Ako vytvoriť online časopis: 14 krokov (s obrázkami)

Hoci sa časopisy tradične vydávajú v tlačenej podobe, čoraz viac časopisov (každého žánru) rozvíja svoju prítomnosť online. V dôsledku technologického pokroku je čítanie online čoraz väčším trendom a čitatelia majú neustály prístup k novinám, knihám a časopisom. S podnikateľským duchom a kreatívnou víziou môžete vytvoriť vlastný online časopis.

Časť 1 z 3:Plánovanie špecifík vášho časopisu


Rozhodnite sa, aký druh časopisu chcete vydávať. Všetky typy a žánre časopisov sa môžu vydávať online, od medzinárodných spravodajských časopisov až po malé literárne recenzie. Pred vytvorením akéhokoľvek online obsahu musíte pre svoj časopis vypracovať konkrétny plán.[1]
Spýtajte sa sami seba:

 • Na aké témy a typ obsahu sa váš časopis zameria?
 • Koľko zamestnancov bude mať váš časopis?
 • Budete si najímať copywriterov alebo spisovateľov na voľnej nohe, alebo budete slúžiť ako editor časopisu a posudzovať predložené práce?


Oslovte zavedené časopisy so žiadosťou o radu. Zdvorilý e-mail redaktorovi malého časopisu – najmä ak je podobný vášmu plánovanému časopisu – môže vyústiť do informatívneho rozhovoru, ktorý vám pomôže založiť váš časopis.

 • Rozhliadnite sa po internete – prostredníctvom Google a Facebooku – a nájdite podobné časopisy a kontaktujte ich. Pýtajte sa konkrétne otázky, ako napr:
 • „Koľko zamestnancov zamestnávate?“
 • “ Ako ste propagovali svoj časopis, aby ste prilákali nových čitateľov/odberateľov?“
 • „Ako dlho vám trvalo založiť časopis?“
 • „Akým častým chybám sa môžem vyhnúť pri zakladaní svojho online časopisu??“


Stanovte si rozpočet. Určite, koľko peňazí budete potrebovať na založenie a udržanie časopisu. Zvážte aj to, ako bude váš časopis generovať finančné príjmy.[2]

 • Majte na pamäti, že mnohé online časopisy sa dajú založiť a spočiatku udržiavať zadarmo, aj keď následne potrebujú malý rozpočet.
 • Pri prognózovaní vášho časopisu zvážte mieru návratnosti, všímajte si súčasnú ekonomickú situáciu a vyčleňte peniaze na reklamu.
 • Nakoniec možno budete musieť zriadiť sporiaci účet určený na časopis pre prípad nepredvídateľných udalostí.
 • Pri určovaní rozpočtových potrieb zamestnancov zvážte externých autorov, stážistov a dobrovoľníkov. Je však nepravdepodobné, že pri spustení vášho časopisu budete mať obsadené všetky (alebo žiadne) z týchto pozícií.


Vytvorte obchodný plán. Sadnite si a sformulujte stratégiu vydávania časopisu. Nakoniec možno budete chcieť, aby časopis generoval príjem. Váš podnikateľský plán by mal zahŕňať finančné ciele časopisu a mal by obsahovať spôsob, akým plánujete financovať rôzne výdavky.

 • Napríklad poslanie časopisu, typ obsahu a spôsob, akým plánujete získať a udržať si predplatiteľov.
 • Pri tvorbe marketingovej stratégie si všímajte cieľovú skupinu, frekvenciu vydávania časopisu a preskúmajte konkurenciu.
 • Po spustení časopisu využite sociálne siete na propagáciu vášho online časopisu a konkrétnych článkov.


