Jednoduché spôsoby, ako sa stať výrobcom kovov: 11 krokov (s obrázkami)

Ak vás niekedy zaujímalo, ako sa kov formuje do použiteľného výrobku, kovovýroba môže byť práca pre vás. Kovovýrobcovia sú zodpovední za výrobu súčiastok z kovu a montáž týchto súčiastok do nových vecí. Továrnici sú zodpovední za predmety, ako sú potrubia a dokonca masívne rámy vozidiel a budov. Táto práca nemá veľké požiadavky na vzdelanie, ale väčšina zamestnávateľov vyžaduje, aby ste mali maturitu alebo GED a následne praktické školenie. Po absolvovaní odbornej prípravy možno budete musieť získať aj osvedčenie. Po ukončení odbornej prípravy budete zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní tovaru z kovu.

1. časť z 3:Splnenie požiadaviek na vzdelanie


Získajte maturitné vysvedčenie alebo GED. Väčšina zamestnávateľov očakáva od uchádzačov aspoň stredoškolské vzdelanie. Stačí na to, aby ste sa dostali na väčšinu základných pracovných miest. Využite čas strávený v škole na absolvovanie kurzov, ktoré vám pomôžu uspieť ako výrobcom. Informujte sa na svojej škole, či má nejaké programy pracovného štúdia alebo učňovskej prípravy, ktoré vám umožnia začať kariéru.[1]

 • GED sa považuje za ekvivalent stredoškolského vzdelania. Ak nemáte ukončenú strednú školu, urobte si namiesto toho test GED, aby ste sa kvalifikovali na viac príležitostí.
 • Počas štúdia sa poraďte s poradcom alebo študijným poradcom, aby ste sa uistili, že podnikáte čo najlepšie kroky na prípravu na prácu spracovateľa.


Študujte matematiku, aby ste sa pripravili na meranie a rezanie kovov. Kovovýroba zahŕňa pomerne veľa matematiky. Ak chcete uspieť v odbore, mali by ste v škole absolvovať aspoň hodiny algebry. Geometria a trigonometria sú užitočné aj pri výpočtoch, ako usporiadať a skombinovať rôzne kusy kovu.[2]
Dôveryhodný zdroj
Americký úrad pre štatistiku práce
U.S. vládna agentúra, ktorá zhromažďuje a oznamuje informácie týkajúce sa práce
Prejsť na zdroj

 • Keďže matematika môže byť zložitá, získajte s ňou nejaké skúsenosti ešte pred prípravou na zamestnanie. Ďalšie skúsenosti môžete získať v rámci programu výroby kovov alebo učňovského vzdelávania.


Precvičte si komunikačné zručnosti, aby ste dokázali dobre pracovať v tíme. Väčšina výrobcov pracuje v tímoch. Ako výrobný pracovník musíte vedieť dobre spolupracovať s ľuďmi, či už ide o členov tímu, nadriadených alebo zákazníkov. Absolvujte jazykové a komunikačné kurzy, aby ste sa pripravili. Vyhľadajte si aj dobrovoľnícke príležitosti, ktoré vám umožnia priamy kontakt so zákazníkmi a inými dobrovoľníkmi.[3]

 • Môžete mať napríklad viacero ľudí, ktorí budú aranžovať a zvárať rôzne časti toho istého projektu. Ak nikto nie je na rovnakej vlne, môžete skončiť s chybnými výrobkami, ktoré nie sú bezpečné na používanie.
 • Dôležité je aj čítanie s porozumením, pretože výrobcovia musia interpretovať návrhy výkresov a sprostredkovať detaily členom tímu.
 • Niektorí výrobcovia sú dokonca zodpovední za komunikáciu so zákazníkmi. Môžete byť požiadaní, aby ste určili potreby zákazníka a uistili sa, že sú uspokojené.


