Ako zakázať blokovanie posúvania v programe Excel 2007: 6 krokov (s obrázkami)

Excel 2007 vám umožňuje vykonávať rôzne úlohy tabuľkového procesora, ako je vytváranie rovníc, organizovanie údajov, zoskupovanie a vytváranie tabuliek a mnohé ďalšie. Funkcia Zámok posúvania vám umožní posúvať sa v súbore Excel, pričom váš výber zostane stále presne na tom istom mieste. Keď vypnete funkciu Zámok posúvania, váš výber sa bude pohybovať pri posúvaní súboru Excel. Pokračujte krokom 1, aby ste sa dozvedeli, ako vypnúť Zámok posúvania v programe Excel 2007.

Kroky

Kliknite na ponuku Štart. Ponuka Štart sa nachádza v ľavom dolnom rohu okna.

Zobrazte zoznam svojich programov. Urobte to výberom karty Programy v okne ponuky Štart.

Vyberte položku Microsoft Office. V ponuke Programy vyhľadajte a kliknite na kartu Microsoft Office.

Otvorte aplikáciu Microsoft Excel. Kliknutím na Microsoft Excel v okne Microsoft Office spustite program Excel.

Skontrolujte, či je povolený zámok posúvania. To, že je funkcia Scroll Lock zapnutá, zistíte, ak sa v ľavom dolnom rohu okna Excelu zobrazí nápis „Scroll Lock“ alebo „SCRL“. Ak sa nezobrazí, potom je už funkcia Scroll Lock vypnutá; ak sa zobrazí, prejdite na ďalší krok.

  • Zakázanie zámku posúvania. Urobte to jednoduchým stlačením klávesu Scroll Lock na klávesnici.

    • Kláves Scroll Lock sa nachádza v pravom hornom rohu klávesnice a bude označený ako „Scroll Lock“ alebo „ScrLk.“
    • Ak používate počítač s operačným systémom Mac OS, stlačte tlačidlá: Fn + Shift + F12, aby ste zakázali zámok posúvania.
    • Po vypnutí by mali z pravého dolného rohu obrazovky zmiznúť slová „Scroll Lock“ alebo „SCRL“.
  • Odkazy