Jednoduché spôsoby, ako sa stať dopravným inšpektorom (s obrázkami)

Dopravní policajti sú zodpovední za bezpečnosť na cestách pre všetkých vodičov. ste možno videli, že policajti riadia premávku, ale často prichádzajú k nehodám ako prví a sú zodpovední za poučenie ostatných o pravidlách cestnej premávky. Nie je veľa požiadaviek, ktoré musíte splniť, aby ste sa mohli uchádzať o prácu, ale po prijatí do zamestnania absolvujete školenie ako každý iný policajt. absolvovať požadované testy na drogy, spôsobilosť a odbornú prípravu, aby ste sa mohli stať úradným dopravným inšpektorom. Potom vyrazte na cesty a plňte svoju úlohu ochrancu verejnej bezpečnosti.

Časť 1 zo 4:Splnenie kvalifikačných požiadaviek


Počkajte, kým dovŕšite 18 rokov, aby ste sa mohli stať policajtom. Proces, v ktorom sa môžete stať dopravným policajtom, sa začína dosiahnutím plnoletosti vo vašej oblasti. Zvyčajne je to 18 rokov, ale požiadavka sa môže líšiť v závislosti od miesta, kde žijete. Vo veku 18 rokov sa môžete prihlásiť na základný výcvik. Je to tiež vek, v ktorom môžete získať vodičský preukaz pre dospelých.[1]

 • Niektoré agentúry, ako napríklad policajné oddelenie v New Yorku, vám umožnia stať sa dopravným policajtom hneď po dovŕšení 18 rokov. Môžu vám dovoliť začať s výcvikom skôr.
 • Priemerný maximálny vek na začatie práce dopravného policajta je 35 rokov. Niektoré agentúry stanovujú konkrétnu vekovú hranicu, iné však nie. Vo všeobecnosti je lepšie začať, keď ste mladší.


Staňte sa legálnym obyvateľom krajiny, v ktorej plánujete pracovať. Dopravní policajti sú štátni zamestnanci, takže na to, aby ste sa mohli uchádzať, potrebujete legálnu štátnu príslušnosť. Ak ste sa narodili v danej krajine, pravdepodobne nemusíte robiť nič iné. V opačnom prípade požiadajte o zelenú kartu prostredníctvom imigračných služieb, aby ste sa stali stálym rezidentom.[2]

 • Pri žiadosti o prácu budete musieť byť schopní preukázať svoje občianstvo. V U.S., to znamená, že musíte priniesť platný rodný list alebo osvedčenie o naturalizácii, aby ste preukázali, že môžete pracovať v krajine.


Získajte platné vodičský preukaz keď dovŕšite 18 rokov. Vedenie vozidla je veľkou časťou povinností dopravného inšpektora. Musíte byť schopný riadiť, aby ste mohli hliadkovať na cestách, reagovať na nehody a dostať sa tam, kam potrebujete. Keď dosiahnete vek plnoletosti v mieste vášho bydliska, získajte vodičský preukaz absolvovaním skúšky. Ak ste v U.S., napríklad vyplňte žiadosť na najbližšom oddelení Ministerstva motorových vozidiel (DMV).[3]

 • Dopravní policajti veľa jazdia v hliadkových autách. Niektorí policajti jazdia aj na motocykloch alebo bicykloch.
 • Ak sa musíte presťahovať do inej oblasti, nezabudnite si aktualizovať vodičský preukaz. Ak sa napríklad presťahujete do iného štátu v U.S., obráťte sa na dopravný úrad, aby ste získali vodičský preukaz daného štátu.


Získať maturitné vysvedčenie alebo GED pred podaním žiadosti. Tieto certifikáty považujte za základné vzdelanie, ktoré potrebujú všetci dopravní policajti. Získajte diplom absolvovaním strednej školy. Ak stredná škola nebola pre vás, potom sa nemusíte obávať, pretože GED je viac než dostatočný. Každý, kto sa chce stať dopravným policajtom, musí mať jedno alebo druhé.[4]

 • Získanie GED preukazuje, že máte vedomosti na podobnej úrovni ako absolvent strednej školy. Ak chcete získať GED, musíte sa zaregistrovať na test GED v testovacej agentúre vášho štátu. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke ministerstva školstva vášho štátu.

