Jednoduché spôsoby, ako absolvovať cestnú skúšku v štáte New York

Po získaní vodičského preukazu v New Yorku si môžete dohodnúť termín cestnej skúšky na získanie vodičského preukazu. Hoci môže byť cestná skúška zastrašujúca, trvá len približne 15 minút a bude jednoduchšia, ak si nájdete čas na nácvik. Keď sa v deň skúšky dostavíte na dopravný úrad, zostaňte počas jazdy sebavedomí a pozorní, aby ste podali čo najlepší výkon. Pokiaľ budete dodržiavať pravidlá cestnej premávky a jazdiť bezpečne, test určite úspešne zvládnete!

Časť 1 z 2:Cvičenie pred skúškou

Získanie vodičského preukazu. Predtým, ako môže ktokoľvek v New Yorku absolvovať skúšku, musíte získať vodičské oprávnenie. Na dopravný inšpektorát si prineste doklad totožnosti, napríklad rodný list alebo cestovný pas, a vyplňte žiadosť o vydanie vodičského preukazu. Absolvujte písomný test na dopravnom inšpektoráte a správne odpovedzte na 14 z 20 otázok, aby ste ho úspešne zvládli. Keď úspešne absolvujete test, počkajte 2 týždne, kým vám príde povolenie poštou.[1]

 • Na získanie vodičského preukazu musíte byť starší ako 16 rokov.
 • Naštudujte si príručku pre vodičov v štáte New York a absolvujte cvičné testy prostredníctvom webovej stránky newyorského úradu DMV, aby ste získali lepšie skóre z písomného testu.

Absolvujte aspoň 50 hodín jazdy pod dohľadom, aby ste si precvičili jazdu. Po získaní vodičského preukazu môžete riadiť vozidlo, ak máte so sebou vodiča s vodičským preukazom, ktorý je starší ako 21 rokov. Vyskúšajte si jazdu v rôznych denných dobách alebo za rôznych poveternostných podmienok, aby ste získali praktickú prax vo viacerých živloch. Na začiatok jazdy si vyhľadajte menej frekventované prímestské cesty, aby tam nebola taká hustá premávka, ale keď sa začnete cítiť pohodlne, prejdite do rušnejších oblastí.[2]

 • Ak máte menej ako 18 rokov, musíte si zapísať 50 hodín jazdy a mať formulár podpísaný rodičom alebo opatrovníkom.
 • Ak máte viac ako 18 rokov, nemusíte jazdiť presne 50 hodín, ale poskytne vám to viac praxe, aby ste sa za volantom cítili istejšie.
 • Uistite sa, že ste jazdili aspoň 15 hodín v noci a 10 hodín v hustejšej premávke, aby ste vedeli, čo môžete očakávať, keď budete neskôr šoférovať.

Pracujte na jemnom zrýchľovaní a brzdení, aby ste zabránili prudkému rozjazdu a zastaveniu. Nešliapnite prudko na plynový pedál, inak by ste mohli vyskočiť dopredu a spôsobiť nehodu. Namiesto toho pomaly stláčajte pedál prstom na nohe, aby ste zmiernili rýchlosť. Keď potrebujete spomaliť alebo zastaviť, zľahka stlačte brzdový pedál tou istou nohou, aby ste spomaľovali postupne, a nie náhle zastavili.[3]

 • Ak riadite vozidlo s manuálnou prevodovkou, uistite sa, že máte zaradený správny prevodový stupeň.
 • Skontrolujte, či ste zastavili skôr, ako predná časť vášho vozidla prejde cez koniec križovatky alebo priechod pre chodcov, pretože ak by ste zašli príliš ďaleko, mohli by ste prísť o body na skúške z cestnej premávky.

Tip: Každé vozidlo brzdí inak, preto si nezabudnite nacvičiť jazdu v tom, ktoré plánujete použiť na skúšku, aby ste vedeli, ako brzdy pôsobia.

Precvičte si plynulé zatáčanie, aby ste sa počas skúšky neotáčali. Vyhnite sa prílišnému vyťahovaniu a rýchlemu otáčaniu volantom, pretože by to mohlo spôsobiť trhnutie vozidla a stratu bodov v teste. Spomaľte pri vchádzaní do zákruty a uvoľnite volant v smere, ktorým chcete ísť, aby vaša zákruta prebehla hladko. Keď vyjdete zo zákruty, pomaly začnite opäť zrýchľovať až na povolenú rýchlosť.[4]

 • Pred odbočením sa vždy uistite, že ste sa pozreli doľava, doprava a ešte raz doľava. Takto budete mať možnosť zistiť, či sa na vašu cestu blíži nejaký dopravný prostriedok.

Používajte smerovky aby ostatní účastníci cestnej premávky vedeli, kam idete. Smerovky sú svetlá na oboch stranách vášho vozidla, ktoré blikajú, keď odbočujete. Nájdite rukoväť na volante alebo za ním a zatlačte ju nahor alebo nadol, aby ste zapli signál. Pozrite sa na prístrojovú dosku a zistite, ktorá šípka svieti, aby ste vedeli, na ktorej strane vášho vozidla bliká svetlo.[5]

 • Ak váš smerový signál pri zapnutí rýchlo bliká alebo cvaká, potom je jedno zo svetiel vypálené a musíte ho pred skúškou vymeniť.

