Ako zlepšiť riadenie ľudí: 8 krokov

Úloha manažéra sa môže v rôznych odvetviach líšiť, ale každý, kto sa podieľa na riadení ľudí, je zodpovedný za plánovanie, koordináciu, dohľad a motiváciu ľudí. Aby ste mohli dobre riadiť ľudí, musíte poznať ich talenty, zdroje a ciele. Zlé riadenie ľudí môže viesť k nízkej produktivite a morálke. Mimo pracovného prostredia vám znalosť toho, ako riadiť ľudí, pomôže vo všetkých vašich osobných vzťahoch. Zlepšite riadenie ľudí tým, že spoznáte svojich nadriadených a ich spôsob práce, pôjdete príkladom a budete viesť každého k zodpovednosti za splnenie toho, čo povedal, že urobí.

Kroky

Rozvíjajte vzťahy s ľuďmi, ktorých riadite. Pri zlepšovaní riadenia ľudí je dôležitá flexibilita. Spôsob, akým riadite jedného človeka, sa môže líšiť od spôsobu, akým riadite iného.

  • Naplánujte si čas na rozhovory s ľuďmi. Pochopenie ich osobných silných stránok, výziev a cieľov vám pomôže nadviazať s nimi lepší vzťah a riadiť ich prácu a príspevky.

Dajte dobrý príklad. Riadenie ľudí si vyžaduje vedenie a najlepší spôsob, ako viesť, je ísť príkladom. Nemôžete si vytvoriť samostatný súbor pravidiel pre seba. Dodržiavajte rovnaké štandardy, aké dodržiavajú ostatní ľudia.

  • Do práce, na stretnutia a podujatia prichádzajte načas alebo o niečo skôr. To ukazuje ľuďom, ktorých riadite, že beriete svoje povinnosti vážne a rešpektujete ich čas. Pracujte tvrdo. Ostatní si všimnú, ak si budete pravidelne robiť dvojhodinové prestávky na obed alebo odchádzať skôr.

Preukazujte integritu. Ukážte ľuďom, že ste čestní a dôveryhodní. Povedzte, čo si myslíte, a ak na niekoho otázku nepoznáte odpoveď, priznajte to.

Vyhodnocujte zásady a postupy. Ak niektorému z vašich zamestnancov niečo zaberá veľa času a má lepší nápad, ako dosiahnuť výsledok, buďte ochotní počúvať. Ľudia, ktorých riadite, vás budú považovať za ústretového.

  • Pred vykonaním akýchkoľvek významných systematických alebo procedurálnych zmien sa opýtajte na ich podnety. To umožní ľuďom, ktorých riadite, aby sa cítili vypočutí, aj keď výsledok je niečo, s čím nie sú spokojní.

Jasne a presne komunikujte svoje očakávania. Každý, koho riadite, by mal rozumieť svojim úlohám a tomu, čo má robiť.

  • Zdieľajte výkonnostné štandardy a dajte každému vedieť, ako bude vyzerať úspech. Marcus Buckingham vo svojej knihe „Najprv porušte všetky pravidlá“ hovorí, že ľudia musia vedieť, čo sa od nich očakáva, aby mohli uspieť. Lepšia komunikácia je skvelý spôsob, ako zlepšiť riadenie ľudí.

Vysvetlite všetky ciele a úlohy. Ľudia sú často ochotní pracovať intenzívnejšie, keď chápu, prečo robia to, čo sa od nich žiada.

  • Buďte konkrétni vo svojich vysvetleniach. Napríklad namiesto „Potrebujem správu o predaji do konca mesiaca“ by ste mohli povedať „Potrebujem správu o predaji do konca mesiaca, aby som mohol predpovedať naše predajné ciele na nasledujúci mesiac“.“

Ak váš štýl riadenia nefunguje dobre, upravte ho. Všimnite si, aké typy vášho vlastného správania prinášajú najlepšie výsledky výkonu. Niektorí ľudia uprednostňujú autoritatívneho manažéra a iní lepšie pracujú s manažérom, ktorý sa považuje za člena tímu.

  • Vytvorte pozitívne pracovné prostredie. Vaša kultúra pomôže inšpirovať a motivovať ostatných. Oslavujte víťazstvá, prejavujte uznanie a verejne odmeňte ľudí, ktorí prekonali očakávania.
  • Odkazy