Ako zostať v bezpečí v prístave výletnej plavby: 11 krokov

Plavba loďou vám umožní vidieť rôzne mestá v nových častiach sveta a absolvovať relaxačné alebo dobrodružné výlety, ktoré by ste inak nemohli absolvovať. Nové miesta však so sebou prinášajú nové riziká, preto je dôležité, aby ste počas pobytu v prístave prijali opatrenia na zaistenie svojej bezpečnosti a bezpečnosti svojich spolucestujúcich. Aby ste si zachovali bezpečnosť, overte si bezpečnostné riziká, rezervujte si dôveryhodné výlety, cestujte v skupinách, dávajte pozor na svoje okolie a vždy sa včas vráťte na loď.

Časť 1 z 3:Príprava pred príchodom

Pred rezerváciou si overte bezpečnostné hrozby. Jedným z najlepších spôsobov, ako si zabezpečiť bezpečnosť v prístave, je vyhnúť sa ceste do skutočne nebezpečných prístavov. Skôr ako si rezervujete plavbu, prezrite si jej trasu a overte si, či v zozname hrozieb nie je uvedený váš štát aj domovský štát prístavu.

 • Ministerstvá alebo štátne úrady často vydávajú cestovné varovania a upozornenia týkajúce sa medzinárodných destinácií. Zavolajte alebo si overte online na príslušnej vládnej agentúre vo vašej krajine, či neuviedla nejaké varovania pre niektorý z vašich plánovaných prístavov.[1]
 • Informujte sa aj u príslušnej agentúry v domovskej krajine prístavu, či nevydala nejaké miestne varovania týkajúce sa danej oblasti.

Vhodne sa zbaľte. Súčasťou bezpečnosti v prístavnom meste je zabezpečiť, aby ste neboli ľahko spozorovateľným cieľom. Vyhnite sa baleniu predmetov, ako sú havajské tričká, vejárovité tašky, ponožky, ktoré sa nosia so sandálmi, bejzbalové čiapky a iné kúsky, ktoré vás ako turistu vyčleňujú z davu.[2]

 • Pozrite sa na aktuálne módne a odevné trendy v oblastiach, ktoré navštívite. Nájdite si kópie miestnych časopisov na internete alebo si prezrite fotografie na blogoch a v novinách. Nemusíte vyzerať ako miestni obyvatelia s vysokou módou. Jednoducho si urobte predstavu o tom, čo by v danom regióne vyzeralo zjavne nezvyčajne.
 • Namiesto toho, aby ste so sebou nosili fanny pack, tašku so širokým otvorom alebo batoh, radšej investujte do tašky proti krádeži, ktorá je odolná voči prerezaniu a často je oveľa nenápadnejšia.[3]

Výlety si rezervujte prostredníctvom výletnej lode. Ak plánujete počas pobytu v prístave absolvovať výlet na breh alebo prehliadku, rezervujte si ho radšej prostredníctvom lodnej spoločnosti, než aby ste si našli nezávislú turistickú skupinu. Výletné spoločnosti dôkladne preverujú svojich organizátorov zájazdov a uchovávajú záznamy o ich licenciách a poistení.[4]

 • Ak chcete absolvovať nejaký druh výletu alebo exkurzie, ale nie je uvedený medzi možnosťami výletov na pevnine, poraďte sa s riaditeľom plavby. Môžu mať odporúčania na dôveryhodné miestne turistické spoločnosti.
 • Ak trváte na rezervácii s nezávislým sprievodcom, pred rezerváciou si vyžiadajte kópie jeho licencie a poistenia. Ak ich odmietajú poskytnúť, nerezervujte si ich.

Cennosti nechajte doma. Vnímané bohatstvo môže mať veľký vplyv na to, na koho sa zameriavajú drobní zlodeji. Cenné veci, ako sú tablety, počítače, šperky, drahé digitálne zrkadlovky a značkové oblečenie alebo doplnky, nechajte doma. Ak si musíte vziať so sebou určité predmety, zamknite ich v trezore v kajute a neberte ich so sebou na breh.[5]

 • Mnohí ľudia sa pri cestovaní rozhodnú používať falošný snubný prsteň. Takto je v prípade krádeže alebo poškodenia falzifikátu originál stále v bezpečí.
 • Ak sa chystáte na medzinárodnú plavbu, namiesto smartfónu si radšej zaobstarajte lacný telefón s medzinárodnou SIM kartou a/alebo dátovým paušálom.
 • Vyhnite sa noseniu veľkých súm hotovosti a viacerých kreditných kariet do prístavu. Vezmite si jednu alebo dve karty a/alebo malú sumu v hotovosti a zvyšok nechajte zamknutý v trezore v izbe.

Časť 2 z 3:Vylodenie v prístave

Nájdite si kamaráta. Osamelý cestovateľ je počas pobytu na pobreží ľahkým terčom krádeží a trestných činov. Počas pobytu mimo lode sa vždy držte aspoň jedného ďalšieho cestujúceho. Ak necestujete s inou osobou, rezervujte si skupinové výlety alebo exkurzie.