Časť 2 zo 4:Príprava na zamestnanie


Ak sa chcete pripraviť na službu v oblasti presadzovania práva, získajte vysokoškolské vzdelanie. Dopravní policajti vo všeobecnosti nepotrebujú vyššie vzdelanie, aby mohli začať pracovať. Napriek tomu je absolvovanie kurzu v oblasti presadzovania práva spôsob, ako sa naučiť všetko, než prejdete základným výcvikom. Nájdite si vo svojom okolí vysokú školu, ktorá ponúka 2-ročné štúdium v oblasti presadzovania práva. Aj keď diplom nie je nevyhnutnosťou, bude dobre vyzerať vo vašej žiadosti o zamestnanie.[5]

 • V U.S. a v mnohých častiach sveta sú dopravní policajti policajtmi. Majte na pamäti, že niektoré útvary môžu vyžadovať, aby ste absolvovali až 4-ročný študijný program alebo 60 kreditových hodín. Ak plánujete postupovať ako policajt, táto skúsenosť vám veľmi pomôže.
 • V iných častiach sveta sú dopravní policajti oddelení od policajných oddelení. Napríklad v Anglicku je za dopravných inšpektorov zodpovedná agentúra Highways Agency. Policajti riadia dopravu, ale nemajú oprávnenie vypisovať pokuty, vykonávať prehliadky a iné činnosti, ktoré robia policajti.[6]
  Dôveryhodný zdroj
  Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
  Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
  Prejsť na zdroj
 • Medzi oblasti, ktoré treba študovať na škole, patria dopravné zákony, policajné postupy, trestné právo a presadzovanie práva.


Absolvujte školenie prvej pomoci, aby ste sa pripravili na núdzové situácie na cestách. Keďže dopravní policajti sú často prvými ľuďmi, ktorí reagujú na nehody, školenie prvej pomoci je skvelým zdrojom informácií, ktoré by ste mali mať za sebou. Informácie o kurzoch nájdete v organizáciách ako Červený kríž, Národná rada pre bezpečnosť a Americká asociácia srdca. Tieto kurzy budete musieť absolvovať osobne, aby ste sa naučili dôležité techniky, napríklad ako vykonávať resuscitáciu a iné formy základného lekárskeho ošetrenia. Za absolvovanie kurzu dostanete osvedčenie.[7]

 • Niektoré policajné oddelenia môžu vyžadovať, aby ste získali certifikát, preto si pred podaním žiadosti o prácu overte požiadavky. Napríklad Saskatchewanská diaľničná hliadka vyžaduje, aby ste získali certifikát do 1 roka od podania žiadosti.


Absolvujte kurzy komunikácie, aby ste sa vedeli lepšie rozprávať s ľuďmi. Dopravní policajti sa stretávajú s rôznymi ľuďmi, nie všetci sú priateľskí. Bez ohľadu na to, ako sa vodič rozčúli, je vašou povinnosťou byť zdvorilý, ale autoritatívny. Ak si to chcete precvičiť, zvážte možnosť prihlásiť sa na niektoré kurzy komunikácie na blízkej univerzite. Precvičte si svoje zručnosti aj tým, že sa budete rozprávať s cudzími ľuďmi a spolupracovať na projektoch.[8]

 • Dopravní policajti musia komunikovať s ostatnými spolupracovníkmi, nadriadenými a inými odborníkmi. Musia tiež vedieť, ako jednať so širokou verejnosťou, aby sa vyhli konfliktom.
 • Jedným z dobrých spôsobov, ako sa zdokonaliť, je stať sa dobrovoľníkom. Dobrovoľníctvo vám dáva možnosť pracovať s rôznymi typmi ľudí a slúžiť im.
 • Svoje komunikačné zručnosti môžete zdokonaľovať aj prácou na skupinových projektoch v škole alebo vstupom do skupiny verejných rečníkov, ako je napríklad Toastmasters.

