Ako zistiť, či vás niekto zablokoval v službe Facebook Messenger: 9 krokov

V tomto článku sa dozviete, ako zistiť, či vás niekto zablokoval v službe Facebook Messenger. Zablokovanie niekoho na Messengeri nie je to isté ako zablokovanie na Facebooku – ak vás osoba zablokuje len na Messengeri, zostanete priateľmi na Facebooku a môžete navzájom komunikovať na svojich časových osiach.[1]
Ak vás však osoba zablokuje na Facebooku, budete zablokovaní aj na Messengeri. Ak chcete zistiť, či ste boli zablokovaní v službe Messenger, najprv sa uistite, že nie ste zablokovaní na Facebooku. Potom môžete zistiť, či ste v aplikácii Messenger zablokovaní, odoslaním správy a pozorovaním správania ikony odoslanej správy.

Časť 1 z 2: Skontrolujte, či ste boli zablokovaní na Facebooku

Otvorte konverzáciu s danou osobou v aplikácii Messenger v počítači, telefóne alebo tablete. Ak vás niekto zablokuje na Facebooku (buď na webe, alebo v oficiálnej aplikácii Facebook), budete zablokovaní aj v aplikácii Facebook Messenger. Ak to chcete zistiť, začnite otvorením chatu v aplikácii Messenger s osobou, ktorá vás zaujíma, v mobilnej aplikácii Messenger alebo na webovej stránke https://www.facebook.com/messages.

V oblasti písania vyhľadajte text „Táto osoba je v službe Messenger nedostupná“. Ak sa táto správa zobrazí v oblasti, kde by ste normálne písali správu, nie ste zablokovaní – osoba buď deaktivovala svoje konto, alebo bolo konto odstránené spoločnosťou Facebook.[2]

 • Z nejakého dôvodu, ktorý Facebook nevysvetlil, sa tento text nezobrazuje v spodnej časti všetkých deaktivovaných účtov.

Skontrolujte profilovú fotografiu a meno danej osoby. Ak stále vidíte profilovú fotografiu a meno tejto osoby v hornej časti chatu, používateľ nedeaktivoval alebo nevymazal svoje konto – stále môžete byť zablokovaný. Ak je však teraz na ich profilovej fotografii namiesto starej fotografie sivý obrys osoby, pravdepodobne si deaktivovali účet, nie vás zablokovali.

 • Niekedy, ale nie vždy, sa meno deaktivovaného účtu nahradí názvom „Používateľ Facebooku“ namiesto mena, na ktoré ste zvyknutí. Môže sa to stať, ak spoločnosť Facebook vymazala konto danej osoby z dôvodu porušenia pravidiel alebo ak osoba natrvalo vymazala svoje vlastné konto.
 • Ak niekto deaktivuje svoje konto na Facebooku, môže ho kedykoľvek znova aktivovať.

Kliknutím alebo ťuknutím na meno osoby navštívte jej profil. Ak chcete s istotou zistiť, čo sa deje, kliknite alebo ťuknite na meno osoby v hornej časti chatu. Ak používate telefón alebo tablet, musíte tiež ťuknúť na položku Profil pokračovať na profilovú stránku.

Vyhľadajte chybové hlásenie. Teraz sa stane jedna z dvoch vecí – buď sa zobrazí profil osoby, alebo sa zobrazí chyba s nápisom „Tento obsah nie je práve teraz k dispozícii“ (alebo podobne). Tu nájdete návod, ako zistiť, čo to znamená:

 • Ak vidíte profil danej osoby normálne, nie ste na Facebooku zablokovaní a jej konto je aktívne. Stále je možné, že sa na vás zablokovali v aplikácii Messenger, ale nie na Facebooku.
 • Ak sa namiesto ich profilu zobrazí správa „Tento obsah nie je práve dostupný“ (alebo podobná správa), a ich profilová fotografia v Messengeri bola sivou ikonou zástupcu, nezablokovali vás – deaktivovali svoje konto (alebo ho Facebook vymazal).
 • Ak však profilová fotografia a meno osoby viditeľné v hornej časti chatu a na ich profile na Facebooku vidíte „Tento obsah nie je práve dostupný“, táto osoba vás zablokovala na Facebooku, čo znamená, že ste zablokovaní aj na Messengeri. Môžete si to dvakrát overiť tak, že vyhľadáte meno danej osoby v zozname priateľov – ak tam už nie je a nemôžete ju vyhľadať, je zablokovaná na Facebooku aj v službe Facebook Messenger.[3]

Časť 2 z 2:Odoslanie správy

Otvorte konverzáciu s danou osobou v aplikácii Messenger v počítači, telefóne alebo tablete. Ak ste zistili, že ste nie zablokovaný na Facebooku, môžete preskúmať podrobnosti odoslanej správy, aby ste zistili, či ste zablokovaní na Messengeri. Začnite otvorením konverzácie s osobou, ktorá vás zaujíma.

 • Aj keď ste zablokovaní, stále uvidíte konverzáciu s danou osobou v aplikácii Messenger.

Pošlite osobe správu. Môže to byť jednoduchý pozdrav, otázka, emoji alebo čokoľvek, čo si želáte. Keď pošlete správu, vedľa vašej správy sa zobrazí kruh s jedným začiarknutím – to znamená, že správa je odoslaná, ale ešte nie je prijatá. Na to, či vás niekto zablokoval, môžete zvyčajne prísť na základe správania tejto ikony v priebehu času.

 • Ak namiesto ikony začiarknutia vidíte červený výkričník (alebo vidíte „Nie každý môže posielať správy na toto konto“), konto tejto osoby mohlo byť zrušené spoločnosťou Facebook alebo je posielanie správ obmedzené z dôvodu sťažností. Neznamená to, že vás zablokovali.

Chvíľu počkajte a potom skontrolujte ikonu Odoslané. Po chvíli sa ikona začiarknutia, ktorú ste predtým videli, zvyčajne zmení na inú ikonu:

 • Ak sa osoba prihlásila na Facebook na počítači alebo otvorila Messenger na svojom telefóne alebo tablete, ale neotvorila vašu správu, kruh okolo kontrolnej značky sa vyplní plnou farbou.
 • Keď osoba otvorí vašu správu, zaškrtávacie políčko bude nahradené profilovou fotografiou osoby.
 • Ak osoba správu nikdy nedostala ani neotvorila, pôvodná ikona odoslanej správy – prázdny kruh so začiarknutím vo vnútri – tam bude stále. Ak sa ikona nezmenila a viete, že daná osoba bola na Facebooku alebo Messengeri, znamená to, že pravdepodobne vás zablokoval.
 • Zistite, či daná osoba bola na Facebooku alebo v službe Messenger. Požiadajte spoločného priateľa, aby zistil, či daná osoba bola na Facebooku, či videla alebo odpovedala na niektorú z jeho správ. Ak daná osoba ste boli na Facebooku alebo Messengeri, ale táto ikona Odoslané sa vo vašej konverzácii nikdy nezmenila, ste na Messengeri zablokovaní.
 • Odkazy