Začnite používať rôzne nástroje, ktoré kovoobrábači používajú na výrobu. S mnohými z týchto nástrojov môžete cvičiť doma na kusoch kovového odpadu. Začnite s nástrojmi na rezanie kovov, ako sú nožnice a dierovačky. Zvyknite si zaobchádzať so spojovacími nástrojmi, ako sú zváracie horáky a spájkovačky. Prečítajte si tiež o prevádzke dielne a nástrojoch, ktoré sa používajú na udržiavanie všetkého v chode, ako sú nitovačky, formovacie stroje, skladacie stroje a elektrické lisy.[4]

 • Ak máte možnosť, navštívte dielňu, aby ste získali priamu skúsenosť s jej fungovaním. Požiadajte o jednodňové tieňovanie profesionálneho výrobcu.
 • Skúmajte rôzne kovy a techniky používané na ich premenu na komerčné výrobky. Nemusíte sa všetko naučiť sami, ale štúdium týchto vecí vám pomôže pripraviť sa na školenie.
 • Dielne používajú na navrhovanie výkresov programy CAD (computer-assisted design). Môžete si doma precvičovať prácu s bezplatnými programami CAD alebo navštevovať kurzy, na ktorých sa o tom dozviete.

2. časť z 3: Základné školenie v oblasti dokončovacích prác


Ak chcete získať viac skúseností, absolvujte jednoročný vzdelávací program. Mnohé technické školy a komunitné vysoké školy ponúkajú študijné programy pre študentov, ktorí majú záujem o kovovýrobu. Pozrite sa na niektoré školy vo vašom okolí a zistite, aké vzdelávacie programy ponúkajú. Navštevovať učňovský program môže byť veľmi dobrý nápad, ak nemáte maturitu alebo GED. Na konci školenia dostanete certifikát, ktorý potvrdzuje, že ste absolvovali školenie.[5]

 • Výučba výroby kovov zahŕňa predmety ako dielenská matematika, kontrola kvality a čítanie výkresov.
 • Získaný certifikát vám otvorí viac pracovných príležitostí. Niektorí zamestnávatelia vás môžu s väčšou pravdepodobnosťou zamestnať, pretože máte oficiálne školenie.


Prihláste sa do rôznych firiem a hľadajte si učňovskú prax. Vyhľadajte vo svojom okolí všetky kovodielne alebo továrne, ktoré majú voľné miesta pre nových zamestnancov. Vyhľadajte tie, ktoré ponúkajú možnosti odbornej prípravy. Prihlášku podajte prostredníctvom webovej stránky spoločnosti alebo zvážte telefonát či osobnú návštevu. Predložte životopis obsahujúci vaše vzdelanie a kvalifikáciu.[6]

 • Ak nemáte významné skúsenosti s prácou s kovom, budete musieť prejsť učňovským obdobím.
 • Porozprávajte sa so študijným poradcom na vašej škole o možných príležitostiach. Môžu vás spojiť s rôznymi spoločnosťami, ktoré zamestnávajú.


Zapojte sa do 3-ročného učňovského programu a zaučte sa priamo na pracovisku. Väčšina výrobcov kovov začína v odbore prácou ako učeň. Kovoobrábacie spoločnosti prevádzkujú tieto programy. Ako učeň získavate pracovné skúsenosti počas práce pre spoločnosť. Spoločnosť má potom možnosť zamestnať vás na plný úväzok po absolvovaní školenia.[7]

 • Kovospracujúce podniky často prijímajú nových zamestnancov prostredníctvom učňovského vzdelávania. Ak ste v oblasti spracovania kovov nováčikom, učňovské vzdelanie je najlepším spôsobom, ako začať.
 • Niektoré oblasti majú učňovské programy pre študentov stredných škôl. Ak ste si istí, že sa chcete venovať výrobe kovov, využite takúto príležitosť na priamy prechod do zamestnania po ukončení strednej školy.


