Jednoduché spôsoby merania spodného držiaka: 11 krokov

Spodný držiak označuje valcovú zostavu osi, ktorá spája ramená kľuky pedálov s bicyklom. Spodné držiaky sa pripájajú k bicyklu pomocou košíčkov, ktoré sa pripevňujú k závitom v plášti držiaka, čo drží ramená kľuky pri ráme bicykla a zároveň im umožňuje plynulé a bezpečné otáčanie. Spodné držiaky sú navrhnuté tak, aby sa s nimi nemanipulovalo, a o výmenu spodného držiaka by ste sa mali pokúšať len vtedy, ak dobre rozumiete tomu, ako sa kľukový hriadeľ a držiak pripájajú k bicyklu. Ak meriate držiak na svojom bicykli, odstráňte kľukový hriadeľ a zostavu pedálov, aby ste sa dostali k tejto časti, pretože je skrytá pod kľukovým hriadeľom. Ak meriate nový držiak, pomocou meradiel zmerajte držiak a plášť na bicykli, aby ste určili, aký máte rozmer.

Metóda 1 z 2: Demontáž kľukového hriadeľa

Odskrutkujte skrutku alebo maticu v strede kľukového hriadeľa. Otočte bicykel hore nohami alebo ho položte na stojan. Skontrolujte kľukový hriadeľ, čo je veľké ozubené koleso na jednej strane pedálov, a zistite, ako je pedál spojený s kľukou. Zaobstarajte si nástrčkový kľúč alebo skrutkovač, ktorý sa hodí na maticu alebo skrutku. Odskrutkujte tento diel otáčaním nástroja proti smeru hodinových ručičiek a odložte ho nabok.[1]

 • K spodnému držiaku sa nedostanete ani ho nezmeriate bez toho, aby ste posunuli kľukový hriadeľ. Ak meriate držiak, ktorý nie je nainštalovaný na bicykli, túto časť pokojne preskočte.
 • Ak je na vrchole tejto matice alebo skrutky kus plastu, odskrutkujte ho plochým skrutkovačom. Toto je prachovka.
 • Držte pri tom rameno pedálov na mieste, aby sa neotáčalo.

Tip: Ak je matica alebo skrutka zapustená do kľukového kolesa, použite nástroj na vyťahovanie kľukového kolesa, aby ste sa dostali k matici alebo skrutke. Vložte ho do otvoru a obtočte okolo matice alebo skrutky. Potom pomocou kľúča otočte nástroj proti smeru hodinových ručičiek.

Naskrutkujte nástroj na vyťahovanie kľukového hriadeľa do skrutky v strede kľukového hriadeľa. Pod prvou maticou alebo skrutkou bude skrutka, ktorá zaisťuje kľukový hriadeľ na mieste. Pomocou závitovej strany nástroja na vyťahovanie kľukového hriadeľa zasuňte vyťahovač kľukového hriadeľa do otvoru v kľukovom hriadeli a v prípade potreby ho otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste ho utiahli v závite.[2]

 • Na niektorých motocykloch nemá kľukový hriadeľ žiadny závit pre nástroj na vyťahovanie kľukového hriadeľa. Na týchto bicykloch môžete jednoducho zatlačiť nástroj na vyťahovanie kľuky do otvoru a obtočiť ho okolo skrutky.

Utiahnite zásuvku na otvorenom konci nástroja na vyťahovanie kľukovej skrutky. S nástrojom pripevneným k matici vo vnútri kľukového hriadeľa otáčajte ručne nástrčkou na konci nástroja v smere hodinových ručičiek. Keď sa už nebude hýbať, použite kľúč na jej otočenie. Podržte pedál na mieste, aby ste udržali kľukový hriadeľ na mieste. Pokračujte v otáčaní objímky, kým sa nebude ďalej hýbať.[3]

 • Objímka by sa mala pri otáčaní približovať ku kľukovému hriadeľu. Ak nie, otáčate objímku nesprávnym smerom.
 • Otáčaním tejto objímky sa strana kľukového hriadeľa účinne odtrhne od nápravy.

Vysuňte kľukový hriadeľ zo spodného držiaka. Akonáhle sa vám pedál v ruke uvoľní, jednoducho posuňte kľukové koleso zo spodného držiaka. Nástroj na vyťahovanie kľuky bude stále pripevnený ku kľukovému hriadeľu, preto otočte objímkou proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odstránili. Po odpojení kľukového hriadeľa zopakujte tento postup na druhej strane, aby ste odstránili zvyšný pedál. [4]

 • Ak sa hriadeľ nevysunie okamžite, pri vyťahovaní s kľukovým hriadeľom trochu zatraste. Kľukové hriadele môžu trochu trčať, ak neboli dlho demontované.

Metóda 2 z 2:Meranie konzoly

Zmerajte šírku plášťa držiaka pomocou meradla. Prevráťte bicykel alebo ho postavte na stojan, ak ešte nie je. Skontrolujte, či sa v blízkosti kľukového hriadeľa vášho bicykla nenachádza vodorovný valec, ktorý sa pripája k pedálom. Toto je plášť spodného držiaka. Roztiahnite čeľuste na strmeňoch a posuňte ich okolo otvorov na oboch stranách plášťa. Posuňte pohyblivú čeľusť na strmeňoch tak, aby boli v jednej rovine s 2 otvormi plášťa. Zmerajte si šírku a zapíšte si ju.[5]

 • Meranie spodného držiaka sa vždy vykonáva v milimetroch. Najbežnejšie veľkosti pre šírku objímky sú 68 mm a 73 mm.
 • Ak chcete, môžete namiesto meradla použiť pravítko. Presné meranie je však jednoduchšie získať pomocou strmeňov. Ak chcete použiť meradlo, posuňte čeľuste vyčnievajúce z pravítka, kým nebudú v jednej rovine s dvoma plochami. Číslo nad značkou hash na pohyblivej čeľusti je váš rozmer.
 • Môžete to urobiť s držiakom nainštalovaným na bicykli alebo zmerať držiak samostatne. Stále však musíte merať plášť bicykla – nie samotný držiak – aby ste určili, či držiak bude pasovať alebo nie.

