Ako zostrojiť uhol 60 stupňov pomocou kompasu a pravítka

Často sa vyžaduje, aby ste niektoré uhly zostrojili bez použitia uhlomeru. V tomto článku sa dozviete, ako narysovať 60° uhol pomocou kompasu a pravítka.

Kroky


Označte vrchol uhla kdekoľvek na papieri. Nazvime tento bod ako M .[1]


Nakreslite lúč MN, ktorý sa tiahne ľubovoľným smerom a má ľubovoľnú dĺžku. Toto bude jedno z ramien nášho uhla.[2]


Umiestnite hrot kompasu na bod M a nastavte jeho šírku na ľubovoľnú mieru menšiu ako je dĺžka lúča MN.[3]


So špičkou kružidla stále na bode M nakreslite oblúk tak, aby pretínal lúč MN v nejakom bode (povedzme P).[4]


Pri zachovaní nezmenenej šírky položte špičku kompasu na bod P a nakreslite ďalší oblúk pretínajúci oblúk nakreslený v predchádzajúcom kroku v nejakom bode (povedzme Q).[5]


  • Body M a Q spojte priamkou a predĺžte ju tak, aby vytvorila lúč ML.

    • Miera uhla LMN je 60O.
  • Odkazy