Ako získať certifikát OSHA pre obsluhu vysokozdvižného vozíka: 6 krokov

Väčšina priemyselných prevádzok vyžaduje, aby obsluha vysokozdvižných vozíkov alebo obsluha motorových priemyselných vozíkov mala osvedčenie od svojho zamestnávateľa. OSHA (Úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci) neposkytuje žiadny typ certifikátu OSHA. Zamestnávateľ zabezpečí, aby obsluha vysokozdvižného vozíka mohla vykonávať svoju prácu bezpečnejšie a efektívnejšie, a to školením podľa požiadaviek OSHA. Mnohé priemyselné odvetvia, spoločnosti a poisťovne vyžadujú, aby obsluha vysokozdvižných vozíkov, ako aj iní pracovníci v stavebníctve alebo všeobecnom priemysle absolvovali školenie OSHA. Nie je to len požiadavka odvetvia, ale povinná požiadavka vyžadovaná zákonom. Vysokozdvižný vozík môže obsluhovať len autorizovaný a vyškolený operátor. Obsluha môže byť vyškolená priamo na pracovisku certifikovaným školiteľom alebo môže absolvovať kurz v odbornej škole. Ak sa operátor rozhodne absolvovať individuálny online certifikačný kurz, môže?budete stále potrebovať hodnotenie kvalifikovaným školiteľom pre praktickú časť certifikačného procesu. Pri certifikácii obsluhy vysokozdvižného vozíka je potrebné dodržať niekoľko krokov.

Kroky

Rozhodnite sa, či nájdete spoločnosť, ktorá môže poskytnúť inštruktora, ktorý ponúkne kurz v súlade s predpismi OSHA. Alternatívou je zvážiť absolvovanie kurzu OSHA Outreach Training Program, ktorý vás naučí certifikovať obsluhu vysokozdvižných vozíkov samostatne.[1]
Dôveryhodný zdroj
Americký úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
U.S. vládny orgán zodpovedný za stanovenie a presadzovanie noriem bezpečnosti práce
Prejsť na zdroj

Ak sa rozhodnete certifikovať operátorov sami, absolvujte autorizovaný kurz školiteľa OSHA buď v stavebníctve, alebo vo všeobecnom priemysle. Kurzy trvajú jeden týždeň a poskytuje ich Inštitút odbornej prípravy OSHA a vzdelávacie strediská Inštitútu odbornej prípravy OSHA, ktoré sa nachádzajú po celej krajine. Vaše oprávnenie vám umožní vydávať certifikačné karty a platí dva až štyri roky. Ak si chcete obnoviť oprávnenie, musíte absolvovať aktualizačný kurz.

Nastavenie a vedenie práce v triede pre obsluhy vysokozdvižných vozíkov. Učebňová časť školenia pre nových operátorov trvá 8 hodín a pre skúsených operátorov 4 hodiny.[2]
Zameriava sa na konkrétne zdravotné a bezpečnostné problémy, ktoré si prevádzkovateľ musí uvedomiť, ako aj na právne predpisy a sankcie súvisiace s predpismi OSHA.[3]
Dôveryhodný zdroj
Americký úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
U.S. vládna agentúra zodpovedná za stanovenie a presadzovanie noriem bezpečnosti práce
Prejsť na zdroj

Vyhodnotenie výkonu operátora pri práci v učebni vykonaním certifikačnej skúšky pre vysokozdvižné vozíky OSHA.

Vykonajte praktické školenie pre obsluhu vysokozdvižných vozíkov. Školenie zvyčajne zahŕňa prekonávanie prekážkových dráh a ukážky správneho používania ovládacích prvkov vysokozdvižného vozíka na zdvíhanie a spúšťanie materiálov, ako aj praktické znalosti bezpečnostných predpisov.

  • Keď obsluha vysokozdvižného vozíka úspešne absolvuje test v triede a preukáže vám, že je spôsobilý splniť požiadavky praktického školenia, môžete ho po ukončení praktického školenia osvedčiť ako obsluhu vysokozdvižného vozíka podľa usmernení. Praktické školenie musí pozostávať z minimálne 8 hodín pre vysoké zdviháky a minimálne 4 hodín pre nízke zdviháky. Po jeho absolvovaní mu budete môcť okamžite odovzdať jeho certifikačnú kartu, ktorá je platná tri roky. Hoci nie je povinné, aby obsluha nosila na pracovisku certifikačné karty vo veľkosti peňaženky, veľmi sa to odporúča. Vedúci práce budú môcť zistiť, kto je certifikovaný, a úradníci poisťovne alebo úradu OSHA môžu sledovať, či zamestnávateľ dodržiava predpisy.
  • Odkazy