Ako vytvoriť lokálnu sieť (LAN) (s obrázkami)

V tomto článku sa dozviete, ako vytvoriť sieť LAN (Local Area Network), ktorá umožňuje pripojeným počítačom a zariadeniam vzájomne komunikovať a pristupovať na internet.

Časť 1 z 3:Určenie potrieb vašej siete

Spočítajte počet počítačov, ktoré potrebujete pevne pripojiť. Pri nastavovaní siete LAN budete musieť vedieť, koľko počítačov sa bude pripájať do siete prostredníctvom siete Ethernet. Podľa toho sa určí počet portov, ktoré budete potrebovať.

 • Ak máte štyri alebo menej počítačov, ktoré potrebujete pevne pripojiť, stačí vám smerovač. Ak máte viac ako štyri porty, pravdepodobne si budete musieť zaobstarať prepínač, aby ste rozšírili počet portov dostupných na vašom smerovači.

Rozhodnite sa, či chcete vytvoriť bezdrôtovú sieť. Ak chcete umožniť zariadeniam bezdrôtové pripojenie, budete potrebovať smerovač, ktorý dokáže vysielať bezdrôtovú sieť. Väčšina smerovačov, ktoré nájdete v obchode alebo na internete, má možnosti bezdrôtového vysielania.

 • Sieťové prepínače neumožňujú pripojenie bezdrôtových zariadení a možno ich použiť len pre pevné siete LAN alebo na rozšírenie počtu portov dostupných na smerovači.

Určite, či chcete, aby všetky sieťové zariadenia mali prístup na internet. Ak chcete, aby všetky pripojené zariadenia mali prístup na internet, budete potrebovať smerovač na spracovanie pripojení. Ak nepotrebujete, aby zariadenia mali sieťové pripojenie, môžete použiť len sieťový prepínač.

Zmerajte vzdialenosti pre všetky pevne pripojené zariadenia. Vo väčšine domácností to nie je veľký problém, ale sieťové káble nemôžu byť dlhšie ako 100 m (328 stôp). Ak musíte viesť kábel ďalej, budete potrebovať prepínače medzi nimi.

Zvážte svoje budúce potreby. Ak zaplníte všetky porty na vašom hardvéri, zvážte možnosť budúceho pripojenia, aby ste v budúcnosti mohli pripojiť viac zariadení.

Časť 2 z 3:Nastavenie základnej siete LAN

Zhromaždite svoj sieťový hardvér. Na vytvorenie siete LAN budete potrebovať smerovač alebo prepínač, ktorý bude fungovať ako rozbočovač siete. Tieto zariadenia smerujú informácie do správnych počítačov.

 • A smerovač sa automaticky postará o pridelenie IP adries každému zariadeniu v sieti a je potrebný, ak máte v úmysle zdieľať internetové pripojenie so všetkými pripojenými zariadeniami. Dôrazne sa odporúča, aby ste svoju sieť vytvorili pomocou smerovača, aj keď nezdieľate internetové pripojenie.
 • A sieťový prepínač je ako jednoduchšia verzia smerovača. Umožní pripojeným zariadeniam navzájom komunikovať, ale nebude automaticky prideľovať IP adresy a nebude zdieľať internetové pripojenie. Na rozšírenie počtu portov LAN, ktoré sú v sieti k dispozícii, sa najlepšie používajú prepínače, pretože ich možno pripojiť k smerovaču.

Nastavenie smerovača. Na nastavenie smerovača pre základnú sieť LAN nepotrebujete veľa práce. Stačí ho pripojiť k zdroju napájania, najlepšie v blízkosti modemu, ak plánujete prostredníctvom neho zdieľať internetové pripojenie.

Pripojte modem k routeru (ak je to potrebné). Ak zdieľate internetové pripojenie z modemu, pripojte modem k portu WAN/INTERNET na smerovači. Zvyčajne má inú farbu ako ostatné porty.

Pripojte prepínač k smerovaču (ak je to potrebné). Ak používate prepínač na rozšírenie počtu portov dostupných na smerovači, zapojte ethernetový kábel do ľubovoľného portu LAN na smerovači a ľubovoľného portu LAN na prepínači. Tým sa sieť rozšíri na ostatné porty LAN na prepínači.

Pripojte počítače k otvoreným portom siete LAN. Pomocou ethernetových káblov pripojte každý počítač k otvorenému portu LAN na smerovači alebo prepínači.[1]
Zdroj experta
Yaffet Meshesha
Počítačový špecialista
Rozhovor s odborníkom. 10 február 2021
Nezáleží na tom, v akom poradí sú porty pripojené.

 • Ethernetové káble nedokážu spoľahlivo prenášať dáta na dĺžku väčšiu ako 100 m (328 stôp).

Nastavenie jedného počítača ako servera DHCP, ak používate len prepínač. Ak ako sieťový rozbočovač používate iba prepínač, nastavením jedného počítača ako servera DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) umožníte všetkým pripojeným počítačom ľahko získať adresy IP.

