Ako zrýchliť spúšťanie systému Windows XP (s obrázkami)

Ste často frustrovaní, keď čakáte, kým sa spustí váš pomalý počítač s Windows XP? Systém Windows XP automaticky načíta a spustí všetky programy, ktoré sa nachádzajú v priečinku na spúšťanie, bez ohľadu na to, či ich máte v úmysle používať alebo nie. Tento článok vám ukáže, ako môžete urýchliť proces spúšťania počítača s operačným systémom XP odstránením programov, ktoré ho zvyčajne zdržujú.

Kroky

Kliknite na položku Spustiť, potom Spustite stránku, a zadajte „msconfig“. Počkajte, kým sa zobrazí nové okno.

Pozrite sa do časti „BOOT.Karta „INI. Zobrazí sa pole s nápisom „Timeout:“ a číselnou hodnotou. V predvolenom nastavení je to 30, čo znamená 30 sekúnd čakania pred spustením systému. Túto hodnotu môžete zmeniť, nastavte ju na 4 sekundy. (Poznámka: ak máte viac ako jeden operačný systém, znamená to, že čas čakania na spustenie zvýrazneného operačného systému je dlhší. Niekedy môžete chcieť o niečo viac ako 4 sekundy, potom môžete zvoliť 5 alebo 10 sekúnd)

Pravidelne odstraňujte dočasné súbory z počítača, aby sa aplikácie Spustiť rýchlejšie. Do dialógového okna Spustiť zadajte %temp% kliknutím na tlačidlo Štart -> Spustite a kliknite na tlačidlo „OK“. Zobrazí sa otvorený priečinok s mnohými súbormi. Kliknite na ponuku Upraviť a kliknite na Vybrať všetko a potom kliknite na ponuku Súbor a vyberte Odstrániť. Poznámka: Vždy sa uistite, že otvorený priečinok má v hornej časti panela ponuky slovo „temp“ a priečinok označuje, že ide o dočasný priečinok.

Vykonajte kontrolu disku, aby ste sa uistili, že pevný disk vášho počítača je v zdravom stave .

Defragmentáciu disku vykonávajte vždy aspoň raz za mesiac. Spustite defragmentáciu disku z ponuky Systémové nástroje, ktorá je k dispozícii v ponuke Príslušenstvo v ponuke Štart. Defragmentácia disku trvá dlhšie a počas nej sa odporúča nespúšťať v počítači žiadne aplikácie vrátane šetriča obrazovky.

Metóda 1 z 2: Hibernácia

Po vykonaní všetkých týchto úkonov môžete urobiť ďalšiu metódu, a to povoliť počítaču hibernovať. Hibernácia zatvára a otvára systém Windows rýchlejšie ako zvyčajne. Hibernácia je však dobré dlhodobé odporúčané riešenie, pretože šetrí elektrickú energiu.

Prejdite na tlačidlo Štart->Ovládací panel->Možnosti napájania. Kliknite na kartu Hibernácia.

Kliknutím na políčko s nápisom „Enable hibernation“ (Povoliť hibernáciu) ho začiarknite.

Kliknite na kartu Rozšírené a zmeňte možnosti tlačidiel napájania, ak chcete hibernáciu vykonať stlačením tlačidla spánku alebo tlačidla napájania. V opačnom prípade podržaním klávesu Shift v ponuke Vypnúť počítač získate možnosť hibernácie.

Reštartujte počítač približne každý týždeň, aby ste ho vyčistili.

Napájanie potom môžete úplne vypnúť, a to aj v zásuvke, aby nedochádzalo k plytvaniu energiou.

Metóda 2 z 2:Prefetch

Jednoducho prejdite do priečinka Windows (Napr: C:\Windows) a v ňom uvidíte priečinok prefetch. Prejdite do priečinka prefetch a odstráňte všetky súbory (Pozor! Malo by to vyzerať takto c:\windows\prefetch). Musíme upraviť kľúč registra, aby sme ho upravili. Otvorte regedit a prejdite na tento kľúč:2HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters

Pod týmto kľúčom by ste mali vidieť hodnotu s názvom: EnablePrefetcher

Má 4 možné hodnoty:

– Zakázané : Systém predvolieb je vypnutý.

– Aplikácia : Predbežné načítanie iba ukladá aplikácie do vyrovnávacej pamäte.

– Spustenie : Prefetch ukladá do vyrovnávacej pamäte iba systémové spúšťacie súbory.

– Všetky : Systém prefetch ukladá do vyrovnávacej pamäte štartovacie a aplikačné súbory.

Nemusíte ho úplne vypnúť. V skutočnosti by sa tým predĺžil čas spúšťania systému. Táto funkcia sa totiž používa aj na zrýchlenie načítavania spúšťacích súborov. Preto by ste mali vybrať možnosť číslo 2. Umožní vám zachovať výhodu ukladania systémových súborov do vyrovnávacej pamäte bez toho, aby ste neustále zahlcovali systém aplikáciami.

Nastavte hodnotu 2 a reštartujte počítač.

  • Pri 2. spustení by sa mal systém spustiť oveľa rýchlejšie. Nezabudnite, že vedľajším účinkom je, že spúšťanie jednotlivých aplikácií po načítaní systému Windows bude teraz o niečo pomalšie.