Pracujte na tom, aby ste 3-bodové otočenie bezpečne. Použite smerovky a zastavte vedľa obrubníka na pravej strane. Zapnite ľavý signál a pozrite sa cez rameno, či sa blíži nejaká kolóna. Ak nie je žiadna premávka ani z jedného smeru, otočte volantom čo najviac doľava, aby ste urobili slučku smerom k obrubníku na opačnej strane. Zaradiť spiatočku a sledovať za sebou, ako cúvate, aby ste sa opäť narovnali. Prepnite sa späť na jazdu a potom pokračujte v nácviku.[6]

 • V určitom okamihu cestnej skúšky budete požiadaní, aby ste vykonali trojbodovú zákrutu.
 • Dávajte pozor, aby ste pri odbočovaní nenarazili do obrubníka, pretože inak by ste mohli prísť o body.

Zdokonaľte sa paralelné parkovanie schopnosti. Zastavte vedľa vozidla, za ktorým chcete zaparkovať, aby ste pri pohľade cez rameno videli jeho nárazník v zadnom okne spolujazdca. Zaradiť vozidlo na spiatočku a otočiť volantom doprava, aby ste mohli zachádzať do priestoru. Keď sa nárazník druhého vozidla vyrovná s prednou časťou vašej palubnej dosky, otočte volantom doľava, aby ste sa v priestore vyrovnali. Priblížte sa k obrubníku na vzdialenosť 6 – 9 palcov (15 – 23 cm) a uistite sa, že vaše vozidlo stojí rovno.[7]

 • Hodnotiteľ vás počas cestnej skúšky požiada o paralelné parkovanie.
 • Najskôr si precvičte používanie bezpečnostných kužeľov, aby ste počas jazdy nepoškodili žiadne vozidlo.
 • Dávajte pozor, aby ste pri paralelnom parkovaní nenarazili do obrubníka alebo iného vozidla.
 • Nezabudnite, že priestor, kde chcete paralelne zaparkovať, musí byť 1,5-krát dlhší ako vaše vozidlo, aby ste sa tam bez problémov zmestili.

Oboznámte sa s dopravné značky aby ste vedeli, čo znamenajú. Pozrite si obrázky dopravných značiek a overte si, čo znamenajú, na internete alebo v príručke vodiča DMV. Ak máte stále problém zapamätať si značky, skúste si vyrobiť kartičky s obrázkami značiek na jednej strane a ich významom na druhej strane. Počas nácviku na ceste si zapamätajte dopravné značky a pozorne ich sledujte.[8]

 • Niektoré z hlavných dopravných značiek, ktoré by ste mali poznať: Zastav, Daj prednosť v jazde, Obmedzenie rýchlosti a Nevstupuj.
 • Uistite sa, že viete čítať aj svetelnú signalizáciu, pretože zvyčajne budete musieť prejsť križovatkou so svetlami.

Časť 2 z 2:Absolvovanie cestnej skúšky

Naplánujte si cestnú skúšku online. Prejdite na webovú lokalitu New York DMV a nájdite možnosť, kde si môžete naplánovať cestný test. Vyberte si pobočku DMV, ktorá je vám najbližšie, a pozrite si voľné časy na test. Dohodnite si čas, ktorý vám najlepšie vyhovuje na vykonanie testu, a zapíšte si ho, aby ste naň nezabudli.[9]

 • Ak máte menej ako 18 rokov, musíte počkať 6 mesiacov po získaní vodičského preukazu, aby ste si mohli naplánovať skúšku.
 • Test môžete vždy zrušiť, ak je to celý 1 deň pred plánovaným termínom.

Pred skúškou sa uistite, že vozidlo, ktoré používate, je v prevádzkyschopnom stave. Zapnite vozidlo a skontrolujte, či na prístrojovej doske nesvietia núdzové kontrolky alebo kontrolka motora. Ak je, odvezte vozidlo pred testom do servisu, aby vám ho opravili. Uistite sa, že vozidlo je kompletne zaregistrované a poistené, aby bolo bezpečné a legálne na jazdu.[10]

 • Hodnotitelia vám nedovolia dokončiť cestnú skúšku, ak je s vozidlom niečo v neporiadku.
 • Ak nemáte vlastné vozidlo, požiadajte priateľa alebo člena rodiny, či vám môže požičať svoje vozidlo. V opačnom prípade si môžete prenajať auto v autoškole.[11]

Príďte na test o 15 minút skôr, ako je plánovaný čas testu. Naplánujte si cestnú skúšku, kedykoľvek sa na ňu budete cítiť pohodlne. Keď pôjdete na dopravný inšpektorát, kde ste si naplánovali skúšku, vezmite so sebou do vozidla ďalšiu osobu. Nezabudnite prísť aspoň o 15 minút skôr, aby ste sa mohli zaregistrovať a dať hodnotiteľom vedieť, že ste tam. Trpezlivo počkajte, kým vás zavolajú, aby sa váš test mohol začať.[12]

 • Na dopravnú skúšku nechoďte sami, pretože jazda bez dozoru len s vodičským preukazom je nezákonná.
 • Úrady DMV môžu postupovať pri cestných skúškach a registrácii odlišne, preto sa riaďte pokynmi, ktoré vám dajú po príchode.

