Ako získať prácu snov: 13 krokov

Možno ste práve ukončili štúdium na univerzite a snažíte sa zistiť, aká by mohla byť vaša vysnívaná práca. Alebo možno už pracujete v zamestnaní od 9 do 5, ale cítite sa vo svojej súčasnej funkcii nenaplnení. Získať prácu snov sa môže zdať ako náročná úloha, ale s motiváciou a vytrvalosťou sa to dá zvládnuť. Najprv si musíte určiť svoju vysnívanú prácu alebo vlastnosti svojej vysnívanej úlohy a potom sa zamerať na získanie potrebných zručností a vzdelania pre túto prácu, aby ste sa potom mohli uchádzať o svoju vysnívanú prácu a zvýšiť svoje šance na jej konečné získanie.

Časť 1 z 3:Identifikácia vašej vysnívanej práce

Premýšľajte o tom, čo vás robí šťastnými a spokojnými. Prvým veľkým krokom k získaniu vysnívanej práce je identifikovať, ktoré úlohy, pozície alebo zručnosti vám prinášajú pocit šťastia a naplnenia. Vaša vysnívaná práca by mala byť pozícia, ktorú budete robiť naozaj radi, deň čo deň, napriek akýmkoľvek výzvam alebo prekážkam, na ktoré môžete naraziť. Spomeňte si na chvíle, keď ste boli najšťastnejší a najspokojnejší.[1]

 • Môže to byť niečo, čo ste radi robili v detstve, napríklad kreslenie alebo písanie, čo by potom mohlo viesť k vysnívanej práci v oblasti umenia, ako je grafický dizajn alebo tvorivé písanie. Možno ste ako dieťa radi stavali stavby z lega, čo mohlo viesť k vysnívanej kariére architekta alebo staviteľa.
 • Mali by ste zvážiť aj činnosti, ktoré teraz vykonávate vo voľnom čase a ktoré vás bavia, napríklad rekreačný šport alebo koníček. Ak napríklad radi hráte hokej, môžete uvažovať o tom, že sa začnete venovať maloobchodnému podnikaniu v oblasti športu alebo si založíte vlastný hokejový klub.
 • Možno vo svojom súčasnom zamestnaní vykonávate určité zručnosti alebo úlohy, ktoré vás bavia a ktoré by ste mohli využiť ako spôsob prechodu do vysnívanej práce. Ak sa vám napríklad páči stránka riadenia ľudí vo vašej súčasnej funkcii, možno budete chcieť zvážiť kariéru v oblasti ľudských vzťahov alebo úlohu viac zameranú na ľudí.

Určite si svoje osobné hodnoty a ideály. Keď premýšľate o svojej vysnívanej úlohe, mali by ste sa zamyslieť nad svojimi osobnými hodnotami a ideálmi. Vaše osobné hodnoty sú základné presvedčenia alebo myšlienky, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Identifikácia vašich osobných hodnôt vám umožní skutočne sa zamerať na to, čo vás v kariére baví. Zvážte niekoľko orientačných otázok, ktoré vám pomôžu identifikovať vaše osobné hodnoty:

 • Určite aspoň dve osoby, ktoré rešpektujete alebo obdivujete. Premýšľajte o tom, prečo ich obdivujete. Aké vlastnosti majú, ktoré obdivujete alebo oceňujete?
 • Premýšľajte o tom, čo by ste zmenili alebo posunuli vo svojej komunite. Môže to byť malý problém alebo väčší problém. Zvážte, ktoré otázky alebo problémy vás najviac rozčuľujú, keď hovoríte s ostatnými.
 • Pokúste sa v odpovediach na tieto hlavné otázky identifikovať akékoľvek témy alebo spoločné myšlienky. Tie by potom mohli byť vašimi osobnými hodnotami, ktoré vám môžu pomôcť určiť vaše životné priority. Pomocou týchto priorít môžete získať lepšiu predstavu o tom, čo by vaša vysnívaná práca mohla zahŕňať.