 • Server DHCP môžete rýchlo vytvoriť na jednom z počítačov nainštalovaním nástroja tretej strany.
 • Ostatné počítače v sieti získajú IP adresy automaticky po spustení servera, pokiaľ sú na to nastavené.

Overte sieťové pripojenie na každom počítači. Po získaní adresy IP budú môcť jednotlivé počítače navzájom komunikovať v sieti. Ak používate smerovač na zdieľanie internetového pripojenia, každý počítač bude mať prístup na internet.

Nastavte zdieľanie súborov a tlačiarní. Po spustení siete neuvidíte na iných počítačoch nič, pokiaľ daný počítač nemá zdieľané súbory. Súbory, priečinky, jednotky, tlačiarne a iné zariadenia môžete označiť ako zdieľané, aby k nim mal prístup ktokoľvek v sieti alebo len konkrétni používatelia.

Časť 3 z 3:Vytvorenie bezdrôtovej siete

Nastavenie smerovača. Pri nastavovaní bezdrôtového smerovača musíte mať na pamäti niekoľko vecí:

 • Kvôli jednoduchému riešeniu problémov by mal byť smerovač zvyčajne umiestnený v blízkosti modemu.
 • Mal by byť umiestnený centrálne, aby umožňoval maximálne pokrytie bezdrôtovou sieťou.
 • Počas procesu nastavovania budete musieť pripojiť počítač k smerovaču prostredníctvom siete Ethernet.

Pripojte počítač k jednému z portov LAN smerovača. Na konfiguráciu bezdrôtovej siete smerovača budete používať webový prehliadač počítača.

Otvorte webový prehliadač v počítači. Môžete používať ľubovoľný webový prehliadač.

Zadajte IP adresu smerovača. Tento údaj zvyčajne nájdete vytlačený na spodnej strane smerovača alebo v dokumentácii k smerovaču. Ak ho nemôžete nájsť, môžete vyskúšať niekoľko možností:

 • Windows – kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Sieť v systémovej lište → kliknite na položku Otvoriť Centrum sietí a zdieľania → kliknite na odkaz Ethernet → kliknite na položku Podrobnosti → nájdite položku Predvolená brána pre IP adresu vášho smerovača.
 • Mac – Kliknite na ponuku Apple a vyberte položku Predvoľby systému → kliknite na položku Sieť → kliknite na svoje ethernetové pripojenie → nájdite položku Router pre IP adresu vášho smerovača.

Prihláste sa pomocou účtu správcu. Zobrazí sa výzva na zadanie prihlasovacích údajov do smerovača. Predvolené prihlasovacie údaje sa líšia v závislosti od modelu smerovača, ale používateľské meno je často „admin“ a heslo je často „admin“, „password“ alebo prázdne.

 • Model svojho smerovača si môžete pozrieť na stránke https://portforward.com/router-password/, aby ste našli predvolené prihlasovacie údaje.

Otvoriť Bezdrôtové pripojenie časti nastavení smerovača. Presné umiestnenie a znenie tejto časti sa líši od smerovača k smerovaču.

Zmeňte názov siete v ponuke SSID pole. Môže sa tiež nazývať „Názov siete.“ Toto je názov, ktorý sa zobrazí v zozname dostupných bezdrôtových sietí.

Vyberte položku WPA2-Personal ako možnosť Autentifikácia alebo Zabezpečenie. Ide o najbezpečnejšiu možnosť, ktorá je v súčasnosti k dispozícii vo väčšine smerovačov. Vyhnite sa protokolom WPA a WEP s výnimkou prípadov, keď to výslovne vyžadujú staršie, nekompatibilné zariadenia.

Vytvorte silné heslo. Toto heslo bude potrebné na pripojenie k sieti. Pole môže byť označené ako „Pre-Shared Key (vopred zdieľaný kľúč).“

Uistite sa, že je povolená bezdrôtová sieť. V závislosti od smerovača bude možno potrebné zaškrtnúť políčko alebo kliknúť na tlačidlo v hornej časti ponuky Wireless (Bezdrôtová sieť), aby ste povolili bezdrôtovú sieť.

Kliknite na položku Uložiť alebo Aplikovať tlačidlo. Tým sa zmeny uložia do smerovača.

Počkajte, kým sa váš smerovač reštartuje. Môže chvíľu trvať, kým sa smerovač a sieť vrátia do prevádzky.

 • Pripojte sa k bezdrôtovej sieti na svojich bezdrôtových zariadeniach. Po obnovení siete sa sieť zobrazí v zozname dostupných sietí na všetkých bezdrôtových zariadeniach v dosahu. Pri pripájaní k sieti budú používatelia vyzvaní na zadanie hesla, ktoré ste vytvorili.

  • Počítače pripojené k smerovaču prostredníctvom siete Ethernet nebudú vyžadovať heslo.
 • Odkazy

   Yaffet Meshesha. Počítačový špecialista. Rozhovor s odborníkom. 10. februára 2021