Ako získať vodičský preukaz na komerčné účely v Marylande: 7 krokov

V štáte Maryland vodičské preukazy pre komerčných vodičov vydáva a reguluje Úrad pre motorové vozidlá Maryland (MVA). Ak chcete získať vodičský preukaz pre komerčných vodičov v štáte Maryland, budete si musieť vyskúšať vedenie komerčných vozidiel s vodičským preukazom pre uchádzačov a absolvovať sériu testov. Po získaní skúseností s riadením úžitkového vozidla sa budete musieť dostaviť na úrad MVA, aby ste skúšajúcemu preukázali, že viete bezpečne riadiť úžitkové vozidlo. Po úspešnom absolvovaní skúšok zručností podľa pokynov skúšajúceho vám bude vydaný preukaz komerčného vodiča. Ak ste novým obyvateľom Marylandu a potrebujete previesť svoj existujúci vodičský preukaz na komerčné účely z iného štátu, budete musieť vyplniť žiadosť v ktorejkoľvek kancelárii MVA s kompletnými službami, aby ste získali preukaz Marylandu.

Kroky

Preštudujte si príručku k vodičskému preukazu pre komerčných vodičov v Marylande. Počas písomného testu na získanie vodičského preukazu budete skúšaní z informácií uvedených v príručke.

 • Navštívte webovú stránku MVA uvedenú v časti Zdroje tohto článku a potom kliknite na odkaz „Forms“ (Formuláre) smerom k hornej časti webovej stránky.
 • Kliknite na odkaz „Príručka k vodičskému preukazu pre vodičov na komerčné účely – formulár DL-151“ v sekcii Formuláre na vydávanie vodičských preukazov pre vodičov na komerčné účely. Budete mať možnosť prečítať si alebo vytlačiť príručku z počítača.[1]
 • Ak nemáte prístup na internet, získajte príručku v kancelárii MVA s kompletnými službami. Ak chcete nájsť najbližšiu kanceláriu MVA, zavolajte na linku služieb zákazníkom MVA na číslo 1-800-950-1682 od pondelka do piatka v čase od 8.30 hod.m. a 17:30 hod.m.

Zhromaždite osobné doklady podľa požiadaviek MVA. Ak chcete získať preukaz uchádzača alebo previesť svoj vodičský preukaz mimo štátu, MVA bude potrebovať originály dokumentov, ktoré preukazujú vašu totožnosť, právny status a bydlisko v Marylande.

 • Prineste si 1 doklad, ktorý preukazuje váš vek a totožnosť; napríklad rodný list Spojených štátov alebo platný cestovný pas Spojených štátov.[2]
 • Prineste si 1 doklad, ktorý potvrdzuje vaše číslo sociálneho zabezpečenia (SSN); napríklad kartu sociálneho zabezpečenia, daňový formulár W-2 alebo 1099 starší ako 18 mesiacov alebo výplatnú pásku, na ktorej je uvedené vaše meno a SSN.
 • Prineste si 2 dokumenty, ktoré dokazujú, že ste obyvateľom Marylandu; napríklad registračný preukaz alebo titul vozidla, účet za komunálne služby alebo káblovú televíziu, výpis z bankového účtu alebo zmluvu o prenájme bytu.
 • Ak si chcete pozrieť úplný zoznam dokumentov, ktoré akceptuje MVA, navštívte webovú stránku MVA uvedenú v časti Zdroje tohto článku a kliknite na odkaz „zdroje dôkazov pre požadovanú dokumentáciu.“

Získanie preukazu Ministerstva dopravy Spojených štátov amerických (DOT). Preukaz DOT sa vyžaduje od všetkých vodičov, ktorí prevádzkujú úžitkové vozidlá.

 • Navštívte svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo lekára, aby ste získali preukaz DOT. Počas návštevy budete musieť absolvovať lekárske vyšetrenie. Ak potrebujete prázdny formulár DOT, navštívte webovú stránku MVA uvedenú v časti Zdroje tohto článku a kliknite na položku „Medical Examination Report“ (Správa o lekárskom vyšetrení), aby ste si mohli vytlačiť formulár DOT z internetového prehliadača.[3]

Zhromaždite poplatky požadované MVA na získanie vodičského preukazu.

 • Prineste si so sebou 90 dolárov (65 eur) za povolenie pre učiacich sa, alebo 65 dolárov (47 eur), ak si prevádzate vodičský preukaz pre komerčné účely mimo štátu Maryland.[4]

Svoje poplatky a doklady si odneste do kancelárie MVA s kompletnými službami.[5]
Počas návštevy budete musieť vyplniť žiadosť pre komerčných vodičov a absolvovať kontrolu zraku a písomné testy, ak žiadate o vodičský preukaz.

Naplánujte si stretnutie na skúšku zručnosti. Po nácviku riadenia úžitkového vozidla s vodičským preukazom môžete absolvovať skúšku zručnosti a získať vodičský preukaz na komerčné účely.

 • Navštívte webovú lokalitu MVA uvedenú v časti Zdroje tohto článku a potom kliknite na „Plánovanie stretnutí“ vľavo pod sekciou Online transakcie. Potom budete presmerovaní na webovú stránku MVA s plánovaním.
 • Kliknite na „Driver Skills Test“ (Skúška zručnosti vodiča) na ľavej strane a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste si dohodli termín skúšky zručnosti.
 • Ak si nemôžete dohodnúť stretnutie na internete, zavolajte na hlavné oddelenie služieb zákazníkom MVA na číslo 1-800-950-1682 a dohodnite si stretnutie telefonicky.
 • Zúčastnite sa na stretnutí s odborníkmi. Časť skúšky zameraná na kontrolu vozidla bude trvať 45 minút, skúška na ceste bude trvať 40 minút a skúška zručnosti pri manévrovaní bude trvať 10 minút pre každú pridelenú manévrovaciu úlohu.

  • Prineste si vodičský preukaz a úžitkové vozidlo, ktoré bolo zaregistrované a poistené v štáte Maryland. Po úspešnom absolvovaní skúšky zručnosti vám úrad MVA vydá preukaz komerčného vodiča.
 • Referencie