Jednoduché spôsoby, ako sa stať televíznym moderátorom: 13 krokov (s obrázkami)

Televízny moderátor môže zastávať mnoho úloh, napríklad moderovať reláciu, čítať správy alebo rozprávať dokumentárne filmy. Ak sa pred kamerou cítite sebaisto a pohodlne, moderovanie v televízii môže byť skvelou kariérou. Aj keď neexistuje „pevne stanovená“ cesta, ako sa stať moderátorom, získanie titulu súvisiaceho s médiami vám môže pomôcť rozšíriť váš súbor zručností. Keď sa budete cítiť pripravení, môžete si začať hľadať prácu v televízii a zúčastniť sa konkurzu na moderátora!

Časť 1 z 3:Rozvoj požadovaných zručností


Precvičte si komunikačné zručnosti aby ste sa jasne prezentovali. Prezentácia si vyžaduje, aby ste hovorili jasným a konzistentným tónom, aby vám ostatní ľudia, ktorí vás sledujú, ľahko rozumeli. Precvičte si vedenie konverzácie s ľuďmi bez používania výplňových slov ako „um“ alebo „ah“.“ Ak nie je s kým trénovať vedenie konverzácie, skúste čítať nahlas, pretože keď budete skutočným prezentátorom, možno budete musieť čítať zo scenára alebo podnetu.[1]

 • Majte skutočný záujem o ľudí, keď s nimi vediete rozhovor. Namiesto toho, aby ste nechali rozhovor utíchnuť, vždy hľadajte spôsoby, ako v rozhovore pokračovať, aby ste mohli viesť hlbšiu diskusiu.
 • Počas rozprávania alebo čítania si precvičujte artikuláciu jednotlivých slov, aby ste menej často zakopávali o svoje vety.


Pracujte na rozhovory a počúvanie iných ľudí. Mnohí moderátori, ako napríklad televízni moderátori alebo hlásatelia správ, musia vo svojej relácii viesť rozhovory s ľuďmi. Precvičte si kladenie otázok ľuďom a buďte úprimne zvedaví na ich odpoveď. Neskáčte im do reči, keď hovoria, pretože je to neúctivé a neprofesionálne. Pozorne ich počúvajte, aby ste počas rozhovoru neboli zmätení alebo stratení.[2]

 • Kladte otázky súvisiace s odpoveďami ľudí, aby ste sa mohli dostať do hlbšej konverzácie.
 • Hoci sa vedenie rozhovoru nevyžaduje od všetkých televíznych moderátorov, stále je dobré rozvíjať túto zručnosť, pretože vďaka nej budete všestrannejší a získate viac pracovných príležitostí.


Urobte si pohodlie v pred kamerou. Televízni moderátori nekomunikujú len s ľuďmi na pľaci, ale musia hovoriť aj priamo do kamery, aby mohli komunikovať s divákmi doma. Nastavte si doma kameru a trénujte rozprávanie priamo do objektívu. Predstierajte, že kamera je iná osoba, s ktorou hovoríte, a zapájajte sa do rozhovoru, aby ste nepôsobili nudne alebo nepríjemne.[3]

 • Sledujte iných televíznych moderátorov, aby ste videli, ako komunikujú s kamerou, a potom sa pokúste napodobniť ich štýl.

Tip: Využite čo najviac príležitostí byť pred kamerou, aby ste sa lepšie cítili. Môžete začať natáčať školské videoprojekty alebo sa pridať k AV klubu, ak ho vaša škola má.


Buďte ochotní improvizujte ak veci nepôjdu podľa plánu. Pri prezentovaní v televízii nejdú veci vždy podľa plánu, pretože môžete byť v živom vysielaní alebo iní ľudia môžu vybočiť zo scenára. Ak veci nepôjdu tak, ako ste zamýšľali, akceptujte nový výsledok a podľa toho upravte svoj plán. Takto môžete dobre reagovať na situácie, ktoré ste nečakali, a stále budete pôsobiť pohodlne.[4]

 • Ak si chcete vyskúšať improvizáciu, môžete napríklad klásť otázky, ktoré nie sú v scenári, alebo môžete povedať vtip, ak ste sa pomýlili.
 • Vyhľadajte si kurzy improvizácie vo svojom okolí a vyskúšajte ich, ak môžete. Hodiny improvizácie ti pomôžu stať sa zábavnejším, ale môžu ti pomôcť cítiť sa pohodlnejšie, keď sa dostaneš do nových situácií.