Oslovte miestne podniky s ponukou reklamy. Ak váš časopis nebude mať finančný príjem z online predplatného alebo nebude generovať príjem spoplatnením príspevkov, možno bude musieť predávať reklamný priestor na webovej stránke.[3]

 • Opýtajte sa podnikov vo vašom okolí, či už v minulosti inzerovali, ktoré časti skúsenosti boli úspešné a ktoré zlyhali.
 • Vysvetlite, aký prínos bude mať reklama na webovej stránke vášho časopisu pre podnik (viac zákazníkov atď.) a vyzvite ich, aby si kúpili reklamný priestor.
 • Oslovte aj podniky, ktoré pôsobia len na internete, pretože tie sú závislé od reklamy na webových stránkach.

2. časť z 3:Nastavenie webovej stránky a dizajnu vášho časopisu


Vyberte si názov časopisu. Skúste si vybrať názov, ktorý bude lákať zákazníkov na preskúmanie časopisu a ktorý zároveň vystihuje obsah časopisu.

 • Urobte si brainstorming a vytvorte si zoznam potenciálnych názvov časopisov – potom ich skontrolujte na internete a uistite sa, že žiadny z nich už nie je obsadený.


Ochranná známka váš názov na ochranu názvu. Po výbere názvu časopisu preskúmajte jeho dostupnosť online – existuje množstvo internetových stránok, ktoré vám pomôžu vyhľadať registrované názvy domén.

 • Ak je názov k dispozícii, zaregistrujte si ho. Zabránite tak tomu, aby názov používali iné časopisy.


navrhnite vzhľad webovej stránky časopisu a logo. Mali by ste zobraziť názov a logo vášho časopisu (ak ho máte) tak, aby výstižne upútali pozornosť čitateľov.[4]

 • Najmite si profesionála, ak sa necítite na to, aby ste si webovú stránku navrhli alebo nakódovali sami. Mali by ste si ponechať plnú tvorivú kontrolu nad dizajnom svojho online časopisu.
 • Nápady a inšpiráciu nájdete v tlačených časopisoch vo veľkom kníhkupectve alebo si prezrite rozvrhnutie online časopisov, ktoré radi čítate.


Nakódujte svoju webovú stránku. Toto je bod, v ktorom obrazne povedané „budujete“ webovú stránku časopisu. Zvážte, ako chcete, aby časopis upútal pozornosť čitateľa, kde chcete, aby sa obsah zobrazoval a koľko

 • Podobne ako v prípade rozvrhnutia a návrhu loga, ak nie ste skúsený programátor, zvážte, či si nenajmete niekoho s odbornými znalosťami, aby ste dosiahli profesionálny výsledok.
 • Existuje aj množstvo stránok, ktoré vám umožnia vytvoriť webovú stránku s minimálnymi znalosťami kódovania, ako napríklad www.wordpress.com.

Časť 3 z 3:Budovanie publika a tvorba obsahu


Vybudujte si publikum pre svoj časopis. [5]
Z obchodného hľadiska budete musieť propagovať svoj časopis osobne a online, aby ste získali nových čitateľov. Zvážte použitie jedného alebo viacerých z týchto spôsobov na vybudovanie publika:

 • Ak chcete vytvoriť svoje publikum, vyhľadajte už existujúcu online komunitu, ktorá sa zaujíma o rovnakú tému, akou sa zaoberá váš časopis. Pošlite prácu tejto komunite (e.g., prostredníctvom príspevku na fóre) a zvážte ich podnety k vášmu obsahu.[6]
 • Vyrobte vizitky a rozdávajte ich osobne. Na viditeľnom mieste uveďte adresu URL svojho časopisu a rozdávajte tieto vizitky všetkým známym.
 • Používajte sociálne médiá – oslovte priateľov a priateľov priateľov na Facebooku.
 • Vytvorte na webovej stránke odkaz na predplatné. Čitatelia tak budú môcť dostávať aktuálne informácie o vašom časopise.
 • Hoci sú online časopisy zvyčajne založené na webových stránkach, zvážte poskytovanie časti obsahu časopisu prostredníctvom e-mailového predplatného. Čitatelia s nabitým rozvrhom môžu považovať váš časopis za dostupnejší, ak sa jeho obsah (alebo aspoň odkazy na online obsah) doručí priamo do ich poštovej schránky.