Nastavte si zrkadlá pred naštartovaním vozidla. Keď sa začína skúška, skontrolujte si bočné spätné zrkadlá a nastavte si ich rukou alebo pomocou šípok na dverách alebo na palubnej doske. Uistite sa, že v každom zrkadle vidíte na zadnú časť vozidla a do vedľajšieho jazdného pruhu. Potom si nastavte spätné zrkadlo tak, aby ste dobre videli cez zadné okno.[13]

 • Aj keď ste vozidlo viedli naposledy a zrkadlá sú na svojom mieste, nastavte ich znova, aby hodnotiteľ vedel, že ste to urobili. Takto za ne nestratíte žiadne body.

Pozorne sledujte pokyny hodnotiteľa, aby ste vedeli, čo máte robiť ďalej. Hodnotiteľ vášho testu vám povie, čo máte robiť počas celého testu, takže poradie, v akom budete robiť jednotlivé veci, sa môže líšiť. Cestná skúška zvyčajne zahŕňa jazdu po cestách so slabou alebo strednou premávkou, vykonanie trojbodovej zákruty a paralelné parkovanie vozidla. Pozorne sledujte jeho pokyny, aby vám neunikla žiadna informácia, a ak ste zmätení, požiadajte ho o vysvetlenie.

 • Cestná skúška bude trvať len približne 15 minút.
 • Hodnotiteľ sa vás počas testu nebude snažiť oklamať.
 • Buďte k hodnotiteľovi zdvorilí a usmievajte sa, aby mal lepšiu náladu a mohol vám menej znížiť hodnotenie.

Buďte pozorní voči svojmu okoliu a kontrolujte zrkadlá a ostatných vodičov. Sledujte cestu a dávajte pozor na premávku alebo iné nebezpečenstvá okolo vás. Každých niekoľko sekúnd skontrolujte bočné a spätné zrkadlá, aby ste videli, či sa okolo vás nenachádzajú vozidlá. Majte obe ruky na volante, aby ste mali nad vozidlom čo najväčšiu kontrolu. Zostaňte 2 sekundy za vozidlom pred vami, aby ste boli v bezpečnej vzdialenosti za vozidlom a bola menšia pravdepodobnosť, že sa dostanete do nehody.[14]

 • Otočte hlavu, aby ste sa pozreli do zrkadiel, aj keď ich vidíte rýchlym pohľadom. Hodnotiteľ tak uvidí, že venujete pozornosť svojmu okoliu.

Počas celej skúšky dodržiavajte povolenú rýchlosť. Hneď ako vyjdete na cestu, skontrolujte značku s obmedzením rýchlosti, aby ste vedeli, ako rýchlo smiete ísť. Počas jazdy dodržiavajte povolenú rýchlosť alebo mierne pod ňou, aby ste neprekročili povolenú rýchlosť, čím automaticky stratíte body. Držte nohu pevne na plynovom pedáli a stlačte brzdu, ak potrebujete spomaliť.[15]

Upozornenie: Počas skúšky nejazdite príliš pomaly, pretože by ste mohli prísť o body za prílišnú opatrnosť a zdržiavanie premávky.[16]

Počas testu nestrácajte viac ako 30 bodov. Hodnotiteľ vám odoberie body vždy, keď si všimne chybu, napríklad prekročenie rýchlosti, zabudnutie použiť smerovku alebo narazenie do obrubníka. Každý hodnotiteľ môže strhávať body inak, preto jazdite čo najbezpečnejšie, aby ste získali dobrý výsledok. Ak ste stratili menej ako 30 bodov, môžete získať vodičský preukaz, ale ak ste stratili viac, musíte opakovať skúšku.

 • Ak počas skúšky porušíte dopravné predpisy alebo sa stanete účastníkom nehody, môžete automaticky nevyhovieť.
 • Pri prvom naplánovaní cestnej skúšky si môžete nastaviť 2 rôzne časy, ale každý ďalší čas bude spoplatnený.
 • Počkajte, kým vám vodičský preukaz príde poštou 2 týždne po skúške. Ak test úspešne absolvujete, hodnotiteľ vám vydá dočasný vodičský preukaz, ktorý môžete používať spolu s vodičským preukazom a pokračovať v jazde. Počkajte približne 2 týždne, kým vám poštou príde oficiálny vodičský preukaz, a až potom sa zbavte svojho vodičského preukazu. Keď získate vodičský preukaz, môžete jazdiť samostatne.[17]

  • Ak neuspejete v cestnej skúške, vodičský preukaz nedostanete, ale môžete si dohodnúť ďalšie termíny skúšok.
 • Odkazy