Ako vytvoriť fade v programe Pro Tools: 8 krokov (s obrázkami)

Pro Tools je digitálny zvukový softvér vyrobený spoločnosťou Avid Technology, ktorý možno používať v operačných systémoch Macintosh alebo Microsoft Windows. Profesionáli v oblasti zvuku používajú Pro Tools na úpravu a nahrávanie vo filmoch, televízii a hudbe. V aplikácii Pro Tools môžete na vyhladenie náhlych prechodov v zvukových súboroch použiť funkciu fade. F sa zvyčajne vykonáva na začiatku alebo na konci zvukového súboru alebo medzi dvoma zvukovými súbormi. Môžete upraviť tvar, trvanie a polohu prelínania. Tento článok vás naučí, ako vytvoriť fade-in v programe Pro Tools.

Kroky

Aktivujte nástroj Inteligentný. Inteligentný nástroj je kontextový kurzor 3 v 1, ktorý sa skladá z nástroja Trim (Orezávanie), nástroja Selector (Výber) a nástroja Grabber (Chytanie). Kurzor sa zmení v závislosti od toho, kde je umiestnený nad zvukovým klipom. Ak chcete aktivovať nástroj Smart, kliknite na zátvorku okolo troch hlavných nástrojov na paneli nástrojov v hornej časti alebo stlačte súčasne klávesy F7 a F8.[1]

Vyberte oblasť, pre ktorú chcete vytvoriť prelínanie. Kliknutím a potiahnutím na časť zvukového klipu ju zvýrazníte. Tým sa vyberie daná oblasť. Môžete vybrať takú časť klipu, akú potrebujete. Ak chcete vytvoriť fade-in, budete chcieť zvýrazniť začiatok zvukového klipu začínajúci na ľavej strane. Môžete tiež zvýrazniť akékoľvek prázdne miesto pred zvukovým klipom.

  • Môžete vybrať oblasť, v ktorej sa už nachádza klip. Tým sa prepíše vyblednutie.
  • Alternatívne môžete vytvoriť Fade-out zvýraznením konca klipu alebo môžete zvýrazniť začiatok a koniec dvoch klipov, ktoré sa dotýkajú, aby ste vytvorili crossfade. Krížový prechod zníži hlasitosť jedného klipu a zároveň zvýši hlasitosť druhého. Tým sa vytvorí plynulý prechod medzi dvoma klipmi.

Stlačte tlačidlo Ctrl+F alebo ⌘ Príkaz+F otvorenie dialógového okna Prechody. Dialógové okno Prechody umožňuje ovládať tvar a sklon prechodu.

  • Prípadne môžete kliknúť na Upraviť v hornej časti ponuky a zvýraznite Fades. Kliknite na stránku Vytvoriť v podponuke Fades (Odtiene).

Vyberte odtieň prechodu, ktorý chcete použiť. Kliknite na možnosť rádia vedľa položky „Standard“ (Štandardný) alebo „S-Curve“ (S-krivka).“ Nastavenie „Štandardné“ je všeobecný fade, zatiaľ čo nastavenie S-Curve umožňuje rýchlejší fade-in. Vlastnú krivku môžete vybrať aj kliknutím na šípky vedľa diagramu krivky, čím sa zobrazí rozbaľovacia ponuka.

Úprava tvaru prechodu. Tvar prelínania môžete upraviť kliknutím a potiahnutím čiary na displeji v hornej časti dialógového okna Prelínanie. Prípadne môžete kliknúť na prepínač vedľa rozbaľovacej ponuky v spodnej časti a vybrať krivku z rozbaľovacej ponuky. Rovná diagonálna čiara vytvorí rovnomerné zvyšovanie hlasitosti. Zakrivená čiara vytvorí postupné zvyšovanie hlasitosti.

  • Ak vytvárate krížový prechod medzi dvoma klipmi, vyberte možnosť „Rovnaký výkon“, ak majú oba klipy odlišný zvuk. Ak majú dva klipy rovnaký alebo podobný zvuk (i.g. dva mikrofóny na rovnakom zdroji zvuku), vyberte namiesto toho možnosť „Rovnaký zisk“.

Otestujte svoj fade. Ak si chcete vypočuť účinky vytvoreného prechodu, kliknite na tlačidlo „Audition“ (Prechod) v ľavom hornom rohu okna Fades (Prechody). Je to tlačidlo, ktoré pripomína reproduktor.

V prípade potreby upravte svoj fade. Ak potrebujete upraviť svoj fade, krivku môžete upraviť jej pretiahnutím na nové miesto alebo výberom iného tvaru fade v časti nastavení In-Shape (Tvar vstupu) alebo Out-Shape (Tvar výstupu).

  • Pomocou nástroja Trim (alebo nástroja Smart) môžete kliknúť na okraj fade a pretiahnuť ho cez zvukový klip, aby ste upravili trvanie fade.
  • Kliknite na tlačidlo Ok na vytvorenie prechodu. Nachádza sa v pravom dolnom rohu. Pro Tools potom vypočíta fade a pridá vybranú krivku fade do vašej oblasti.

    • Ak potrebujete vymazať fade, jednoducho naň kliknite pomocou nástroja Grabber a stlačte tlačidlo Delete. Tým sa odstráni prelínanie bez toho, aby sa odstránil podkladový zvuk.[2]
  • Odkazy