Ako vytvoriť vodopádový graf v programe Excel na počítači PC alebo Mac: 6 krokov

V tomto článku sa dozviete, ako v programe Microsoft Excel vytvoriť graf priebežných súčtov pri pripočítavaní alebo odčítavaní hodnôt.

Kroky

Otvorte tabuľku s údajmi, ktoré chcete zobraziť v grafe. Otvorte stránku Excel (je to v Všetky aplikácie oblasti ponuky Štart v systéme Windows a Aplikácie priečinok v systéme macOS) a potom kliknite na súbor, ktorý chcete upraviť.

Vyberte údaje, ktoré chcete zahrnúť do grafu. Ak to chcete urobiť, kliknite myšou na všetky údaje vrátane hlavičiek stĺpcov a potiahnite ich.

Kliknite na tlačidlo Vložiť menu. Nachádza sa v blízkosti ľavého horného rohu lišty s páskou v hornej časti aplikácie Excel.

Kliknite na ikonu Vodopádový graf. Nachádza sa v skupine „Grafy“ na páse kariet. Je to 3. ikona za „Odporúčanými grafmi“ v hornom riadku a vyzerá ako 4 zvislé pruhy rôznej výšky vo vodopádovom vzore.[1]

Kliknite na ikonu vodopádového grafu v záhlaví „Vodopád“. Je to prvá ikona v ponuke. Vaše údaje sa teraz zobrazia vo vodopádovom grafe na tabuľke.[2]

  • Potiahnite obrázok na požadované miesto. Teraz si môžete graf prispôsobiť podľa svojich predstáv.

    • Ak chcete upraviť tabuľku, kliknite na ňu raz, aby ste ju vybrali, a potom kliknite na DIZAJN a/alebo FORMÁT v záhlaví „Nástroje grafu“ na páse kariet.
  • Odkazy