Časť 3 zo 4:Uchádzanie sa o zamestnanie


Kontaktujte náborového pracovníka, aby ste získali náskok v procese podávania žiadostí. Náboroví pracovníci sú cenným zdrojom informácií pre každého, kto sa chce stať dopravným policajtom. Viac informácií nájdete na webovej stránke dopravnej hliadky alebo policajného oddelenia. Na mnohých webových stránkach sa uvádza, kto je zodpovedný za nábor uchádzačov o prácu policajta, spolu s e-mailovými adresami a ďalšími kontaktnými informáciami. Porozprávajte sa s náborovým pracovníkom o tom, ako začať a uspieť ako dopravný policajt.[9]

 • Ak sa napríklad nachádzate v Ohiu, môžete navštíviť webovú stránku štátnej diaľničnej hliadky v Ohiu. Pre viac informácií môžete tiež zavolať, poslať e-mail alebo list na úrad diaľničnej polície.[10]
 • Náboroví pracovníci vždy hľadajú dobrých kandidátov do radov dopravných úradníkov. Sú tu, aby vám pomohli uspieť. Môžu vám odpovedať na vaše otázky a pomôcť vám s vyplnením žiadosti.


Uchádzať sa o prácu na webovej stránke policajného oddelenia. Policajné útvary počas celého roka zverejňujú voľné pracovné miesta. Zvyčajne sú zverejnené vo vybraných termínoch, takže často kontrolujte, či sa dozviete oficiálne termíny. Prejdite na vládny kariérny portál, aby ste mohli vyhľadávať a uchádzať sa o príslušné pracovné miesta. Žiadosť sa ľahko vypĺňa, keď je k dispozícii, vyžaduje základné informácie, ako je vaše meno, skúsenosti a úroveň vzdelania.[11]

 • Mestské, štátne a národné úrady majú vlastné webové stránky s náborom zamestnancov. Na týchto oficiálnych webových stránkach sú zobrazené všetky dostupné pracovné miesta vo verejnej službe vrátane pozícií dopravného inšpektora. Ak ste napríklad v Ohiu, sledujte stránku https://careers.Ohio.gov/.
 • Pracovné miesta dopravných policajtov a policajtov sa môžu otvoriť len niekoľkokrát do roka. Sledujte oficiálnu webovú stránku oddelenia, kde nájdete oznámenia.


Absolvujte hodnotenie charakteru s nadriadenými oddelenia. Nadriadení sa v podstate snažia pochopiť vašu osobnosť. Hľadajú sa dobré komunikačné schopnosti, ktoré vám umožnia vychádzať so spolupracovníkmi a širokou verejnosťou. Tímová práca je veľmi dôležitá, takže keď pôjdete na pohovor, buďte priateľskí a šarmantní.[12]

 • Žiadosť o zamestnanie môže obsahovať niekoľko otázok na posúdenie charakteru. Môže sa vás napríklad spýtať, aké máte skúsenosti s obsluhou zákazníkov. Viac je lepšie, ale neskúsenosť nie je automatickou diskvalifikáciou.
 • Nadriadení často vedú pohovory s novými zamestnancami a hrajú scenáre pracovných úloh. Nadriadený by sa vás napríklad mohol spýtať, ako reagovať na rozzúreného vodiča počas zastavenia na ceste. Skúste si tieto scenáre precvičiť doma v zrkadle alebo s niekým, komu dôverujete, aby ste sa pripravili.


Absolvujte previerku, aby ste mohli byť prijatí do zamestnania. Keďže dopravní policajti sú verejní činitelia, je dôležitá vaša minulosť. Očakávajte, že pri podávaní žiadosti budete požiadaní o vyplnenie základného dotazníka. Obsahuje otázky týkajúce sa vašej právnej minulosti, napríklad či ste experimentovali s drogami alebo či ste mali v poslednom čase dopravné nehody. Tieto otázky sú často rozdielom medzi úspešnou žiadosťou a zamietnutím.[13]

 • Pri odpovediach na tieto otázky buďte úprimní. Hoci vás môžu hneď diskvalifikovať, je to lepšie, ako keby ste klamali a neskôr vás pri tom prichytili. Policajné oddelenie vykoná samostatnú previerku, aby sa uistilo, že ste vhodným kandidátom.


Urobte si test na drogy keď o to oddelenie požiada. Pre výkon funkcie dopravného policajta je veľmi dôležité, aby ste neboli pod vplyvom drog a alkoholu, preto s testovaním počítajte už pri podávaní žiadosti. Keď oddelenie spracuje vašu žiadosť, povie vám, čo máte robiť ďalej. Očakávajte, že vás pošlú do certifikovaného štátneho laboratória, zvyčajne na test moču. Ak test niečo odhalí, vaša žiadosť bude zamietnutá.[14]

 • Jazda pod vplyvom alkoholu je veľkým bezpečnostným rizikom, takže určite viete, že oddelenia od svojich príslušníkov vyžadujú, aby boli čistí. Sú veľmi ostražití, pokiaľ ide o testovanie na drogy.
 • Test bude naplánovaný pomerne náhle, takže nemáte veľa času na prípravu. Z tohto dôvodu zostaňte vždy pripravení a vyhýbajte sa drogám a nadmernému užívaniu alkoholu. Okrem toho vás policajné oddelenie môže po prijatí do zamestnania podrobiť náhodným testom na drogy.

