Ako vytvoriť kus poznámkového alebo grafického papiera pomocou tlačiarne HP Smart Officejet

Ako vie každý, kto je študentom alebo kancelárskym pracovníkom, papier na zošity a grafy je často ťažké rýchlo zohnať. Ak ste však v núdzi a máte tlačiareň HP Smart Officejet, môže vám pomôcť. Pripojte sa k sieti Wi-Fi a postupujte podľa nasledujúceho postupu.

Metóda 1 z 2:Nastavenie tlačiarne

Vložte papier do tlačiarne. Každá tlačiareň sa líši v tom, koľko si toho vezme, ako aj v tom, ako sa to vkladá, takže postupujte presne podľa pokynov tlačiarne Officejet. Najčastejšie však tieto tlačiarne prijmú viac ako pár listov papiera naraz – najmä v tlačiarni Officejet (určenej na každodennú tlač v kancelárii alebo domácej kancelárii)!

Zapnite tlačiareň a nechajte ju pripojiť k sieti Wi-Fi. Ak ju používate prvýkrát, zobrazí sa výzva na nastavenie prostredníctvom Wi-Fi, ak je pre váš model k dispozícii. Ak to nie je prvýkrát, možno budete musieť nechať pripojiť tlačiareň bez predchádzajúceho nastavenia – stačí ju zapnúť tlačidlom napájania.

Skontrolujte, či je v tlačiarni atrament. Kancelárske tlačiarne HP vás často informujú o tom, kedy sa skončí – najmä tie HP Smart. Tieto dokumenty budú často potrebovať modrý atrament, ako aj bordovo-červený pre bočný pruh. Ak však usúdi, že je dostatočne obozretné použiť čiernu farbu.

Nechajte dokončiť všetky tlačové úlohy pre túto tlačiareň. Dokumenty sa radia do zoznamu, ktorý sa vytlačí hneď po zapnutí tlačiarne a jej pripojení k sieti, a vy musíte prísť na ovládací panel tlačiarne HP Smart Officejet bez možnosti tlače ďalšieho dokumentu – ak chcete pokračovať v tomto projekte.

Metóda 2 z 2: Vytvorenie papiera

Nájdite nastavenie „Apps“ (Aplikácie) v zozname výberov tlačiarne. Spoločnosť HP najčastejšie umiestnila nastavenie „Aplikácie“ na hornú stranu. Pri starších modeloch však túto možnosť nájdete o niekoľko strán nižšie – a ťuknutím na šípky doľava a doprava, ktorými sa posuniete o stranu dopredu a dozadu, nájdete túto možnosť.

  • Tlačiarne HP Officejet (Smart Wi-Fi) od roku 2013 môžu nájsť ponuku „Apps“ na titulnej stránke, keď je tlačiareň pripravená.

Nechajte „Pripojenie k HPeprintcenter.com“ dialógové okno zmizne. Vaša tlačiareň bude mať prístup k tejto webovej stránke mimo siete Wi-Fi.

Vyhľadajte odkaz „Rýchle formuláre“ – a ťuknite naň. Ak nie je k dispozícii na hornej stránke, musíte ho buď vyhľadať na iných stránkach, alebo ho pridať späť na ovládací panel HPeprintCenter tlačiarne HP Officejet vo svojom konte.

Urobte svoj výber. Papier do zošita aj grafický papier nebudú na titulnej strane, ale na alternatívnej strane. Ťuknite na šípku vľavo alebo vpravo, kým sa nezobrazí jedna z nich.

  • V „aplikácii“ Rýchle formuláre nájdete ďalšie možnosti, napríklad „kalendár“, „kontrolný zoznam“, „obaly na fax“, „hry“ a „hudobný papier“ spolu s „poznámkovým blokom“ a „grafickým papierom“.

Upresnite typ papiera, ktorý chcete. Pre grafický papier budete musieť vybrať menšie rozstupy 1/8 palca alebo 5 mm. V prípade papiera na zošity si môžete vybrať z možností „detské pravidlo“, „úzke pravidlo“ (vysokoškolské pravidlo) a „široké pravidlo“.

Pomocou šípok nahor a nadol na obrazovke vyberte počet strán, ktoré potrebujete vytlačiť. Na začiatku je nastavené na 0, ale môžete ťuknúť na šípky nahor a nadol na obrazovke a vybrať si celkové potrebné množstvo strán.

  • Ak na tejto obrazovke nevykonáte žiadnu akciu, stránka sa časovo oneskorí a tlačiareň sa vráti na ovládací panel HPSmart na obrazovke tlačiarne.

Uvedomte si, že nebude tlačiť zadné strany, ak si duplexnú tlač nevykonáte sami.

Ťuknite na tlačidlo „Tlač“ na obrazovke. Nájdete ju v blízkosti pravého dolného (alebo niekedy ľavého) rohu obrazovky tlačiarne.

Počkajte, kým tlačiareň zaradí tlačovú úlohu do frontu vášho centra ePrintCenter. Často by ste mohli zostať sedieť niekoľko minút, kým sa pripraví tlačová úloha – najmä ak ide o menej často tlačené papiere, ako sú papiere s „detským pravidlom“ alebo „5 mm“. Nebudete informovaní o tom, kedy je pripravený – jeho tlač sa jednoducho uskutoční.

  • Ak sa tlač neuskutoční a uplynulo viac ako 30 minút, skúste ju vyžiadať znova a počkajte ešte o niečo dlhšie. Ak sa stále netlačí, skontrolujte smerovače/modemy Wi-Fi a internetového pripojenia a potom skontrolujte tlačiareň, či všetko funguje a či v priestore v blízkosti tlačiarne nie sú iné predmety, ktoré by znemožňovali tlač z dôvodu vzdialenosti zorného poľa Wi-Fi.
  • Nechajte dokument vytlačiť na tlačiarni – potom vytlačte aj ostatné kópie na stránku.