Ako vytvoriť tučný a kurzívou písaný text v jazyku HTML: 7 krokov

Pri kódovaní dokumentov HTML môže byť niekedy potrebné nielen slovo zvýrazniť tučným písmom, ale aj to isté slovo zvýrazniť kurzívou. Tento článok vám pomôže vytvoriť tento efekt (tučná kurzíva).

Kroky

Otvorte jednoduchý program na úpravu textu, napríklad Poznámkový blok alebo WordPad v systéme Windows, alebo v systéme Mac otvorte program TextEdit.

Zadajte všetok predchádzajúci text HTML, ktorý chcete pred tučným písmom a kurzívou.

Otvorte požadovanú frázu tučné písmo a kurzívou pomocou <b> tag.

Otvorte frázu, ktorú chcete zvýrazniť tučným písmom, a kurzívou s <i> tag.

Zadajte text, ktorý chcete zvýrazniť tučným písmom a kurzívou.

Zadajte uzatvárací tag pre kurzívu, </i>. Často krát je lepšie napísať koncovú značku pre značku, ktorá sa nachádza vo vnútri pred a postupovať smerom von, aby kóder ľahšie rozpoznal, aký štýl sa snažíte vykonať.

  • Napíšte uzatvárací tag pre časť textu zvýraznenú tučným písmom,</b>.