Ako zasvätiť celé srdce Bohu (kresťanstvo): 9 krokov

Na otázku, aké je najväčšie prikázanie, Ježiš odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, mysľou, telom a dušou.“ Ako teda milujeme a venujeme Bohu celé svoje srdce?? Hovorí sa, že mnohým ľuďom chýba do neba 12 palcov, teda vzdialenosť od hlavy k srdcu. Možno majú vieru v hlave a mentálne veria všetkému, čo sa týka Biblie, ale ich srdce v skutočnosti Boha nemiluje. Tu je niekoľko krokov, podľa ktorých môžete zistiť, či milujete Boha celým srdcom, a ako to urobiť.

Kroky

Premýšľajte o tom, na čo myslíte najviac. Sú vaše myšlienky viac o tom, čo budete jesť ďalej, alebo o športe či inom človeku? Hovorí sa, že čokoľvek pohltí naše myšlienky, je našou modlou. V ideálnom prípade by mal Boh pohltiť naše myšlienky, alebo vedomie, že je tu, s nami, po celý čas. Biblia hovorí, že sa máme modliť bez prestania, čo znamená, že by sme mali viesť neustály rozhovor s Bohom, ktorý sa nikdy nekončí. Na Boha by sme mali myslieť a rozprávať sa s ním neustále, ale ak sú naše myšlienky stále niekde inde, vtedy môžeme vedieť, ako veľmi Boha skutočne milujeme.

Zvážte, ako míňate svoje peniaze. Biblia hovorí: „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ Míňate svoje peniaze len na seba? Potom môžeš byť svojou vlastnou modlou. V istom zmysle môžeš byť svojím vlastným bohom. Preto Biblia hovorí o desiatkoch, nie preto, že Boh potrebuje naše peniaze, ale preto, že chce naše srdcia. Boh vie, že kamkoľvek pôjdu naše peniaze, naše srdce ich bude nasledovať.

Uvedomte si, že láska je aktívna. Priložte ruky a nohy pod svoju lásku. Premýšľaj o tom, čo ťa najviac vzrušuje. Láska nie je pocit alebo nejaké slová, ktoré sa opakujú.

  • Kde je tvoja aktívna vášeň? Rôzne druhy zábavy, ako sú filmy a šport, vás paralyzujú v kresle na celé hodiny? Sú vaše vášnivé činy o záchrane stratených a službe Bohu? Alebo ťa viac nadchýna byť divákom či dokonca hráčom futbalu – alebo chodiť nakupovať – ako duchovné konanie?

Pozrite sa, ako ste vďační za to, čo pre vás Boh urobil. Čím viac niekoho milujeme, tým viac sme za neho vďační a vďačnejší. Ako veľmi si naozaj vážite Boha, ktorý poslal svojho syna, aby za vás zomrel? Ako často ďakujete Bohu za všetky malé požehnania vo vašom živote? Jedným z najlepších spôsobov, ako Bohu prejaviť lásku, je čo najčastejšie hovoriť: „Ďakujem“.

Pozri sa, či dodržiavaš Božie prikázania, ako najlepšie vieš. Ježiš povedal: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“ Ak sme skutočne vďační za všetko, čo pre nás Boh urobil, uvidíme, že to najmenej, čo môžeme urobiť, je žiť tak, ako by chcel, aby sme žili. Miluj teda svojho blížneho ako seba samého. Pavol povedal: „Prinášajte svoje telá ako živú obeť. Toto je váš duchovný úkon uctievania.“ To, ako žijeme, je spôsob, akým ukazujeme, ako veľmi milujeme a rešpektujeme Boha.

Uvažuj, ako veľmi miluješ svojho blížneho, je to, ako veľmi miluješ Boha. Vaša láska k strateným je meradlom toho, ako je vaše srdce otvorené Bohu.

  • Držíš si svojho blížneho na dosah ruky? Nedôveruješ skutočne Bohu, a tak ho nevpúšťaš do každej časti svojho srdca? Ako často si vylievate svoje srdce Bohu v modlitbe, pri uctievaní atď.? To, do akej miery to robíme, ukazuje, ako veľmi Boha skutočne milujeme.

Premýšľajte o tom, ako veľmi si vážite Boha. Používate niekedy Božie meno nadarmo? Máme mať najvyšší stupeň úcty a rešpektu voči Bohu. Musíme vidieť, že On sám je vládcom vesmíru a vládcom nášho osobného vesmíru. Biblia hovorí, že sa máme báť Boha. To znamená, že máme mať úctu k Bohu. Máme si plne uvedomiť, aký je mocný a svätý. „Niet nikoho ako náš Boh.“ On sa nepodobá na žiadnu inú bytosť, ktorá kedy žila.

Svoju lásku k Bohu prejavujte láskou k blížnemu. Prečo? Ježiš povedal:

  • „Toto prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom…“
  • „Podľa toho spoznáte, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať…“
  • „Počuli ste milovať svojho blížneho, ale ja vám hovorím miluj svojho nepriateľa!“
  • Konaj dobré skutky, aby si vyjadril lásku k blížnemu a nepriateľovi ako lásku k Bohu. Plne venujte svoje srdce tomu, aby ste prinášali Božiu lásku a evanjelium iným a pomáhali Jeho rodine, pretože koho miluje, ten si najviac zaslúži naše srdce. Láska je ____ (niečo-vy-robiť). Ale nie je to ako dať svoje telo na spálenie. *“…sme Božie dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh vopred pripravil.“ (Efezanom 2,10).