Jednoduché spôsoby merania papiera: 7 krokov (s obrázkami)

Boli by ste prekvapení, ako často môžete potrebovať poznať rozmery jedného kusu papiera! Či už potrebujete zaobstarať rám pre špeciálny dokument alebo fotografiu, alebo sa snažíte uistiť, že hrúbka papiera bude dostatočná na to, aby udržala určitý typ atramentu alebo farby, meranie papiera môže byť užitočná zručnosť. Budete potrebovať prinajmenšom pravítko a niečo, čím si budete zapisovať namerané hodnoty. Keď budete vedieť, čo robíte, bude vám trvať len chvíľu, kým získate potrebné merania.

Metóda 1 z 2:Zisťovanie hrúbky papiera


Pomocou pravítka zmerajte výšku na sebe poukladaných listov papiera. Keďže papier je veľmi tenký, môže byť neuveriteľne ťažké zistiť, akú hrúbku má jeden list. Túto úlohu si môžete uľahčiť tak, že poskladáte na seba viacero listov papiera, zmeriate výšku pravítkom a potom výšku vydelíte počtom meraných listov.[1]

 • Ak napríklad poskladáte 50 listov papiera a zistíte, že merajú 1⁄4 palca (6.4 mm) na výšku, rozdeliť .25 na 50. Každý kus papiera je .005 palcov (0.13 mm) hrúbky.

Zistenie objemu listu papiera: Ak potrebujete zistiť objem konkrétneho listu papiera, vynásobte dĺžku krát šírku krát výšku (alebo hrúbku listu papiera). Napríklad objem 8.Kus papiera s rozmermi 5 x 11 palcov (220 x 280 mm), ktorý meria .005 palcov (0.13 mm) sa zistí vynásobením 8.5 x 11 x .0005, čo sa rovná 0.4675 palcov kubických (7660 milimetrov kubických).


Ak nemáte stoh papiera na meranie, preložte ho viackrát. Vezmite jeden list papiera a preložte ho na polovicu toľkokrát, aby ste vytvorili viacero vrstiev. Pomocou pravítka zmerajte výšku a vydeľte toto číslo počtom vytvorených vrstiev. Táto metóda je najmenej presná, ale dostanete sa s ňou do správneho rozsahu odpovede.[2]

 • Pri tejto metóde je obzvlášť dôležité, aby ste záhyby položili čo najrovnejšie. Možno budete chcieť na vrch papiera položiť knihu alebo urobiť niečo iné, aby ste ho zaťažili a meranie bolo presné.
 • Ak sa obávate, že vám záhyby a prehybky pokazia meranie, môžete papier namiesto toho rozstrihať na viacero kusov a uložiť ich na seba.


Pomocou mikrometra získate presný údaj na jednom liste papiera. Každá značka mikrometra je trochu iná, ale vo všeobecnosti umiestnite list papiera medzi svorky stroja a na vrch položte malé závažie. Údaj na číselníku vám ukáže hrúbku tohto jedného listu papiera.[3]

 • Vždy skontrolujte návod na použitie konkrétneho mikrometra, aby ste sa uistili, že bol správne nastavený.
 • Mikrometer vám môže poskytnúť údaje s presnosťou na jednu tisícinu palca, čo je naozaj pôsobivé a dôležité, ak potrebujete konkrétne údaje!
 • Na získanie rovnakých výsledkov môžete použiť aj číselníkový kaliber alebo nóniové meradlo.

Metóda 2 z 2: Meranie dĺžky a šírky


Položte papier tak, aby bol úplne rovný. Ak meriate noviny alebo iný kus papiera, ktorý bol predtým zložený, musíte ho pred meraním najprv vyrovnať. Môžete ho vyrovnať pod knihu alebo použiť papierové závažia, aby ste pridržali okraje.[4]

 • Meranie dĺžky a šírky listu papiera sa môže hodiť, ak sa snažíte kúpiť správnu veľkosť rámu na obrázok alebo ak potrebujete kúpiť priečinok či vitrínu.


Pomocou pravítka zmerajte dĺžku papiera zhora nadol. Zarovnajte okraj pravítka tak, aby bol v jednej rovine so spodnou časťou papiera. Pozrite sa na miesto, kde sa horná časť papiera stretáva s pravítkom, aby ste získali meranie.[5]

 • Použite pravítko, ktoré obsahuje palce aj centimetre, aby ste získali čo najpresnejšie údaje.


Priložte pravítko pozdĺž krátkeho okraja papiera, aby ste zmerali šírku. Uistite sa, že okraj pravítka je zarovnaný s okrajom papiera. Údaj získate tak, že sa pozriete na miesto, kde sa protiľahlá strana pretína s pravítkom.[6]

 • Dbajte na to, aby okraj pravítka a okraj papiera boli pri sebe. V opačnom prípade nebude meranie presné.

 • Napíšte si merania na kúsok papiera. Majte nablízku kúsok papiera, aby ste si mohli zapísať namerané hodnoty. Alebo ich môžete vždy napísať ceruzkou na samotný kus papiera, aby ste ich mohli v prípade potreby neskôr vymazať.[7]

  • Ak chcete zapísať merania, vložte šírku a potom výšku. Napríklad bežný papier do tlačiarne má veľkosť 8.5 x 11 palcov (220 x 280 mm).
 • Odkazy