 • Mať partnera na cestu je dôležité najmä pre ženy v medzinárodných prístavoch, aby sa vyhli sexuálnemu obťažovaniu a napadnutiu, pretože hoci sa to môže stať akejkoľvek osobe bez ohľadu na pohlavie, najčastejšie je to hlásené medzi ženami.[6]
  Dôveryhodný zdroj
  Národná sieť pre znásilnenie, zneužívanie a incest
  Najväčšia organizácia proti sexuálnemu násiliu v USA poskytujúca podporu a obhajobu obetí sexuálnych útokov
  Prejsť na zdroj

Ignorovanie rozptýlenia. Ak k vám pri odchode z lode alebo v meste niekto príde a žiada vás o pomoc alebo sa vám snaží niečo predať, ignorujte ho. Ide o bežnú taktiku vreckových zlodejov. Kým jedna osoba upúta vašu pozornosť, druhá príde za vami a pokúsi sa vám odcudziť peňaženku alebo cennosti.[7]

 • To platí pre deti aj dospelých, najmä v oblastiach s veľkými rozdielmi v príjmoch, ako je Brazília alebo India. Deti často robia iné osoby, aby pracovali ako čokoľvek, od drobných zlodejov až po násilných zlodejov.[8]
 • Ak si všimnete, že sa vás niekto intenzívne snaží rozptýliť, zakryte si vrecká, držte pevne ruku na svojej taške a rýchlo odíďte do blízkej, husto obývanej oblasti.

Buďte ostražití. Bez ohľadu na to, či budete v prístave dve hodiny alebo dva dni, je dôležité, aby ste si všímali svoje okolie. Počas pobytu v prístave sa snažte vyhýbať intoxikácii a pozorne sledujte a počúvajte dianie okolo seba.[9]

 • Drobní zlodeji sú vo všeobecnosti aktívni v turistických oblastiach a v okolí významných atrakcií, ako sú pamiatky a múzeá. V týchto oblastiach zostaňte ostražití a držte si cennosti blízko tela.
 • Tašku vždy noste cez telo od ramena po bok a držte ju smerom k prednej časti tela, kde na ňu môžete vždy dohliadať.

Zostaňte na hlavných uliciach. Vyhýbajte sa prechádzaniu zadnými ulicami, uličkami, slabo osvetlenými oblasťami a oblasťami, v ktorých sa pohybuje málo ľudí. Namiesto toho sa zdržiavajte na hlavných cestách, dobre osvetlených uliciach a uliciach, po ktorých sa aktívne pohybujú ľudia.

 • Zadné uličky sú ľahkým miestom na vytipovanie turistu, najmä na účely násilnej trestnej činnosti. Málokedy sú aktívne monitorované, a preto predstavujú veľké bezpečnostné riziko.
 • Ak je niečo, čo si naozaj chcete pozrieť na odľahlom mieste, napríklad skrytý bar alebo reštauráciu, choďte s veľkou skupinou a zistite, či si môžete dohodnúť sprievodcu, ktorý hovorí miestnym jazykom, aby vás tam dostal.

Časť 3 z 3:Prijímanie ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti

Investujte do cestovného poistenia. Cestovné poistenie sa môže vzťahovať na akékoľvek nešťastie, od liečebných nákladov až po prerušenie cesty. Porovnajte plány cestovného poistenia dostupné vo vašej oblasti online alebo zavolajte do svojich súčasných poisťovní a zistite, či ponúkajú plány cestovného poistenia.[10]

 • Pozrite sa, na čo sa vzťahuje poistenie. V záujme bezpečnosti v prístave chcete mať poistenie, ktoré kryje liečebné náklady, ako aj stratený alebo odcudzený tovar.
 • Ak na základe informácií o poistnej zmluve nerozumiete, akú úroveň krytia získate, zavolajte do poisťovne a opýtajte sa: „Môžete mi zrozumiteľne vysvetliť, aké krytie by tento plán ponúkal?“ Ak sa vám to zdá byť jasné, zavolajte do poisťovne a opýtajte sa, či by ste mohli?“

Banka na lodi. Mnohé výletné lode majú na palube bankomaty a odporúča sa ich používať, aj keď si účtujú vyššie poplatky. Bankomaty na palube lode sú spravidla často kontrolované na prítomnosť skimmerov a skenerov a často sú bezpečnejšie ako tie, ktoré nájdete v prístave.[11]

 • Ak počas pobytu v prístave bezpodmienečne musíte použiť bankomat, použite len ten, ktorý sa nachádza v banke alebo priamo pred ňou, a pred ponorením karty skontrolujte, či nie sú uvoľnené skenery a klávesnice.
 • Vždy si nastavte alarm. Loď na vás nepočká, ak sa vraciate z prístavu neskoro. Nastavte si budík alebo noste so sebou hodinky, aby ste sa na loď vrátili včas a vyhli sa uviaznutiu na neznámych a potenciálne nebezpečných miestach.[12]

  • Majte vždy pri sebe telefónne číslo na zákaznícku linku výletnej lode. Ak vám nepredvídané okolnosti spôsobia, že zmeškáte loď, okamžite zavolajte a požiadajte o pomoc.
 • Odkazy