Posielajte potenciálnym členom publika e-maily.[7]
Môže to byť každý, koho máte v zozname kontaktov! Na získanie predplatného a pripomenutie zákazníkom, keď sú k dispozícii nové vydania, môžete použiť e-mailovú službu.

 • Nerobte zo seba otravu, ale jeden alebo dva e-maily s prosbou, aby si vaši priatelia a rodina predplatili váš časopis, môžu výrazne zvýšiť počet vašich čitateľov.


Načrtnite plán obsahu online časopisu. Premyslite si témy, ktoré chcete do časopisu zahrnúť, a zvážte, aké typy obsahu plánujete zaradiť. Ak je napríklad vašou nikou jedlo alebo cestovanie, vyberte si súvisiace témy a rozhovory s odborníkmi v týchto oblastiach.

 • Vypracujte obsah prvého čísla; vďaka nemu budú vaši čitatelia vedieť, čo dané číslo časopisu obsahuje. Články musia byť krátke, komunikatívne a výstižné.[8]
 • Napíšte titulky s použitím kľúčových slov, aby čitatelia mohli nájsť váš časopis.
 • Prispôsobte obsah svojmu publiku. Keď začnete pravidelne publikovať, pozrite sa a zistite, ktorý obsah bol najviac prezeraný. Využite tieto informácie na vytvorenie nového obsahu, ktorý sa bude podobať vašim najobľúbenejším publikovaným prácam, a na odklon od menej populárnych tém. Táto stratégia zvýši počet aj lojalitu vášho publika.


Začnite publikovať obsah. Žiadny časopis nie je skutočne „rozbehnutý“, kým nezačne uverejňovať obsah online.[9]
Naliehavosť generovania obsahu sa bude líšiť podľa toho, ako často váš časopis publikuje. Ak plánujete mať iba štvrťročný časopis, nebudete musieť vytvárať obsah tak rýchlo, ako keď plánujete vydávať mesačne. Existujú tri bežné spôsoby získavania obsahu pre váš časopis:

 • Píšte vlastný obsah. Ak váš časopis nebude mať na začiatku zamestnancov (čo je pomerne bežné), možno budete musieť každý článok napísať sami.[10]
 • Zamestnajte pracovníkov, ktorí budú písať obsah vášho časopisu. Ak máte rozpočet, ktorý vám umožní zaplatiť zamestnancov, začnite tým, že prijmete jedného alebo dvoch autorov, ktorí zdieľajú vašu vášeň pre tému vášho časopisu.[11]
 • Zhromažďovanie obsahu od online odosielateľov. Ak plánujete byť redaktorom vášho časopisu (napr.g., pre literárny časopis), budete musieť začať zhromažďovať obsah od autorov online. Napríklad www.Predložiť.com je bežnou voľbou, ktorá umožňuje používateľom posielať príspevky do vášho časopisu.

 • Podľa potreby zahrňte vizuálny a zvukový obsah. Keďže váš časopis bude webový, budete môcť umiestniť video a audio obsah, či už ho vytvorili prispievatelia vášho časopisu, alebo ste ho vytvorili sami.

  • Kódovanie by malo byť pomerne jednoduché; v mnohých online platformách môžete v podstate skopírovať a vložiť video alebo zvukový súbor.
  • Vždy sa uistite, že obsah, ktorý umiestňujete, nemá predchádzajúce autorské práva. To nebude problém, ak ste ho vytvorili sami, ale ak dostávate prácu od prispievateľov, potvrďte, že ju vytvorili sami a že si ju „nevypožičali“ z iného zdroja.
  • Ak je obsah už chránený autorskými právami, ale napriek tomu by ste ho chceli zverejniť na svojej webovej lokalite, kontaktujte držiteľa autorských práv a požiadajte ho o povolenie reprodukovať jeho dielo chránené autorskými právami.
 • Odkazy