Ako vytvoriť ročný rozpočet v tabuľkovom procesore Excel: 15 krokov

Naučíte sa vytvoriť ročný rozpočet v tabuľke programu Excel, ktorý je citlivý na mnohé odpočítateľné položky z prílohy A k dani z príjmu, ako aj z prílohy C pre malé podniky (čo sa v dnešnej dobe týka mnohých ľudí). Zahrnutý príklad je určený predovšetkým pre pár v polodôchodku, obaja pracujúci; obsahuje teda účty pre mladších a starších občanov relevantné pre ich zahrnutie a odpočítanie v ročnom daňovom priznaní 1040 a štátnom daňovom priznaní. Ak pri zostavovaní rozpočtu postupujete podľa nižšie uvedených krokov, môžete vstupy upraviť podľa svojich potrieb a vytvoriť plán vhodný pre váš konkrétny prípad.

Kroky


Otvorte Excel. Dvakrát kliknite na zelené X v doku alebo otvorte priečinok Aplikácie a potom priečinok Microsoft Office, predtým kliknite na Excel.


Otvorte nový zošit. Nadpis horného, ľavého pracovného hárku „Skutočné údaje“.


Do bunky B1 zadajte dátum 31.1.2016 alebo aktuálny rok, ak je iný ako rok 2015.


Vyberte rozsah buniek B1:M1. Urobte Upraviť > Vyplňte > Séria Riadky Dátum > Mesiac > Step_Value 1 > OK


Vyberte stĺpce B:N, kliknite pravým tlačidlom myši a stlačte tlačidlo „Formátovať bunky“. Vyberte možnosť „Vlastné“ na karte Číslo. Vyberte $#,##0.00;-$#,##0.00 so šírkou stĺpca 1.


Vyberte rozsah B1:N1, kliknite pravým tlačidlom myši a stlačte tlačidlo „Formátovať bunky.„. Vyberte možnosť „Vlastné“ na karte Číslo. Vyberte mmmm.


Do bunky N1 uveďte označenie Od začiatku roka.


Do bunky N4 zadajte vzorec =sum(B4:M4). Potom upravte > Skopírujte vzorec a upravte ho > Vložte ju do rozsahu buniek N4:N110.


Do buniek A1:A110 zadajte nasledujúce štítky. Mali by pokryť všetky potrebné položky rozpočtu:

 • ROČNÝ ROZPOČET
 • PRÍJMY:
  • Zdroj 1 – Čistá výplata(y), bez. dane, 401K atď.
  • Zdroj 2 – Príjmy z trustov
  • Zdroj 3 – Príjmy z dividend
  • Zdroj 4 – Príjmy z úrokov okrem úspor
  • Zdroj 5 – Príjmy podľa prílohy C
  • Zdroj 6 – Príjmy z prenájmu domu
  • Zdroj 7 – Ostatné príjmy z investícií/ostatné
  • Príjem úveru na refinancovanie (REFI)
  • Rôzne. Príjmy (predaj na dvore atď.)
  • Ostatný majetok predaný za hotovosť
  • Ostatné aktíva predané na splátky v hotovosti
  • Dary prepočítané na hotovosť
  • CELKOVÉ PRÍJMY
 • REKAPITULÁCIA ÚSPOR:
  • Počiatočný zostatok
  • Pridajte: Zo zdroja 1 – vyberateľný 401K/iné
  • Pridať: Pravidelné a iné príspevky na sporenie
  • Odpočet: voda, voda, voda, voda, voda, voda, voda, voda, voda, voda, voda, voda, voda: Výbery (nový fond: zisk, predaj domu)
  • Pripočítajte: Získané úroky
  • Odpočet: Poplatky: & Náklady
  • Konečný zostatok
 • PRINCÍP a OPCIE:
  • Trustový zostatok
  • Nevyberateľný zostatok na dôchodkovom účte 401K
  • Iné „nedotknuteľné“ Zostatok(y) istiny
  • Akciové opcie, nevyužité, v hodnote. trhová hodnota
  • CELKOM ZÁKLADNÉ a MOŽNOSTI
  • SPOLU ÚSPORY, ZÁKLADNÉ PRÍSPEVKY a OPATRENIA
 • Prírastky vlastného imania & Výdavky:
  • Domácnosť – Úroky z hypotéky/nájomné, s REFI int.
  • Domácnosť – vlastný kapitál, opravy & Zlepšenie, s/REFI Princ.
  • Prestavba
  • Strecha
  • Príjazdová cesta
  • Domov – údržba
  • Starostlivosť o záhradu & Údržba žľabov
  • Údržba kanalizačného potrubia
  • Domov – daň z nehnuteľnosti
  • Domov – Poistenie
  • Domov – Ostatné výdavky súvisiace s hypotékou.
  • Domov – časť prenájmu Zlepšenia & Opravy
  • Domov – Údržba nájomnej časti
  • Domov – Prenájom časti nehnuteľnosti Daň z nehnuteľnosti
  • Domov – časť prenájmu Poistenie
  • Domov – časť prenájmu – ostatné výdavky
  • Automatické platby – úroky
  • Platba(-y) za auto – vlastný kapitál
  • Poistenie auta s potravinamiDoprava
  • Benzín do auta – s potravinamiDoprava
  • Automobilový olej & Údržba. w/ PotravinyDoprava
  • Opravy auta s potravinamiDoprava
  • Výdavky na licencie, poplatky a registráciu automobilov
  • Amortizácia/odpisy automobilov
  • Sys: Mac, telefón, televízor, atrament do tlačiarne & Ppr
  • Sys: Softvér & Vlastné imanie hardvéru
  • Sys: Ostatné technické príslušenstvo
  • Sys: Odpisy/Odpisy
  • Zásoby
  • Potraviny, lieky & Súčasti (neodpočítateľné)
  • Výdavky na sťahovanie
  • Kreditná karta – splátky úrokov
  • Splátky dlhodobých úverov, napr.g. Vzdelávanie. Princ.
  • Splátky dlhodobých úverov, úroky
  • Splátky krátkodobých úverov, istina
  • Splátky krátkodobých úverov, úroky
  • Nástroje: Garbage & Recyklácia
  • Komunálne služby: Plyn & Elektrická energia
  • Nástroje: Voda
  • Zdravotná starostlivosť: doprava, vyšetrenia & Postupy
  • Zubné lekárstvo: vrátane dopravy
  • Vízia & Okuliare, s dopravou
  • Poradenstvo pri chronických ochoreniach, s dopravou
  • Právne poplatky/splátky atď.
  • Ostatné poplatky, odvody, predplatné, mzdové náklady
  • Kariéra/Profesijná knižnica +/alebo softvér, pomôcky
  • Vzdelávanie & Nepreplatené výdavky na školenie
  • Dary: Cirkvi a iné Odpočítateľné od dane
  • Dary: Neodpočítateľné
  • Dary
  • Príloha. C – Výdavky na účtovníctvo/účtovníctvo
  • Plán. C – Mzdové výdavky
  • Príloha. C – Výroba & Pkg’g Expenses … alebo
  • Plán. C – COGS & Súpis spotrebného materiálu Exp’d.
  • Plán. C – UPS / Nákladná doprava / S&H a poštovné
  • Plán. C – administrátor, systém & Výdavky na komunikáciu
  • Plán. C – Mktg / Propagačné / Predajné výdavky
  • Plán. C – Stravovanie & Výdavky na zábavu
  • Plán. C – Cestovné výdavky
  • Plán. C – Výdavky na údržbu zariadení
  • Rozpis. C – Licencie, poplatky, výdavky na registráciu
  • Plán. C – Ostatné výdavky na internet
  • Plán. C – Ostatné výdavky
  • Ostatné daňovo uznateľné výdavky
  • Iné neodpočítateľné výdavky
  • Rôzne výdavky (= zásoby?)
  • Prírastky vlastného imania & Výdavky:
 • REKAPITULÁCIA ROČNÉHO ROZPOČTU:
  • Hotovosť v pokladni: Prebytok (nedostatok), počiatočný zostatok
  • Celkový príjem
  • MÍNUS: Pravidelný príspevok na sporenie
  • PRIDAJTE: Výbery z úspor (okrem nového domu)
  • MENEJ: Prírastky vlastného imania & Výdavky
  • Hotovosť v pokladni: PREVÝŠKA (KRÁTKO),Konečný zostatok
 • (Poznámka: ak máte na rozpočet nedostatok, musíte menej míňať, vziať si pôžičku a/alebo zarobiť viac peňazí.)


Vypočítajte. Postupujte podľa pokynov pre podsekcie v januári, či pripočítať všetky položky v podsekcii (ako napríklad PRÍJMY alebo ÚSPORY) alebo niektoré odpočítať. Potom preneste celkovú čiastkovú alebo riadkovú položku do spodnej časti ROČNÉHO ROZPOČTU a podľa toho pripočítajte alebo odpočítajte – pozor, niektoré sú opačne ako Úspory, pretože príspevok na Úspory sa odpočítava od hotovosti v pokladni a Výber z Úspor sa pripočítava k hotovosti v pokladni.


Skopírujte januárové vzorce do stĺpcov C:N.


Kliknite na tlačidlo Upraviť > Presun alebo kopírovací hárok. Keď budete mať svoju kópiu, prepíšte ju na Rozpočet. Opäť vytvorte ďalšiu kópiu hárku Skutočnosť a nazvite ju OVER (KRÁTKO). Odpočítajte skutočné údaje od rozpočtu, aby ste získali hodnotu OVER (SHORT) kliknutím do bunky B4 položky OVER (SHORT) a zadaním vzorca =Budget!B4-Skutočnosti!B4.


Skopírujte a vložte tento vzorec z bunky B4 do rozsahu buniek B4:N110. Vymažte všetky prázdne riadky, ktoré ste mohli vložiť, aby ste neskončili s neprehľadnými nulami.