Napíšte si svoje osobné ciele. Osobné ciele vás môžu motivovať k tomu, aby ste sa venovali určitej kariére alebo vzdelávaniu, ktoré by sa potom mohlo stať vašou vysnívanou prácou. Spísanie vašich osobných cieľov vás núti k sebareflexii a k tomu, aby ste zvážili, ktoré činnosti alebo momenty majú pre vás význam. Tieto ciele potom môžete využiť na to, aby ste sa zamerali na to, čo vás baví a ako môžete dosiahnuť svoje vášne alebo svoju vysnívanú úlohu.

 • Vytvorte si plán svojich osobných cieľov, aby ste boli motivovaní ich dosiahnuť. V závislosti od toho, aké zložité alebo jednoduché sú ciele, môžete mať pre každý osobný cieľ iný časový rámec.

Urobte si čo najlepší nácvik seba samého. Toto cvičenie vám môže pomôcť predstaviť si svoje najlepšie možné budúce ja a zamerať sa na svoju vysnívanú prácu alebo úlohu. Aj keď nemáte jasnú predstavu o svojom najlepšom možnom ja, pomôže vám to lepšie pochopiť vaše ciele, motivácie a vášne do budúcnosti. Bude si to od vás vyžadovať aj sebareflexiu a kritické myslenie, aby ste určili, kde sa vidíte o niekoľko rokov.[2]

 • Na vykonanie tohto cvičenia použite podnet: „Premýšľajte o svojom živote v budúcnosti. Všetko vo vašom živote išlo tak dobre, ako to len bolo možné. Dosiahli ste svoje životné ciele a realizovali svoje sny. Napíšte si, čo vidíte.“
 • Píšte na túto výzvu tri dni po sebe po dobu 20 minút denne. Na štvrtý deň si prečítajte svoje odpovede. Podčiarknite alebo zakrúžkujte všetky témy, ciele alebo myšlienky, ktoré sa objavujú viackrát vo všetkých troch písomných odpovediach. Tieto opakujúce sa myšlienky by mohli byť užitočným vodítkom pre to, kde by mohli ležať vaše vášne a ako ich môžete dosiahnuť.

Určite si svoj súbor zručností. Dôležitým prvkom dosiahnutia vašej vysnívanej práce je mať potrebné zručnosti na získanie tejto práce. V závislosti od zručností potrebných pre danú prácu sa môžete tieto zručnosti naučiť alebo pracovať na tom, aby ste sa tieto zručnosti naučili počas výkonu práce. Pri hľadaní vysnívanej práce by ste mali zvážiť, aké zručnosti už máte, pretože vám to môže dodať sebadôveru, ktorú možno budete potrebovať, aby ste sa do práce naozaj pustili.[3]

 • Ak už máte napríklad skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov a niekoľkoročné skúsenosti s úzkou spoluprácou s inými ľuďmi v tímoch, môžete tieto zručnosti pretaviť do praktických zručností pre vysnívanú prácu zástupcu ľudských zdrojov. Ak máte rozsiahle znalosti o hokeji a silné kontakty na osoby v športovej komunite vo vašom okolí, môžete sa o tieto schopnosti oprieť pri zakladaní vlastného hokejového klubu.

2. časť z 3:Získanie potrebného vzdelania a zručností pre prácu snov

Preskúmajte požiadavky na vzdelanie pre vašu vysnívanú prácu. Ak chcete zvýšiť svoje šance na získanie vysnívanej práce, budete musieť potenciálnym zamestnávateľom alebo investorom ukázať, že máte požiadavky na vzdelanie pre danú prácu. V závislosti od vysnívanej práce, o ktorú sa usilujete, možno budete musieť absolvovať len niekoľko kurzov ďalšieho vzdelávania, aby ste pochopili kľúčové prvky danej oblasti, alebo možno budete musieť zvážiť zápis do programu na získanie titulu, ktorý vám umožní zamestnať sa na vykonávanie vašej vysnívanej práce.[4]