Časť 4 zo 4:Absolvovanie odbornej prípravy a požiadavky na policajta


absolvovať a úspešne absolvovať písomnú kvalifikačnú skúšku na dôstojníka. Po tom, ako oddelenie skontroluje všetky prijaté žiadosti, stanoví dátum skúšky. Niekto vás bude kontaktovať s dátumom, časom a miestom testovania. Test pozostáva z otázok s viacerými možnosťami odpovede o tom, ako zvládnuť svoje pracovné povinnosti, takže nie je príliš náročný, ak sa naň pripravíte. Dobrý výsledok v teste znamená, že máte solídnu šancu postúpiť do ďalšej fázy výberového konania.[15]

 • Testová otázka sa môže týkať napríklad správneho postupu pri zastavení vozidla alebo pravidiel cestnej premávky vo vašej oblasti.
 • Všeobecne platí, že na úspešné absolvovanie musíte dosiahnuť viac ako 70 %, ale to závisí od toho, ako oddelenie vykonáva test.


Absolvujte test fyzickej kondície a zdravotnej spôsobilosti na policajnom oddelení. Počkajte, kým vás nadriadený zavolá na test. Zdravotníci skontrolujú váš zdravotný stav, aby sa uistili, že ste schopní zvládnuť túto prácu. Ak ním prejdete, musíte absolvovať aj test fyzickej zdatnosti. Nie je to výcvik ako v armáde, ale buďte pripravení behať a plávať.[16]

 • Lekári hľadajú zdravotné problémy, ktoré by vám mohli brániť v pohybe. Ak máte problémy so srdcom alebo vážnu duševnú chorobu, môže to byť problém, keď budete na cestách.
 • Testy fyzickej zdatnosti často zahŕňajú kliky, sedy ľah, 1.5 míľ (2.4 km) beh a krátke plávanie. Za každú časť dostanete skóre. Ak je váš výsledok príliš nízky, môžete skúšku neabsolvovať.
 • Na všetky fyzické testy sa pripravte domácim tréningom. Pokiaľ dokážete bez problémov behať a plávať, pravdepodobne nebudete mať veľké problémy s absolvovaním.


Absolvujte aspoň 12 týždňov školenia v policajná akadémia. Keď policajné oddelenie prijme vašu žiadosť, pošle vám pokyny o účasti na školení. Na akadémii vás inštruktori naučia, ako uspieť ako policajt. Zahŕňa vzdelávanie o zákonoch o cestnej premávke, ako strieľať zo zbrane a ako kontrolovať vozidlá. Z veľkej časti ide o rovnaký základný výcvik, aký absolvujú policajti v iných útvaroch.[17]

 • Presná dĺžka školenia závisí od odboru. Niektoré programy odbornej prípravy trvajú až 26 týždňov, preto si uvedomte, koľko času si musíte vyhradiť, kým vyrazíte do ulíc.
 • Cesta na akadémiu je vašou povinnosťou, preto si pripravte auto a vodičský preukaz. Mnohé oddelenia prevádzkujú vlastné akadémie odbornej prípravy alebo majú programy na blízkych vysokých školách. Akadémia však nemusí byť veľmi blízko vášho domova.

 • Staňte sa obyvateľom oblasti, v ktorej plánujete pracovať. Dopravní inšpektori sú verejní činitelia, ktorí zastupujú oblasti, v ktorých pracujú. Z tohto dôvodu policajné oddelenia vyžadujú, aby ste bývali v mieste, kde pracujete. Plánujte presťahovanie tam, kde vás zamestnajú. Z tohto dôvodu sa môžete uchádzať o pracovné miesta v blízkosti miesta, kde už žijete.[18]

  • V čase, keď dokončíte školenie a zamestnáte sa, sa spravidla musíte presťahovať. Napríklad newyorská polícia vyžaduje, aby ste sa do 90 dní od prijatia do zamestnania presťahovali do New Yorku.[19]
 • Odkazy