Získajte certifikát výrobcu, ak sa to vo vašej oblasti vyžaduje. Kovovýrobcovia vo všeobecnosti nemusia mať licenciu, aby mohli pracovať. V niektorých oblastiach sa však vyžaduje získanie certifikátu Očakávajte, že certifikát získate po absolvovaní vzdelávacieho programu alebo učňovskej prípravy, v závislosti od pravidiel. Po získaní certifikátu môžete pracovať kdekoľvek ako výrobný pracovník.[8]

 • Napríklad v kanadských štátoch Alberta a Quebec sa od výrobcov vyžaduje, aby mali osvedčenie. Vo zvyšku Kanady je certifikácia nepovinná. Môžete tiež požiadať o medziprovinčný certifikát, ktorý vám umožní pracovať kdekoľvek.
 • V oblastiach, kde je certifikácia nepovinná, môže získanie certifikátu otvoriť nové príležitosti. Získanie certifikátu zvyčajne nevyžaduje veľkú dodatočnú hodnotu, takže sa oplatí pozrieť sa na požiadavky.

Časť 3 z 3:Práca špecialistu


Uchádzajte sa o pozície špecialistov, ak chcete vytvoriť špecifický výrobok. Výroba kovov je veľmi široká oblasť, takže počas svojej kariéry môžete zastávať mnoho rôznych úloh. Základná výroba sa týka výroby výrobkov pre domácnosť, ako sú potrubia a odkvapy. Existujú samostatné pozície pre tých, ktorí chcú pracovať na budovách, vozidlách alebo dokonca počítačoch. Úloha, ktorú si vyberiete, určuje, akú ďalšiu odbornú prípravu a certifikáciu budete potrebovať.[9]
Dôveryhodný zdroj
Americký úrad pre štatistiku práce
U.S. vládna agentúra, ktorá zhromažďuje a oznamuje informácie týkajúce sa práce
Prejsť na zdroj

 • Napríklad montážni pracovníci vybavujú nové budovy potrubiami, žľabmi a inými kovovými. Niekedy cestujú na pracoviská a vyrábajú tam diely na zákazku.
 • Konštruktéri sú zodpovední za zostavovanie budov. Ak vás zaujímajú autá, začnite sa venovať výrobe automobilov. Prípadne skúste elektronickú výrobu, ak vás zaujímajú technológie.


Absolvujte 2-ročný vzdelávací program, ak plánujete nastúpiť do pokročilej oblasti. Niektoré vyššie pozície v oblasti výroby kovov si vyžadujú dodatočné vzdelanie. Ak plánujete nastúpiť na špecializovanú pozíciu zahŕňajúcu zložité komponenty, ako je elektroinštalácia, potom si naplánujte získanie vysokoškolského titulu alebo odborného vzdelania. Pozrite sa na technické školy vo vašom okolí a zistite, aké programy majú.[10]
Dôveryhodný zdroj
Štatistický úrad USA
U.S. vládna agentúra, ktorá zhromažďuje a podáva informácie týkajúce sa práce
Prejsť na zdroj

 • Ak plánujete pracovať napríklad na elektronike, vozidlách alebo lietadlách, vyhľadajte ďalšie školenia. Súčasťou výroby zložitých strojov je znalosť elektrických obvodov, vykurovacích systémov a ďalších komponentov.

 • Ak si chcete zvýšiť svoje referencie, získajte ďalšie osvedčenia v iných zručnostiach. Dodatočná certifikácia nie je nevyhnutná, ale môže uľahčiť hľadanie práce. Zváranie je dôležitou súčasťou práce výrobcu, preto neurobíte chybu, ak sa stanete certifikovaným zváračom. Skúste tiež získať skúsenosti s obsluhou lisov, výrobou značiek alebo v iných príbuzných oblastiach.[11]
  Dôveryhodný zdroj
  Štatistický úrad USA
  U.S. vládna agentúra, ktorá zhromažďuje a oznamuje informácie týkajúce sa práce
  Prejsť na zdroj

  • Ak chcete získať osvedčenie na zváranie, zapíšte sa do vzdelávacieho programu zvárania a absolvujte certifikačnú skúšku. Existuje množstvo zváračských certifikátov, ktoré pokrývajú rôzne techniky, takže zameranie sa na jednu z nich vám môže priniesť špecializovanú úlohu výrobcu.
  • Ak plánujete vykonávať práce súvisiace s elektrickými systémami, skúste získať certifikát v oblasti spájkovania. Je užitočné na spájanie drôtov v pokročilých výrobných profesiách, ktoré sa zaoberajú napríklad elektronikou alebo vozidlami.
 • Odkazy