Ako vytvoriť hru Jeopardy v programe PowerPoint (s obrázkami)

V tomto článku sa dozviete, ako vytvoriť funkčnú hru v štýle Jeopardy pomocou programu Microsoft PowerPoint. Môžete to urobiť vo verziách programu PowerPoint pre Windows aj Mac.

Časť 1 z 3:Vytvorenie snímky kategórie

Otvoriť aplikáciu PowerPoint. Ikona aplikácie pripomína biele písmeno „P“ na oranžovom pozadí.

Kliknite na Prázdna prezentácia. Nachádza sa v ľavej hornej časti okna programu PowerPoint. Týmto spôsobom sa otvorí nová prázdna prezentácia.

Zadajte názov svojej hry jeopardy. Do poľa „Kliknutím pridáte názov“ zadajte názov hry (napr.g., „Jeopardy“). Ak chcete, môžete do textového poľa pod poľom s názvom zadať aj informácie o hre.

 • Ak napríklad vytvárate túto hru pre triedu, môžete zadať označenie triedy a obdobie (e.g., „Španielčina 2, 5. hodina“).

Vytvoriť novú snímku. Kliknite na tlačidlo Vložiť v hornej časti okna programu PowerPoint a potom kliknite na biely Nový snímok štvorček, ktorý sa nachádza na ľavej strane Vložiť panel nástrojov. Ak tak urobíte, vytvorí sa nová snímka a otvorí sa vám.

 • Na počítači Mac môžete tiež kliknúť na Vložiť v hornej časti obrazovky a potom kliknite na tlačidlo Nový snímok vo výslednej rozbaľovacej ponuke.

Kliknite na tlačidlo Vložiť záložku . Nachádza sa blízko hornej časti okna aplikácie PowerPoint.

 • Uistite sa, že ste neklikli na sivý Vložiť Položka ponuky v hornej časti obrazovky počítača Mac.

Kliknite na Tabuľka. Túto možnosť nájdete v ľavej časti okna Vložte panel nástrojov. Zobrazí sa rozbaľovacie menu.

Vytvorenie tabuľky šesť na šesť. V rozbaľovacej ponuke umiestnite myš na štvorec, ktorý je o šesť blokov vyššie a o šesť blokov nižšie, a potom naň kliknite.

Zmena veľkosti tabuľky. Kliknite na sivú guľu v hornej časti tabuľky a potiahnite ju nahor na hornú časť snímky, potom potiahnite sivú guľu, ktorá je v dolnej časti tabuľky, nadol na spodnú časť snímky. Tabuľka by teraz mala zaberať celú snímku.

Zadajte kategórie. Do každej bunky v hornom riadku tabuľky zadajte názov kategórie.

 • Do ľavej hornej bunky môžete napríklad napísať „Druhy psov“, do ďalšej bunky „Druhy zeleniny“ atď.
 • Stlačte tlačidlo Tabuľka ↹ po zadaní názvu kategórie, aby ste prešli do ďalšej bunky nad.

Zadajte body. Do stĺpca každej kategórie zadáte nasledujúce bodové hodnoty:

 • Prvá otázka200
 • Druhá otázka400
 • Tretia otázka600
 • Štvrtá otázka800
 • Piata otázka1000

Vycentrujte obsah tabuľky. Kliknite na tabuľku, stlačte tlačidlo Ctrl+A (Windows) alebo ⌘ Príkaz+A (Mac) zvýraznite celú tabuľku a stlačte tlačidlo Ctrl+E (Windows) alebo ⌘ Príkaz+E (Mac), aby ste všetko v tabuľke vycentrovali. Teraz, keď máte nastavený slajd „kategórie“, môžete pristúpiť k vytváraniu nápovedy pre každú otázku.

Druhá časť z 3:Vytváranie záchytných bodov

Vytvoriť 30 nových diapozitívov. Jednoducho kliknite na Nový snímok Tlačidlo 30-krát na to.

 • Prípadne môžete stlačiť Ctrl+M (Windows) alebo ⌘ Príkaz+M (Mac).

Zadajte nápovedu každej otázky. Vyberte snímku v ľavom stĺpci snímok, potom kliknite na textové pole v strede snímky a zadajte nápovedu k otázke.

 • Nápovedu môžete vycentrovať tak, že ju vyberiete a potom stlačíte Ctrl+E (Windows) alebo ⌘ Príkaz+E (Mac).
 • Najlepšie je urobiť to v poradí (e.g., na prvom prázdnom slajde po slajde „kategórie“ zadajte nápovedu pre prvú otázku prvej kategórie), aby ste sa neskôr nezmýlili.

Vyberte snímku „kategórie“. Nachádza sa v stĺpci s náhľadmi snímok na ľavej strane okna programu PowerPoint, hoci pravdepodobne budete musieť posúvať nahor, aby ste ho našli. Týmto spôsobom sa znovu otvorí snímka „kategórie“.

