Ako zaregistrovať súbory OCX: 5 krokov (s obrázkami)

Keď inštalujete softvér, ktorý obsahuje súbory OCX, register systému Windows automaticky nainštaluje a zaregistruje tieto súbory. Ak však dostávate chybové hlásenia o súbore OCX alebo sa len chcete uistiť, že sú vaše súbory OCX správne zaregistrované, môžeme vám pomôcť zaregistrovať ich sami!

Kroky

Vyhľadajte súbor OCX, ktorý chcete zaregistrovať. Prejdite priamo na súbor, ak viete, kde je uložený v počítači, alebo použite funkciu vyhľadávania systému Windows.

  • Vyhľadávanie v systéme Windows XP kliknutím na ponuku Štart a potom kliknutím na „Hľadať.“ Keď sa zobrazí dialógové okno Search Companion, kliknite na položku „Všetky súbory a priečinky.“ Zadajte kritériá vyhľadávania a kliknite na tlačidlo „Search“ (Hľadať).“
  • Vyhľadávanie v systéme Windows 7 kliknutím na ponuku Štart (logo Windows) v ľavom dolnom rohu. Keď sa zobrazí vyskakovacie okno, zadajte kritériá vyhľadávania do poľa úplne dole a kliknite na lupu vpravo, čím začnete vyhľadávanie.

Vyberte súbor OCX, ktorý chcete zaregistrovať. Podržte stlačenú klávesu Shift na klávesnici a kliknite pravým tlačidlom myši priamo na súbor OCX. Keď sa zobrazí okno kontextového menu, kliknite na položku „Open With.“

V novom vyskakovacom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na „Vybrať program zo zoznamu“ a potom kliknite na „OK“.“ V ďalšom dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na „Browse.“

Vyhľadajte súbor RegSvr32.exe súbor. Prejdite do priečinka Windows a otvorte ho, potom otvorte priečinok System32. Vyberte súbor s názvom RegSvr32.exe kliknutím na ňu a potom kliknite na tlačidlo „OK“.“ Potom sa zobrazí vyskakovacie okno s potvrdením, že súbor OCX bol úspešne zaregistrovaný.

  • Ak sa po registrácii súboru OCX zobrazí chybové hlásenie, reštartujte počítač a zopakujte proces registrácie.
  • Odkazy