Ako zmerať veľkosť monitora: 6 krokov (s obrázkami)

Existuje niekoľko spôsobov merania veľkosti monitora počítača v závislosti od toho, či chcete zistiť plochu obrazu, pomer strán alebo uhlopriečku. Všetky tieto rozmery sa dajú ľahko určiť pomocou pravítka alebo meradla a niekoľkých jednoduchých matematických úkonov.

Časť 1 z 2:Určenie plochy obrazu

Zmerajte dĺžku obrazovky monitora. Pomocou pravítka zmerajte horizontálnu dĺžku monitora od jedného konca k druhému. Nezapočítavajte rám alebo konštrukciu okolo monitora, merajte len zobrazovaciu plochu.

Zmerajte výšku obrazovky monitora. Merajte len plochu obrazu, a nie rám alebo okraj okolo monitora. Pomocou pravítka určte vertikálnu výšku od horného okraja obrazovky po spodný.

Vynásobte dĺžku výškou. Ak chcete zistiť plochu obrazu, vynásobte výšku monitora dĺžkou monitora. Vyjadrite plochu obrazu v „horizontálnej dĺžke x vertikálnej výške.“

  • Ak je napríklad dĺžka objektu 16 palcov (40.6 cm) a výška je 10 palcov (25.4 cm), plochu obrázka zistíte vynásobením 16 číslom 10, čo sa rovná 160 štvorcovým palcom.

Časť 2 z 2:Zistenie pomeru strán a meranie uhlopriečky

Pomer strán určíte porovnaním dĺžky a výšky. Počítačové monitory sa zvyčajne vyrábajú s pomerom strán 4:3, 5:3, 16:9 alebo 16:10. Ak chcete zistiť pomer strán, porovnajte dĺžku s výškou a v prípade potreby čísla znížte.[1]

  • Ak je dĺžka 16 palcov (40.6 cm) a výška je 10 palcov (25.4 cm), pomer strán je 16:10.
  • Ak je dĺžka 25 palcov (63.5 cm) a výška je 15 palcov (38.1 cm), pomer strán je 25:15, ktorý možno vydeliť číslom 5 a zmenšiť ho na 5:3.

Zmerajte vzdialenosť medzi protiľahlými rohmi, aby ste zistili uhlopriečku. Pri popise veľkosti monitora sa zvyčajne uvádza uhlopriečka. Pomocou meradla alebo pravítka zistite vzdialenosť napríklad medzi ľavým horným rohom obrazovky a pravým dolným rohom obrazovky. Nezapočítavajte rám alebo rám, ktorý ohraničuje obrazovku.[2]

  • Na určenie vzdialenosti uhlopriečky použite Pytagorovu vetu. Ak je obrazovka príliš veľká na meranie uhlopriečky alebo ak ju nechcete rozmazávať, môžete na zistenie uhlopriečnej vzdialenosti použiť Pytagorovu vetu. Odpočítajte výšku a šírku obrazovky, spočítajte tieto 2 čísla a potom nájdite druhú odmocninu zo súčtu, čo je uhlopriečka.[3]

    • Ak je napríklad výška 10 palcov (25.4 cm), vynásobte ju sebou (10×10=100). Potom vynásobte dĺžku, 16 palcov (40.6 cm), podľa seba (16×16=256). Sčítajte 2 čísla (100+256=356) a potom nájdite druhú odmocninu zo súčtu (√356=18.9).
  • Odkazy