Ako zakázať vynucovanie podpisov ovládačov v systéme Windows 10: 9 krokov

Systém Windows 10 obsahuje funkciu „presadzovania podpisov ovládačov“. Načítajú sa len ovládače, ktoré podpísala spoločnosť Microsoft. Ak chcete nainštalovať NEoficiálne ovládače alebo staré nepodpísané ovládače, budete musieť vypnúť presadzovanie podpisu ovládača.

Vynucovanie podpisovania ovládačov je bezpečnostná funkcia.Presadzovanie podpisovania ovládačov zabezpečuje, že do systému Windows sa načítajú len ovládače, ktoré boli odoslané spoločnosti Microsoft na podpísanie. Tým sa zabráni tomu, aby sa do systému Windows dostal akýkoľvek škodlivý softvér.

Stačí vypnúť podpisovanie ovládačov a budete môcť inštalovať ovládače, ktoré neboli oficiálne podpísané. Uistite sa, že viete, čo robíte! Musíte inštalovať iba ovládače, ktorým dôverujete.

Kroky

Klepnite na Tlačidlo. Na obrazovke pracovnej plochy systému Windows 10 kliknite na tlačidlo Štart.

Kliknite na tlačidlo Ikona. V ponuke Štart kliknite na ikonu napájania.

Reštartujte systém Windows 10 v rozšírenom režime. Stlačte a podržte tlačidlo ⇧ Shift na klávesnici a kliknite na tlačidlo Reštartovať.

Kliknite na položku Odstrániť problémy. Po reštartovaní počítača vás systém Windows požiada o výber možnosti.

Klepnite na Rozšírené možnosti. Na obrazovke Riešenie problémov kliknite na rozšírené možnosti.

Kliknite na položku Nastavenia spúšťania. Na obrazovke s pokročilými možnosťami kliknite na položku Nastavenia spúšťania.

Kliknite na tlačidlo Reštartovať. Ak chcete zmeniť nastavenia systému Windows, kliknite na tlačidlo reštartovania z okna Nastavenia spúšťania.

Stlačte tlačidlo 7 na klávesnici. V nastaveniach spúšťania stlačte 7 klávesu na vypnutie funkcie „Vynucovanie podpisu ovládača“ vo Windows 10.

  • Inštalácia nepodpísaných mobilných ovládačov bez problémov. Počítač sa spustí s vypnutým presadzovaním podpisu ovládača a budete môcť nainštalovať nepodpísané ovládače. Pri ďalšom reštartovaní počítača však bude vynucovanie podpisov ovládačov vypnuté – pokiaľ opäť neprejdete cez túto ponuku. Teraz môžete slobodne inštalovať ovládače, ktoré neboli oficiálne podpísané spoločnosťou Microsoft.