Jednoduché spôsoby merania relatívnej vlhkosti: 8 krokov (s obrázkami)

Relatívna vlhkosť je termín používaný na opis množstva vlhkosti vo vzduchu. Vyjadruje sa v percentách celkového množstva potrebného na úplné nasýtenie vzduchu pri rovnakej teplote. Znalosť relatívnej vlhkosti prítomnej vo vzduchu vám nepovie len to, čo by ste si mali obliecť vonku. Je tiež dôležité, aby ste vedeli, či je relatívna vlhkosť vo vašej domácnosti príliš vysoká, pretože vo vlhkom prostredí sa radi tvoria plesne. Meranie relatívnej vlhkosti je našťastie veľmi jednoduché. Môžete použiť vlhkomer, ktorý vám poskytne údaje, alebo si môžete do smartfónu stiahnuť aplikáciu, ktorá vám povie, aká je relatívna vlhkosť vzduchu vo vašom okolí.

Metóda 1 z 2: Odčítanie vlhkomeru


Vyberte si digitálny vlhkomer pre čo najpresnejšie údaje. Digitálne vlhkomery merajú relatívnu vlhkosť vzduchu pomocou snímača na monitorovanie elektrického prúdu. Keďže vlhkosť vzduchu ovplyvňuje elektrický prúd, vlhkomer dokáže merať relatívnu vlhkosť.[1]

 • Digitálne vlhkomery dokážu sledovať viacero nameraných hodnôt vlhkosti, takže môžete porovnávať a sledovať zmeny vo vzduchu v priebehu času.
 • Väčšina digitálnych vlhkomerov má LCD displej, ktorý uľahčuje kontrolu meraní.


Vyberte si analógový vlhkomer pre lacnú možnosť. Analógové vlhkomery používajú vinutú pružinu s pripojeným materiálom citlivým na vlhkosť. Ako sa materiál rozťahuje alebo zmršťuje na základe vlhkosti vzduchu, vinutá pružina posúva ihlu na kruhovom ciferníku, ktorý vám poskytuje meranie relatívnej vlhkosti.[2]

 • Analógové vlhkomery sú lacnejšie ako digitálne vlhkomery a často sú oveľa odolnejšie.
 • Analógové verzie nie sú také presné ako digitálne vlhkomery a trvá im dlhšie, kým sa prispôsobia výkyvom vlhkosti vo vzduchu.


Nainštalujte vlhkomer na stenu, kde chcete merať vlhkosť. Či už chcete merať relatívnu vlhkosť vonku alebo v miestnosti vo vašom dome, umiestnite vlhkomer na stenu tak, aby bol dostatočne vysoko na meranie a neprekážal. Neumiestňujte vlhkomer na priame slnečné svetlo, inak by to mohlo ovplyvniť presnosť vašich údajov.[3]

 • Umiestnite vlhkomer do vzdialenosti najmenej 5 stôp (1.5 m) od zeme.

Tip: Uistite sa, že vlhkomer inštalujete mimo zdroja tepla alebo vlhkého miesta, ako je kúpeľňa, aby vaše merania neboli ovplyvnené.


Nechajte vlhkomer prispôsobiť sa vlhkosti v danej oblasti. Skôr ako budete môcť skontrolovať údaj, musíte počkať aspoň 5 minút, aby sa vlhkomer stihol prispôsobiť a zmerať vlhkosť vzduchu vo svojom okolí. Analógové vlhkomery potrebujú najmä niekoľko minút, kým s nimi môžete presne zmerať vlhkosť.[4]

 • Nestojte priamo pri vlhkomere, pretože sa nastavuje. Teplo vášho tela a dych by mohli ovplyvniť meranie.


Skontrolujte údaj na vlhkomere, aby ste zistili úroveň vlhkosti. Po nainštalovaní vlhkomera a jeho nastavení môžete skontrolovať údaj, aby ste získali nameranú relatívnu vlhkosť v oblasti. Relatívna vlhkosť sa vzťahuje na množstvo vodnej pary prítomnej vo vzduchu a vyjadruje sa v percentách. Vlhkomer vám poskytne percentuálnu úroveň vlhkosti.[5]

 • Ak sa napríklad na displeji alebo na šípke zobrazí údaj 85 %, potom je úroveň relatívnej vlhkosti 85 %.
 • Pohodlná relatívna vlhkosť sa pohybuje v rozmedzí 40-50 %. Bežná relatívna vlhkosť sa však v jednotlivých lokalitách líši.

Metóda 2 z 2:Používanie aplikácie


Stiahnite si aplikáciu vlhkomeru do smartfónu alebo tabletu. Aby aplikácia fungovala, musíte mať tablet alebo smartfón so zabudovaným snímačom vlhkosti. Aplikácia vlhkomeru použije senzor na odčítanie relatívnej vlhkosti v okolitej miestnosti. Prejdite do obchodu s aplikáciami vo svojom smartfóne alebo tablete a vyhľadajte aplikáciu vlhkomeru, ktorú si stiahnite.[6]

 • Prejdite do obchodu s aplikáciami a stiahnite si aplikáciu vlhkomeru do svojho iPhonu.
 • Pomocou obchodu Google Play si stiahnite aplikáciu do systému Android.
 • Snímač môžete pripojiť k smartfónu aj prostredníctvom rozhrania Bluetooth alebo kábla a merať relatívnu vlhkosť.
 • Medzi obľúbené aplikácie vlhkomeru patria Analog Weather Station, Meteo Calculator a Hygrometer.


Otvorte aplikáciu. Po prevzatí aplikácie ju nájdite v ponuke a ťuknutím na ňu ju spustite. Ak ste si ju práve stiahli, môže chvíľu trvať, kým sa aplikácia aktualizuje a kalibruje.[7]

 • Počkajte, kým sa aplikácia úplne stiahne, a až potom sa ju pokúste otvoriť.

 • Ak chcete získať údaje, vyberte možnosť relatívnej vlhkosti. V závislosti od toho, ktorú aplikáciu si stiahnete, budete mať na výber rôzne možnosti. Niektoré aplikácie používajú na výpočet relatívnej vlhkosti aj údaje z miestnych meteorologických staníc a môžu potrebovať poznať vašu polohu. Ak chcete získať percentuálny podiel vodnej pary vo vzduchu, vyberte možnosť relatívna vlhkosť.[8]

  • Nechajte aplikáciu niekoľko minút, aby sa prispôsobila prostrediu.

  Tip: Uistite sa, že telefón leží na rovnom povrchu a nehýbe sa, aby ste mali presné meranie.

 • Odkazy