Ako vytvoriť e-mailový podpis v programe Microsoft Word: 7 krokov

Mať podpis v programe Microsoft Word je metafora k tomu, že máte svoj originálny podpis. Môže to byť dôležité pre vaše pracovné účely alebo len pre zábavu. V nasledujúcom článku sa dozviete, ako ho získať.

Kroky

Otvorte dokument programu Word.

Kliknite na kartu „Vložiť. Kliknite na položku „Podpisový riadok“ a potom na položku „Podpisový riadok Microsoft Office.

Zobrazí sa okno „Nastavenie podpisu. Do prvého textového poľa zadajte meno, ktoré sa má zobraziť ako podpisujúci.

Do druhého textového poľa zadajte svoje označenie (ak je tento podpis určený na kancelárske použitie), inak môžete zadať akýkoľvek iný vhodný názov, ktorý obohatí váš podpis.

Do tretieho textového poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, aby osoba, ktorá dokument číta, mohla v prípade potreby odpovedať späť.

Nakoniec do štvrtého textového poľa zadajte nejaké pokyny alebo informácie, ktoré chcete odovzdať čitateľovi dokumentu.

  • Kliknite na tlačidlo „OK.