Ako vytvoriť záložky v Safari pre iOS: 9 krokov (s obrázkami)

Ponuka Zdieľať v prehliadači Safari umožňuje pridať webovú stránku do záložiek alebo do zoznamu na čítanie. Záložky sú stránky, na ktoré sa chcete kedykoľvek ľahko vrátiť, zatiaľ čo Zoznam čítania sú stránky, ku ktorým sa chcete vrátiť a prečítať si ich neskôr. Niektoré webové stránky a účty sociálnych médií môžete pridať aj do zoznamu zdieľaných odkazov, ktorý funguje ako informačný kanál v prehliadači Safari.

Kroky

Ťuknite na aplikáciu Safari.

Prejdite na webovú stránku, ktorú chcete pridať do záložiek.

Ťuknite na tlačidlo Zdieľať. Toto tlačidlo vyzerá ako štvorec so šípkou vychádzajúcou z hornej časti. Nájdete ho buď v dolnej časti obrazovky, alebo vpravo od adresného riadka v hornej časti.

Ťuknite na „Pridať záložku. Nájdete to v druhom riadku možností v ponuke Zdieľať.

Upravte meno a adresu. Budete mať možnosť upraviť názov a adresu záložky. V predvolenom nastavení sa ako názov použije názov stránky.

Ťuknite na aktuálne umiestnenie v časti „Umiestnenie. Rozbalia sa všetky priečinky so záložkami, pričom môžete vybrať priečinok, do ktorého chcete záložku uložiť.[1]

Klepnite na priečinok, do ktorého chcete pridať záložku. Tým sa zoznam zbalí a ako nové umiestnenie sa nastaví priečinok.

Klepnite na „Uložiť.

  • Ťuknutím na tlačidlo Záložky zobrazíte uložené záložky. Tlačidlo vyzerá ako otvorená kniha. Nájdete ju v spodnej časti obrazovky alebo vľavo od adresného riadka.

    • Zobrazí sa zoznam vašich priečinkov so záložkami. Ťuknutím na priečinok ho otvoríte a zobrazíte záložky v ňom.
  • Odkazy