Ako zostrojiť pravidelný päťuholník: 8 krokov (s obrázkami)

Pravidelný päťuholník je päťuholník so stranami rovnakej dĺžky a vnútornými uhlami 108° (3π/5 rad). Keďže 5 je Fermatovo prvočíslo, pravidelný päťuholník môžete zostrojiť len pomocou pravítka a kružidla.

Kroky

Nakreslite úsečku AB.[1]

Nakreslite dve kružnice 1 a 2 so stredmi v bodoch A a B, obe s polomerom AB. Body, v ktorých sa pretínajú, sú C a D.[2]

Spojte C a D.

Nakreslite kružnicu 3 so stredom C a polomerom AB. Kružnica 3 pretína kružnice 1 a 2 v E a F. Zároveň pretína úsečku DC v bode G.[3]

Spojte E a F s G. Predĺžte tieto čiary tak ďaleko, aby pretínali kružnice 1 a 2. Tieto nové priesečníky nazvite H a I.

Nakresli kružnice 4 a 5 so stredmi H a I a polomerom AB. Pomenujte horný priesečník J.[4]

Spojte A, B, I, J a H.[5]

  • Obkreslite päťuholník atramentom alebo inou farbou a vymažte všetky konštrukčné čiary (ak je to potrebné).
  • Odkazy