Jednoduché spôsoby citovania viacerých autorov v MLA: 6 krokov (s obrázkami)

Ak píšete výskumnú prácu v oblasti humanitných alebo humanitných vied, možno budete citácie formátovať podľa štýlu MLA (Modern Language Association). Tento štýl vyžaduje úplné citovanie použitých zdrojov na strane „Citované práce“ na konci práce, ako aj citácie v zátvorke v texte vždy, keď je zdroj parafrázovaný alebo priamo citovaný. Váš formát sa bude líšiť v závislosti od toho, či citujete dielo s 2 autormi alebo dielo s 3 alebo viac autormi.[1]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a pokyny pre citovanie
Prejsť na zdroj

Metóda 1 z 2:Záznam o citovaných prácach


Zápis začnite priezviskom prvého autora. Ak má zdroj 2 autorov, v položke citovaných prác uveďte priezvisko prvého autora, za ktorým nasleduje čiarka. Potom pridajte meno autora.[2]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a pokyny pre citovanie
Prejsť na zdroj

 • Ak ste napríklad ako zdroj použili knihu, ktorú napísali Harry Potter a Luna Lovegoodová, váš záznam v zozname citovaných prác by mal začínať „Potter, Harry.“

Tip: Používajte mená autorov v poradí, v akom sú uvedené na titulnej strane. Na tomto poradí sa autori dohodli a je dôležité, čie meno je uvedené ako prvé.


Meno druhého autora uveďte vo formáte meno – priezvisko. Za meno prvého autora napíšte slovo „a“, za ktorým nasleduje meno druhého autora. Obráťte poradie od prvého autora a napíšte jeho meno, za ktorým nasleduje jeho priezvisko. Na koniec mena druhého autora umiestnite bodku. Potom pokračujte vo zvyšku svojho záznamu.[3]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Ak chcete pokračovať v predchádzajúcom príklade, mená oboch autorov by ste napísali ako „Potter, Harry a Luna Lovegoodová.“


Použite skratku „et al.“ pre diela s 3 alebo viacerými autormi. „Et al.“ je skratka pre latinskú frázu „et alia“, čo znamená „a iné“.“ V prípade 3 alebo viacerých autorov zadajte priezvisko prvého autora, za ktorým nasleduje čiarka. Potom napíšte ich krstné meno. Pridajte skratku „et al.“ bez interpunkčných znamienok.[4]

 • Napríklad predpokladajme, že ako zdroj používate knihu, ktorú napísali Severus Snape, Minerva McGonagallová a Horace Slughorn. Váš záznam o citovaných prácach by začínal „Snape, Severus a kol.“

Metóda 2 z 2:Citácia v texte


Pri prácach s 2 autormi uveďte mená oboch autorov. Keď parafrázujete alebo citujete zo zdroja, štýl MLA vyžaduje uvedenie citácie v texte, ktorá čitateľov dovedie k úplnému záznamu o citovaných prácach. Často to má formu citácie v zátvorke na konci vety, ktorá obsahuje priezviská autorov a číslo strany, na ktorej sa nachádza materiál, ktorý ste parafrázovali alebo citovali. Umiestnite záverečnú interpunkciu vety mimo záverečnej zátvorky.[5]

 • Môžete napríklad napísať: „Hodina, ktorej cieľom bolo naučiť študentov, ako sa brániť proti temným umeniam, však bola neúčinná (Potter a Lovegood 47).“


Použite „et al.“ pre citácie v texte na diela s 3 a viac autormi. Ak má váš zdroj 3 alebo viac autorov, je potrebné uviesť len priezvisko prvého autora, ktorý je uvedený aj v položke citovaných diel. Za menom uveďte skratku „et al.“ a číslo strany, na ktorej sa nachádza materiál, ktorý ste parafrázovali alebo citovali.[6]

 • Môžete napríklad napísať: „Profesori v Bradaviciach boli hlboko znepokojení tým, že Voldemort zrejme prenikol do školy (Snape a spol. 92).“

 • Vynechajte mená autorov z citácie v zátvorke, ak sa objavia v texte. Ak chcete uviesť mená autorov v texte svojej práce, nie je potrebné ich opakovať v citácii v zátvorke. Na koniec vety jednoducho umiestnite zátvorku s číslom strany, na ktorej sa citovaný alebo parafrázovaný materiál nachádza.[7]

  • Napríklad môžete napísať „Potter a Lovegood opísali hodiny obrany proti temným umeniam ako bezcenné, pokiaľ ide o to, aby ich naučili niečo, čo by mohli použiť na ochranu pred čarodejníkom takým mocným ako Voldemort (47).

  Tip: Ak má práca 3 alebo viac autorov, nezabudnite pridať skratku „et al.“ za menom prvého autora, a to aj v texte vášho príspevku.

 • Odkazy