Ako získať tlačidlo na jednoduché stiahnutie pre Chrome: 5 krokov

Obrazovka s prevzatými súbormi je obrazovka, ku ktorej budete v prehliadači Chrome pravdepodobne potrebovať často pristupovať. Jedným zo spôsobov, ako si uľahčiť prístup k nemu, je pridať naň tlačidlo.

Kroky

Vyhľadajte „download“ vo webovom obchode Chrome.

V zobrazenom zozname kliknite na položku Pridať do prehliadača Chrome vedľa rozšírenia „Downloads“.

Kliknutím na tlačidlo označené ako „Pridať“ nainštalujete tlačidlo na stiahnutie do prehliadača Chrome. Je dôležité poznamenať, že toto tlačidlo môže mať prístup k vašim kartám a aktivite pri prehliadaní.

Kliknite na modrý štvorec so šípkou smerujúcou nadol v pravom hornom rohu prehliadača Chrome, kde sa nachádzajú rozšírenia.

  • V okne s prevzatými súbormi si prezrite svoje prevzaté súbory. Môžete tiež kliknúť na vyhľadávacie pole a vyhľadať konkrétne súbory, ktoré ste si predtým stiahli.