 • Vyhľadajte si na internete požiadavky na vzdelanie pre konkrétnu pozíciu alebo prácu a poraďte sa s kariérnym poradcom na vašej škole. Ak je vaším vysnívaným zamestnaním napríklad práca trénera delfínov, mali by ste si dobre zistiť požiadavky na vzdelanie a súbor zručností potrebných na to, aby ste sa kvalifikovali na túto pozíciu. Potom sa môžete rozhodnúť, či chcete pokračovať v kariére a zapísať sa na potrebný študijný program.
 • Novú kariéru si môžete uľahčiť aj tým, že si ponecháte prácu na plný úväzok a budete navštevovať večerné kurzy, ktoré vám pomôžu priblížiť sa o krok bližšie k vášmu snu. Časom môžete požiadať svojho zamestnávateľa o pracovný rozvrh, ktorý vám umožní chodiť do školy na čiastočný úväzok a získať vzdelanie, ktoré potrebujete pre svoju novú, vysnívanú kariéru.

Zistite, aké zručnosti sú potrebné pre vašu vysnívanú prácu. Aby ste získali lepšiu predstavu o očakávaniach týkajúcich sa vašej vysnívanej práce, mali by ste preskúmať súbor zručností potrebných na dosiahnutie tejto práce a na to, aby ste si v nej počínali dobre. Možno zistíte, že už máte niektoré zručnosti potrebné pre vašu vysnívanú prácu alebo máte zručnosti, ktoré by mohli byť užitočné pri prechode do vašej vysnívanej práce.

 • Ak je napríklad vašou vysnívanou prácou byť forenzným psychológom, môžete si uvedomiť, že máte niekoľko zručností alebo vlastností, ktoré vám môžu pomôcť stať sa úspešným v tejto úlohe. Možno máte silné schopnosti riešiť problémy, dobré pozorovacie schopnosti a vynikajúce zručnosti s ľuďmi. Tým, že máte tieto zručnosti, môžete získať náskok pred ostatnými, ktorí tiež usilujú o vašu vysnívanú prácu.

Oslovte mentorov, učiteľov a iných odborníkov. Získajte rady a usmernenia o tom, čo je potrebné na získanie vašej vysnívanej práce, a to prostredníctvom rozhovorov s mentormi, učiteľmi a odborníkmi v oblasti, ktorej sa venujete. Mali by ste sa pokúsiť nájsť mentora, ktorý v súčasnosti vykonáva vašu vysnívanú prácu alebo ktorý úzko spolupracuje s osobami, ktoré vykonávajú vašu vysnívanú prácu. Buďte ochotní vypočuť si ich rady a opýtajte sa ich, či ich môžete jeden deň sledovať, aby ste sa dozvedeli viac o svojej vysnívanej úlohe.[5]

 • Mali by ste sa tiež opýtať mentora, učiteľa alebo odborníka na najdôležitejšiu vec, ktorú sa naučil vo svojej funkcii, a ako mu pomohla stať sa úspešným. Zistite viac o tom, čo môžete urobiť, aby ste sa dostali tam, kde sú oni, a dosiahli svoju vysnívanú prácu.

Pridajte sa k profesijnému združeniu, ktoré súvisí s vašou vysnívanou prácou. Profesionálne združenie alebo organizácia môže byť skvelým spôsobom, ako sa stretnúť s potenciálnymi mentormi, zamestnávateľmi a kolegami. Ak je vašou vysnívanou prácou byť napríklad trénerom delfínov, môžete sa pridať k organizácii trénerov morských cicavcov vo vašom okolí.[6]

 • Tieto profesijné združenia môžu tiež ponúkať kurzy ďalšieho vzdelávania na prehĺbenie vašich zručností a stretnutia, na ktorých sa môžete zoznámiť s potenciálnymi zamestnávateľmi, čo vás priblíži k dosiahnutiu vašej vysnívanej úlohy.

