Ako zabudnúť heslá v prehliadači Chrome v systéme Android: 6 krokov

Tento článok vás naučí, ako odstrániť heslá uložené v prehliadači Google Chrome, keď používate systém Android.

Kroky

Otvorte prehliadač Chrome. Je to okrúhla červená, žltá, modrá a zelená ikona, ktorá sa zvyčajne nachádza na domovskej obrazovke.

Klepnite na . Je v pravom hornom rohu prehliadača Chrome.

Klepnite na Nastavenia. Nachádza sa smerom k spodnej časti ponuky.

Klepnite na Uložiť heslá.

Klepnite na stránku s heslom, ktoré chcete odstrániť. Stránky s uloženými heslami sú uvedené v záhlaví „Heslá“.

  • Klepnite na Odstrániť. Je v pravom dolnom rohu obrazovky. Chrome si už toto heslo nebude pamätať.

    • Zopakujte tento postup na odstránenie ďalších hesiel z prehliadača Chrome.