2. časť z 3:Získanie titulu v oblasti médií


Ak ste na strednej škole, zamerajte sa na hodiny reči a videa. Ak ešte chodíte do školy, venujte zvýšenú pozornosť predmetom, ktoré si vyžadujú verejný prejav a pobyt pred kamerou. Usilovne pracujte na hodinách, aby ste si osvojili prácu s kamerou a štábom. Učte sa čo najviac na predmety, aby ste si udržali dobré známky.[5]

 • Zapojte sa do školského AV klubu, ak ho škola má, aby ste mohli pracovať s kamerami a inými mediálnymi zariadeniami.
 • Zistite, či má vaša škola forenzný tím, v ktorom verejne vystupujete a diskutujete proti iným študentom. Kriminalistika vám môže pomôcť stať sa lepším prezentátorom a hovoriť zrozumiteľnejšie.
 • Ak nechodíte do školy, stále môžete navštevovať online kurzy, aby ste si precvičili verejné vystupovanie a naučili sa video techniky.


Skúste získať titul v oblasti žurnalistiky alebo mediálnej produkcie. Navštevujte 2- alebo 4-ročnú vysokú školu a vyberte si odbor, ktorý vám pomôže rozšíriť vaše vedomosti o produkcii a žurnalistike. Zamerajte sa na predmety ako reč, film, interview a výskum, aby ste sa v týchto oblastiach zorientovali. Nájdite si čas na štúdium a dokončite všetky úlohy, aby ste získali čo najlepšie známky.[6]

 • Na to, aby ste sa stali televíznym moderátorom, nepotrebujete titul, ale môže vám pomôcť zvýšiť šance na získanie práce.
 • Skúste sa zúčastniť konkurzu na divadelné predstavenia, ktoré vaša univerzita organizuje, aby ste si mohli precvičiť vystupovanie pred ľuďmi.

Tip: Mnohé univerzity majú na akademickej pôde pracovné miesta alebo kluby, ktoré vám môžu pomôcť stať sa lepším prezentátorom. Môžeš byť napríklad sprievodcom, aby si si precvičil komunikáciu s ľuďmi, alebo si môžeš nájsť produkčný klub, ktorý bude natáčať podujatia.


Vyberte si predmet, ktorý vás zaujíma a na ktorý sa chcete špecializovať. Mnohí televízni moderátori majú znalosti aj z iných predmetov, aby boli všestrannejší a vynikli. Vyber si predmety, ktoré ťa skutočne zaujímajú, a navštevuj ďalšie kurzy, aby si sa o nich mohol dozvedieť viac. Vždy hľadajte ďalšie spôsoby, ako sa stať odborníkom vo svojej téme čítaním článkov alebo sledovaním videí na vlastnú päsť.[7]

 • Ak sa napríklad zaujímate o aktuálne udalosti, môžete navštevovať kurzy moderných dejín alebo globálnych problémov, aby ste sa dozvedeli viac. To vám môže pomôcť stať sa hlásateľom správ alebo moderátorom relácie súvisiacej s históriou.
 • Ak nechcete, nemusíte absolvovať vysokoškolské kurzy na tieto témy. Čítajte články na internete a udržujte si aktuálne informácie o témach, ktoré vás skutočne bavia.

3. časť z 3:Hľadanie práce moderátora


Vytvorte si životopis uviesť svoje pracovné skúsenosti a zručnosti. Pri tvorbe životopisu nezabudnite uviesť všetky pracovné skúsenosti, ktoré sa týkajú prezentovania, ak nejaké máte. Uveďte zručnosti, ktoré ste si osvojili a ktoré vám pomáhajú pri prezentácii, ako napríklad komunikácia, improvizácia alebo skúsenosti s kamerou. Vmestiť životopis na 1 – 2 strany, aby nebol pre zamestnávateľov príliš objemný.[8]

 • Pridajte do svojho životopisu farby a grafický dizajn, aby viac vynikol.
 • Uveďte údaje o svojej výške, hmotnosti a vzhľade, aby zamestnávatelia na prvý pohľad vedeli, ako vyzeráte. Takto môžu zistiť, či sa hodíte na moderovanie konkrétnych relácií.