Hľadajte príležitosti, ktoré ponúkajú praktické skúsenosti na danej pozícii. Praktické skúsenosti v práci vašich snov vám pomôžu potvrdiť, že by ste chceli túto prácu vykonávať, a lepšie si predstaviť typický deň v práci vašich snov. Stáže, štipendiá a dobrovoľnícke pozície môžu byť dobrým spôsobom, ako získať praktické skúsenosti a učiť sa od skúsenejšieho človeka v danej oblasti.[7]

 • Po dokončení vzdelania potrebného pre vysnívanú prácu sa môžete kvalifikovať na stáže alebo štipendiá, prípadne sa môžete uchádzať o stáž alebo štipendium na základe svojich existujúcich zručností a vzdelania. Dobrovoľnícke úlohy sú tiež dobrým spôsobom, ako získať skúsenosti a odbornú prípravu z prvej ruky, najmä ak stále skúmate svoju vysnívanú úlohu a ešte nemáte vzdelanostné požiadavky na danú úlohu.

3. časť z 3:Uchádzanie sa o prácu svojich snov

Premeniť stáž na pozíciu na plný úväzok. Ak sa vám podarí získať miesto stážistu, mali by ste sa pokúsiť nadviazať kontakty a spojiť sa s čo najväčším počtom osôb v organizácii. Dajte o sebe vedieť v spoločnosti alebo organizácii a ukážte, že ste ochotní učiť sa od starších ľudí. Byť dobrým stážistom môže organizácii ukázať, že môžete byť aj dobrým zamestnancom na plný úväzok a že môžete využiť svoje nadšenie, charizmu a chuť učiť sa vo svoj prospech.

 • Môže byť tiež užitočné porozprávať sa na konci stáže so svojím nadriadeným alebo šéfom o možných pozíciách na čiastočný alebo plný úväzok v organizácii. Aj malá práca na čiastočný úväzok môže viesť k rozsiahlejšej pozícii a pomôcť vám dostať sa o krok bližšie k vysnívanej práci.

Prispôsobte svoj životopis svojej vysnívanej práci. Predtým, ako potenciálnym zamestnávateľom pošlete životopis, mali by ste ho prispôsobiť tak, aby odrážal požiadavky na vzdelanie a súbor zručností potrebných pre vašu vysnívanú pozíciu. Tým zamestnávateľom ukážete, že ste si vedomí požiadaviek vysnívanej pozície a zvážili ste, čo im ako zamestnanec môžete ponúknuť.[8]

 • Ak je vašou vysnívanou prácou napríklad byť trénerom delfínov, mali by ste uviesť všetky skúsenosti so vzdelávaním, ktoré súvisia s touto úlohou, a všetky praktické skúsenosti s prácou so zvieratami, aj keď nejde o delfíny. Ak patríte do združenia trénerov morských cicavcov, mali by ste si to tiež poznačiť, aby ste zamestnávateľom ukázali, že ste súčasťou komunity a aktívne sa zapájate do tejto oblasti.
 • Pri pracovných pohovoroch preukážte vášeň, odhodlanie a chuť učiť sa. Aj keď nemusíte mať všetky požiadavky na vzdelanie alebo zručnosti potrebné pre danú pozíciu, môžete využiť svoje nadšenie, zápal a chuť učiť sa, aby ste zamestnávateľom ukázali, že ste vhodným kandidátom na prácu snov. Zamestnávatelia často hľadajú zamestnancov, ktorí budú motivovaní, samostatní a schopní myslieť vlastnými nohami. Preukázanie, že máte tieto zručnosti, vám môže pomôcť kompenzovať nedostatok odborných znalostí alebo praktických skúseností, pretože nadšenie a odhodlanie môžu byť pre zamestnávateľov často lákavejšie.[9]
 • Referencie