14Nezabudnite, že ak vložíte alebo vymažete riadok – položku v Skutočnostiach alebo v Rozpočte, musíte ten istý riadok vložiť alebo vymazať aj v oboch ostatných listoch a podľa toho upraviť vzorec(-y).


 • Zvážte poznámky k tomuto príkladu:

  • Tento pár/rodina dostáva aspoň 1 výplatu, skôr aspoň 2.
  • Zostal im aj doplnkový fond.
  • Majú iné investície a sú dosť šetrní.
  • Vlastnia malý podnik, ktorý vykazujú v prílohe C formulára 1040.
  • Vlastnia vlastný dom a prenajímajú izbu, aby si tiež doplnili príjem; nájomca tiež vykonáva domáce práce a varí atď. namiesto nájomného v hotovosti.
  • Nedávno refinancovali svoj dom, aby využili nízke úrokové sadzby a urobili rekonštrukciu, opravu príjazdovej cesty a strechy.
  • Refi však nebola taká vysoká, ako chceli, takže mali výpredaj na dvore a predali aj niektoré rekreačné vozidlá a majetok z mladosti – sú v polodôchodku – a predali aj jedno zo svojich dvoch áut. Chystajú sa buď kúpiť menší dom, alebo odísť do dôchodku do komunity pre seniorov – ešte sa však nerozhodli, čo z toho.
  • Majú však vytvorené slušné dôchodkové „hniezdo“, z ktorého by sa chceli vyhnúť čerpaniu čo najdlhšie.
  • Takže teraz jeden z nich platí priateľovi za to, aby ju vozil k lekárovi a k zubárovi, na nákupy potravín atď., a toto všetko bolo vypočítané na základe počtu najazdených kilometrov, pričom boli zohľadnené sumy na opravy, poistenie a poplatky atď.
  • Manžel, hoci pracuje a pomáha jej viesť malý podnik, sa vrátil do školy a tento rok bude musieť začať splácať pôžičku na vzdelanie. Zamestnávateľ uhradil väčšinu nákladov na učebnice a školské pomôcky, ale nie na notebook alebo domáci počítač, ktorý si kúpil a ktorý používa aj pri domácom podnikaní, a na ktorom má knižnicu o kariére a iný profesionálny softvér (ktorý je odpočítateľný nad rámec toho, čo mu uhradil zamestnávateľ).
  • Pár má určité zdravotné, zrakové a iné fyziologické problémy – všetky odpočítateľné, ako aj dopravu do a z kancelárií.
  • Pár je politicky aktívny, ale tieto výdavky nie sú vo väčšine prípadov odpočítateľné.
  • Manželia potrebujú pomoc s určitými aspektmi účtovníctva a účtovníctva malého podniku a tiež si najali asistentku výroby na čiastočný úväzok, takže potrebovali pomoc, aby zvládli aj všetky otázky týkajúce sa miezd, poistenia a ľudských zdrojov.
  • Nová spoločnosť bude fungovať čiastočne cez internet prostredníctvom webovej stránky, ktorá je vo vývoji, za „jednorazový“ poplatok, ktorý je odpočítateľný.
  • Plánujú používať program Excel na pomoc pri zostavovaní rozpočtu svojich obchodných aj osobných finančných aktivít, a to tak, že tieto účty skopírujú do druhého a tretieho pracovného hárku. Najľavejšia karta alebo pracovný hárok bude obsahovať Aktuálne sumy, prostredný pracovný hárok bude obsahovať Rozpočet množstvá a v pravom pracovnom liste sa vypočíta rozdiel ako NAD (POD) sumy. Pomocou tohto pracovného zošita sa vytvorí pracovný list peňažných tokov, súvaha a ziskový & Výkaz strát, budú mať k dispozícii výkazy, ktoré potrebujú nielen na to, aby zostali na vrchole svojho podnikania, ale aj na to, aby si v daňových formulároch uplatnili všetky odpočty, na ktoré majú zákonný nárok, pokiaľ budú udržiavať svoje spisy, účtovné knihy a potvrdenia v poriadku.
  • Všimnite si, že keďže tento dokument je určený pre ľudí v polodôchodku, obsahuje mnoho daňových položiek, s ktorými sa stretávajú aj iní ľudia, ktorí majú za sebou menej rokov práce (ale môže v ňom chýbať obrovská položka, ako je napríklad denná starostlivosť), ako aj riešenie mnohých problémov mnohých seniorov.
  • Rozpočet pre polodôchodcov. Všimnite si, že položky, ktoré majú počiatočný a konečný zostatok, majú počiatočný zostatok prenesený do pravého stĺpca YTD, ktorý sa inak sčíta naprieč, okrem riadku Konečný zostatok, ktorý sa sčíta vertikálne nadol. Väčšinou sa stĺpec Od roku do dátumu sčítava vodorovne. Mesiace apríl až október sú vyplnené, ale skryté.