Zaobstarajte si fotografie hlavy fotiť sa, aby zamestnávatelia vedeli, ako vyzeráte. Najmite si fotografa, aby vám urobil dobre osvetlené a zarámované fotografie, ktoré priložíte k životopisu. Dobre sa oblečte na fotografie, ako keby ste uvádzali typ relácie, v ktorej chcete pracovať. Pozerajte sa priamo do kamery a usmievajte sa, ale vyskúšajte si rôzne uhly a výrazy, aby ste zistili, čo sa vám na fotografiách najlepšie hodí.[9]

 • Ak máte k dispozícii čistý, dobre osvetlený priestor na fotografovanie, môžete si skúsiť urobiť aj vlastné snímky hlavy.


Urobte si showreel aby ste ukázali svoje zručnosti na obrazovke. Showreel zobrazuje vašu predchádzajúcu prácu, aby producenti a zamestnávatelia vedeli, čo môžu očakávať, keď budete stáť pred kamerou. Vyberte si, aký typ moderovania chcete robiť, a použite v kotúči zábery z predchádzajúcich súvisiacich skúseností. Ak nemáte predchádzajúce skúsenosti, môžete sa pri prezentácii pred kamerou natočiť. Nechajte si nakrúcanie kratšie ako 4 minúty, aby nebolo príliš dlhé.[10]

 • Neuvádzajte do svojho showreelu všetko, čo ste urobili, pretože pre zamestnávateľov, ktorí si ho pozrú, to môže byť ohromujúce. Zúžte zábery na najlepšie práce v oblasti, v ktorej chcete pracovať.

Upozornenie: Na nahrávke nenasadzujte falošný hlas moderátora. Buďte sami sebou, aby zamestnávatelia videli vašu osobnosť.


Začnite si hľadať pracovné miesta v mediálnej produkcii na nižšej úrovni. Môže byť ťažké stať sa hneď televíznym moderátorom, preto hľadajte pracovné miesta súvisiace s televíznou produkciou. Hľadajte pozície, ako je kameraman, scenárista, redaktor alebo asistent produkcie, aby ste mohli pracovať na pľaci a spoznať ďalších ľudí. Takto sa oboznámite s tým, ako funguje produkcia, a uvidíte, ako sa profesionálne správajú ostatní moderátori.[11]

 • Existuje mnoho online pracovných portálov vytvorených špeciálne pre produkciu. Pozrite sa na stránky ako Backstage a ProductionHUB, aby ste mali najlepšie šance dostať sa na natáčanie.


Sieť s ostatnými ľuďmi z odvetvia, aby ste sa dozvedeli o nových príležitostiach. Rozprávajte sa s ľuďmi, s ktorými pracujete, a nadväzujte s nimi zmysluplné kontakty. Nežiadajte ľudí hneď o prácu, pretože by to mohlo vyznieť dotieravo alebo zúfalo. Najprv sa snažte byť kolegami alebo priateľmi a buďte sami sebou. Ak na niekoho zanecháte nezabudnuteľný dojem, môže si na vás spomenúť, keď bude mať príležitosť na prezentáciu.[12]

 • Vyhľadajte ďalších ľudí, ktorí majú podobné ciele ako vy, aby ste mohli spolupracovať a navzájom si pomáhať.

 • Hľadajte otvorené konkurzy pre prácu moderátora. Mnohí televízni moderátori prechádzajú konkurzom, aby ich producenti mohli vidieť v akcii. Pozrite sa na internetové stránky s ponukami práce a zistite, či nie sú k dispozícii voľné pracovné miesta moderátorov alebo moderátoriek. Pošlite kópie svojho životopisu, fotografie hlavy a showreel na všetky pozície, o ktoré máte záujem, aby ste zistili, či dostanete spätnú výzvu. Na konkurz choďte sebavedomo a robte to, o čo vás producenti požiadajú.[13]

  • Nechajte ľuďom, ktorí sa zúčastňujú konkurzu, svoju fotografiu hlavy a životopis a poďakujte im za ich čas, aby ste mali väčšie šance na úspech.
 • Referencie