Ako vytvoriť tabuľku na vykonanie vzorca vzdialenosti: 7 krokov

Už vás nebaví robiť vzorec vzdialenosti ručne? Vytvorte tabuľku, ktorá to urobí za vás!

Kroky

Otvorte novú tabuľku. Stačí akákoľvek, na toto sa hodí Excel.

Do bunky A1 zadajte súradnice X. V poli B1 zadajte súradnice Y.

Do bunky C2 zadajte Pair 1. V poli C4 zadajte Pair 2. Toto vám pomôže zapamätať si, ktoré číslo kam patrí.

Do bunky D2 zadajte nasledujúci vzorec:=SQRT(((B2-B3)^2)+(A2-A3)^2)

Do A2 zadajte prvú súradnicu X. Do B2 zadajte prvú súradnicu Y.

V okne A3 zadajte druhú súradnicu X. V poli B3 zadajte druhú súradnicu Y.

  • Vzdialenosť sa zobrazí v D2.