Ako zistiť, či bola správa v aplikácii WhatsApp prečítaná: 5 krokov Ako viete, že ste dostali správu?

Vďaka jednoduchému systému kontrolných značiek v aplikácii WhatsApp ľahko zistíte, kedy bola správa odoslaná, prijatá a prečítaná. Ak chcete zobraziť stav prečítania správy v aplikácii WhatsApp, musíte otvoriť konverzáciu na karte Chaty.

Kroky

Otvorte aplikáciu WhatsApp.

Ťuknite na kartu „Chaty“. Táto informácia sa nachádza na paneli nástrojov v hornej časti obrazovky.

Ťuknite na konverzáciu.

Prezrite si kontrolné značky vašej poslednej správy. Budú sa nachádzať v pravom dolnom rohu bubliny so správami. Kontrolné značky sa menia podľa stavu vašej správy:

  • Jedna sivá kontrolka – Vaša správa bola úspešne odoslaná.
  • Dve sivé kontrolné značky – Vaša správa bola prijatá do telefónu príjemcu.
  • Dve modré kontrolné značky – Príjemca si prečítal vašu správu v aplikácii WhatsApp.
  • Potvrďte, že sú tam dve modré kontrolné značky. Teraz viete, že vaša správa bola prečítaná!