Zvýraznite body prvej otázky prvej kategórie. Kliknite a potiahnite myšou cez text „200“ v ľavom stĺpci tabuľky, aby ste tak urobili.

Kliknite na Vložiť. Táto možnosť sa nachádza v hornej časti okna programu PowerPoint.

 • Ak ste na počítači Mac, uistite sa, že ste klikli na Vložiť v hornej časti okna aplikácie PowerPoint, nie Vložte stránku na paneli s ponukou.

Kliknite na stránku Odkaz. Je to v Vložte na paneli nástrojov. Zobrazí sa vyskakovacie okno.

 • Na počítači Mac kliknete na Hypertextový odkaz namiesto.

Kliknite na Miesto v tomto dokumente. Je to karta na ľavej strane vyskakovacieho okna.

 • Na počítači Mac kliknite na Tento dokument v hornej časti vyskakovacieho okna.

Vyberte snímku s nápovedou k otázke. Kliknite na text nápovedy, ktorý patrí k prvej otázke v prvej kategórii.

Kliknite na stránku OK. Je v pravom dolnom rohu vyskakovacieho okna. Tým sa vytvorí prepojenie z textu „200“ na nápovedu; keď kliknete na text „200“, dostanete sa na slajd nápovedy.

Prejdite na snímku s nápovedou. Podržte stlačené tlačidlo Ctrl (alebo ⌘ Príkaz na počítači Mac) a zároveň kliknite na 200 na tento účel.

 • Prípadne môžete nájsť správnu nápovednú snímku v ľavom bočnom paneli a kliknúť na ňu.

Vytvorte prepojenie zo snímky s nápovedou späť na snímku „kategórie“. Ak to chcete urobiť, vyberte text nápovednej snímky a potom kliknite na tlačidlo Odkaz alebo Hypertextový odkaz na paneli nástrojov a vyberte snímku „kategórie“.

Vytvorte odkazy na ostatné nápovedy. Po prepojení každej nápovedy so snímkou „kategórie“ máte funkčnú hru Jeopardy! Ak by ste však chceli získať plný zážitok z hry Jeopardy, môžete pokračovať v tvorbe posledných dvoch kôl slajdov.

 • Ak chcete vytvoriť slajd s dvojitou JEOPARDY, môžete vytvoriť nový slajd, označiť ho ako „DOUBLE JEOPARDY“, prepojiť ho s jednou z bodových hodnôt na slajde „kategórie“ a potom umiestniť odkaz zo slajdu „DOUBLE JEOPARDY“ na príslušnú otázku.

Časť 3 z 3:Vytváranie ďalších kôl

Vytvorte nový slajd s rozmermi šesť krát sedem „kategórií“. Siedmy riadok v tabuľke bude určený pre tlačidlo „FINAL JEOPARDY“.

 • Pri vytváraní bodových hodnôt tejto snímky nezabudnite zdvojnásobiť body (e.g., začnite na 400 bodoch namiesto 200, skončite na 2000 bodoch namiesto 1000 atď.).

Vyberte spodný riadok tabuľky. Kliknite na spodný riadok a potiahnite ho myšou.

Kliknite na Rozloženie záložka. Nachádza sa blízko hornej časti okna aplikácie PowerPoint. Tým sa otvorí Rozloženie panel nástrojov.

Kliknite na Zlúčenie buniek. Toto je možnosť v okne Rozloženie Panel nástrojov. Tým sa vytvorí jeden veľký riadok v spodnej časti tabuľky.

Vytvorenie tlačidla „FINAL JEOPARDY“. Zadajte FINÁLNE JEOPARDY do spodného riadku.

Všetko vycentrujte v tabuľke. Stlačte buď Ctrl+A (Windows) alebo ⌘ Príkaz+A (Mac), potom stlačte Ctrl+E alebo ⌘ Príkaz+E.

Vytvorenie a prepojenie ďalších 30 nápovedných snímok. Urobíte to pomocou metódy z predchádzajúcej časti.

 • Nezabudnite, že v tomto kole by mali byť nápovedy podstatne ťažšie ako v minulom kole.

Vytvorte a prepojte snímku „Final Jeopardy“. Vytvorte posledný nový snímok, potom zadajte záverečnú otázku jeopardy a prepojte ju späť s textom „FINAL JEOPARDY“ v spodnej časti druhého snímku „kategórie“.

 • Uložte svoj projekt. Ak to chcete urobiť:

  • Windows – Kliknite na adresu Súbor, kliknite na Uložiť ako, dvakrát kliknite na adresu Tento počítač, kliknite na miesto uloženia v ľavej časti okna, zadajte názov dokumentu (napr.g., „Jeopardy Game“) do textového poľa „Názov súboru“ a kliknite na tlačidlo Uložiť.
  • Mac – Kliknite na Súbor, kliknite na Uložiť ako…, zadajte názov dokumentu (e.g., „Jeopardy Game“) v poli „Save As“ (Uložiť ako), vyberte miesto uloženia kliknutím na pole „Where“ (Kam) a kliknutím na priečinok a kliknite na Uložiť.