia ho rýchlo odmietnu a nebudú sa s ním môcť stotožniť. Ak dáte zloduchovi poľudšťujúce črty, zabráni to tomu, aby sa z neho stala jednorozmerná postava.[8]

 • Môžete mať napríklad zloducha, ktorý sa stará o svoje deti a je dobrým rodičom napriek tomu, že vedie tajný život sériového vraha. Alebo možno máte zloducha, ktorý ušetrí nevinného okoloidúceho napriek svojmu zlému majstrovskému plánu ovládnuť svet.
 • Zloduch Satan z Miltonovej Strateného raja je vykreslený ako padlý anjel z neba, ktorý je outsider a vyvrheľ. Tieto vlastnosti sú poľudšťujúce, pretože väčšina z nás sa dokáže stotožniť s pocitom izolácie alebo odmietnutia vo vlastnom živote. Vďaka tomu je Miltonovo zobrazenie Satana sympatickejšie a diferencovanejšie.
 • Pridanie detailov, ktoré robia zloducha ľudským, tiež umožní, aby váš príbeh pôsobil rozvinutejšie a komplexnejšie. Dobrým pravidlom je uistiť sa, že váš zloduch je rovnako podrobný a definovaný ako váš hrdina. Takto bude zúčtovanie medzi nimi na vrchole príbehu oveľa napínavejšie a pútavejšie.


Rozhodnite sa, či váš zloduch bude mať zvláštne sily alebo schopnosti. To môže závisieť od toho, či vytvárate zloducha pre žánrový príbeh, napríklad fantasy príbeh, alebo či váš príbeh vychádza skôr z reality alebo žánru trileru. Váš zloduch môže mať zvláštne sily alebo schopnosti, ktoré mu umožňujú získať náskok pred hrdinom a vykonať neuveriteľné zlé skutky. Ak dáte zloduchovi špecifickú silu alebo schopnosť, prehĺbi to jeho charakter a zvýši stávky v príbehu.[9]

 • Možno je váš zloduch napríklad geniálny šialený vedec, ktorý tieto vedecké schopnosti využíva na vytvorenie zlého monštra. Alebo možno má váš zloduch schopnosť prístupu k temnej mágii, ktorá mu potom umožňuje rozsievať spúšť v pokojnej krajine.
 • Možno budete chcieť zvážiť, či dať zloduchovi sily alebo schopnosti, ktoré sú v rozpore so silami alebo schopnosťami hrdinu. Napríklad, možno je váš hrdina brilantný v určitej forme dobrej mágie, ktorá je v rozpore so zloduchovými schopnosťami v oblasti temnej mágie.

Časť 3 z 3:Uvedenie zloducha do deja


Určite konflikt medzi zloduchom a hrdinom vášho príbehu. Keď ste zloduchovi poskytli presvedčivý príbeh, mali by ste sa zamyslieť nad povahou konfliktu medzi zloduchom a hrdinom. To vám umožní doplniť charakter zloducha a získať dobrý pocit z motivácie zloducha ako postavy. Načrtnutie ich konfliktu vám tiež pomôže štruktúrovať zvyšok príbehu, pričom začnite od začiatku konfliktu a budujte ho až po zúčtovanie medzi zloduchom a hrdinom.[10]

 • Zloduch môže napríklad túžiť po schopnostiach, ku ktorým má prístup len hrdina. To potom môže viesť k tomu, že zloduch začne hrdinu vyhľadávať a plánovať, ako hrdinu ovládnuť pre svoje vlastné potreby. Alebo možno váš zloduch môže dosiahnuť svoj cieľ len tak, že hrdinovi niečo vezme. Potom môže hrdinu prenasledovať a ubližovať mu, čo hrdinu vedie k tomu, aby sa mu pomstil a začal bojovať.


Dajte zloduchovi osobitý hlas. Jedným zo spôsobov, ako charakterizovať zloducha v scéne tak, aby vynikol, je dať mu výrazný hlas. Premyslite si, ako by mohol zloduch prehovoriť k ostatným v scéne alebo k hrdinovi. Možno má zloduch jedinečný pohľad na situáciu, ktorý sa prejavuje v spôsobe, akým hovorí.[11]

 • Spýtajte sa sami seba, či má zloduch prízvuk, keď hovorí? Používajú odlišné formulácie alebo slovné spojenia, ktoré naznačujú ich zlú povahu? Mnohí zloduchovia budú hovoriť hrozivo a používať slová na manipuláciu slabších postáv. Možno je váš zloduch zručný v hre so slovami a používa slová, aby zmiatol alebo oklamal ostatné postavy.


Vytvorte hlavný plán pre zloducha. Ak chcete dať svojmu zloduchovi cieľ a zmysel v príbehu, mali by ste zmapovať jeho hlavný plán. Takýto postup vám tiež umožní štruktúrovať príbeh okolo hlavného plánu zloducha alebo zohľadniť hlavný plán, keď premýšľate o tom, ako bude hrdina postupovať vo vašom príbehu. Väčšina zloduchov má prepracované plány s konečným cieľom alebo konečnou hrou. Definovanie tohto pojmu tiež zabezpečí, že váš zloduch bude v každej scéne príbehu pôsobiť odhodlane a motivovane, pretože má jasný zámer alebo cieľ.[12]

 • Napríklad váš zloduch môže mať majstrovský plán, ako pomocou vedy vytvoriť netvora, ktorý spôsobí v meste spúšť a umožní mu pomstiť sa tým, ktorí mu v minulosti ublížili. Tento hlavný plán potom môže mať niekoľko častí, ktoré budete musieť čitateľovi ukázať, aby získal predstavu o zloduchovom pláne.
 • Váš zloduch môže tiež pracovať viac v tieni alebo ťahať za nitky v zákulisí a pohybovať sa o krok pred vaším hrdinom. Ich hlavný plán môžete začleniť do širšieho príbehu tak, že hrdina objaví stopy plánu, čo povedie ku konečnému zúčtovaniu medzi hrdinom a zloduchom.

 • Vybudujte zúčtovanie medzi hrdinom a zloduchom. Dokonalý zloduch si vyžaduje konečné zúčtovanie medzi dobrom a zlom. Váš príbeh by mal mať dejovú osnovu, ktorá vyústi do konfrontácie, v ktorej zloduch a hrdina nejakým spôsobom bojujú. Toto by mal byť vrchol konfliktu a napätia v príbehu, kde zloduch konečne odhalí hrdinovi svoje skutočné zámery.[13]

  • Váš zloduch a váš hrdina môžu bojovať prostredníctvom hry dôvtipu alebo súboja kúziel. Alebo váš zloduch môže nastražiť pascu, ktorú musí váš hrdina prežiť, alebo skúšku, ktorú musí váš hrdina vyriešiť. Uistite sa, že zúčtovanie je plné prekážok a ťažkostí, ktoré vytvoril zloduch, aby boli stávky pre zloducha aj hrdinu vo vašom príbehu vysoké.
 • Odkazy