Ako zostrojiť kolmicu k danej priamke cez bod mimo priamky

Pomocou jednoduchého bodu, ktorý sa nachádza úplne nad vodorovnou priamkou, je možné zostrojiť kolmicu pomocou kompasu (nie uhlomeru). Tento článok vám pomôže zostrojiť túto kolmicu pomocou kružidla.

Kroky


Nakreslite kópiu situácie na iný kus papiera. Budete potrebovať priamku, ako aj bod oddelený od priamky.


Nájdite bod, ktorý ste nakreslili.


Pomocou tohto bodu zostrojte oblúk, ktorý môže pretínať priamku aspoň v dvoch miestach.


Označte dva priesečníky, v ktorých oblúk pretína priamku s dvoma rôznymi bodmi.


Otvorte kompas ešte viac.


Pomocou každého z týchto dvoch bodov zostrojte dva ďalšie oblúky, ktoré sa pretínajú v bode bezprostredne pod priamkou.


Umiestnite bod na ich priesečník vytvorený.


  • Nakreslite priamku spájajúcu dva nepriesečníky.
  • Odkazy

    1. Keenan, Edward P., Isidore Dressler a Ann Gantert Xavier. Integrovaná matematika. New York, NY: Amsco School Publications, 1999. Vytlačiť. (Kurz II, p.734)