Tip: Meranie spodného držiaka je trochu mätúce. Pri rozmeroch držiaka je prvé číslo vždy šírka plášťa. Druhé číslo je vždy dĺžka samotného držiaka od vretena k vretenu.

Vypočítajte dĺžku držiaka od vretena k vretenu. Roztiahnite čeľuste strmeňov. Obtočte ich okolo kolíkov, ktoré vyčnievajú zo stredu držiaka. Zatvorte čeľuste tak, aby boli v jednej rovine s každou vonkajšou hranou na kolíkoch. Tento rozmer si zapíšte za šírku. Toto je celková dĺžka spodného držiaka.[6]

 • Dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 113 do 122 mm.
 • Ak vymieňate spodný držiak, dĺžka nového držiaka musí zodpovedať dĺžke starého držiaka. Ak však vymieňate držiak a pedále, dĺžka vášho spodného držiaka musí zodpovedať požadovanej dĺžke držiaka nových pedálov.
 • Vretená sú malé kolíky, ktoré vyčnievajú zo spodného držiaka na oboch stranách. Môžete to urobiť s držiakom nainštalovaným na bicykli alebo ho zmerať samostatne.
 • Ak vaše vretená nie sú kruhové a majú na sebe ploché strany, máte držiak so štvorcovým prierezom. Toto je najbežnejší typ uchytenia spodných držiakov a nachádza sa v podstate na každom bicykli, ktorý nie je historický alebo vyrobený na zákazku.

Ak nemáte vretená, skontrolujte dĺžku od okraja po okraj. Niektoré spodné konzoly nemajú vretená. Tieto držiaky sa nazývajú závitové držiaky. Pri týchto držiakoch merajte pomocou strmeňov od vonkajšieho okraja k vonkajšiemu okraju. Tieto držiaky sa bežne nachádzajú na zákazkových bicykloch a novších modeloch.[7]

Zmerajte vnútorný priemer na strane plášťa držiaka. Roztiahnite čeľuste na kalibre a obtočte ich okolo strany plášťa, kde je konzola odkrytá na oboch stranách. Utiahnite strmene okolo otvoru, aby ste zmerali priemer. Zapíšte si toto číslo a označte ho.[8]

 • Ak je priemer vnútorného plášťa 1.37 palcov (35 mm), máte anglický držiak. Toto je najbežnejší typ spodného držiaka.
 • Na bicykli BMX bude tento rozmer zvyčajne 19 mm alebo 22 mm.
 • Tento rozmer bude rovnaký na oboch stranách; šírku na každej strane nekontrolujte.
 • Priemer samotného spodného držiaka je irelevantný, pretože niektoré spodné držiaky nesedia na plášti v jednej rovine. Ak váš plášť nie je na bicykli, nemôžete túto veľkosť určiť bez prečítania návodu na použitie držiaka.

Určite, aký druh nástroja na kontrolu závitov konzoly potrebujete. Ak chcete skontrolovať typ závitu, musíte držiak z bicykla odstrániť. Nástroje na spodný držiak sa vyrábajú v rôznych veľkostiach podľa toho, aký košíček ho drží na mieste. Ak chcete určiť, akú veľkosť nástroja na demontáž spodného držiaka potrebujete, spočítajte počet zárezov na vonkajšom okraji držiaka, kde spočíva plášť. Počet zárezov na držiaku bude zodpovedať počtu zárezov na vašom spodnom držiaku.[9]

Ak je to potrebné, odstráňte spodný držiak pomocou demontážneho nástroja alebo kľúča. Začnite na držiaku vpravo. Nasaďte nástroj spodného držiaka na vreteno a obtočte okolo neho kľúč. Otáčajte nástrojom na konzoly proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nevysunie pohárik, ktorý drží konzolu na mieste. Tento postup zopakujte otočením nástroja na držiak v smere hodinových ručičiek na ľavej strane. Spodný držiak sa vysunie priamo s odopnutými košíčkami.[10]

 • Ak sa pravá strana pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek neuvoľní, pravdepodobne máte taliansku konzolu. Skúste namiesto toho otočiť v smere hodinových ručičiek.
 • Ak tam nie je žiadny závit, máte spodný držiak s lisovaným závitom. Na odstránenie týchto držiakov použite starý kľukový hriadeľ alebo hlavu kladiva na jemné vytlačenie držiaka z plášťa.
 • Vždy začnite na strane pohonu držiaka. Strana pohonu je vždy na pravej strane bicykla, keď na ňom sedíte.
 • Skontrolujte závit na držiaku, aby ste zistili, aký typ máte. Niektoré plášte majú závit pre spodnú konzolu, zatiaľ čo iné nie. To znamená, že závit na vašom spodnom držiaku sa musí zhodovať so závitom na plášti. Skontrolujte smer závitu na každom konci držiaka. Ak sú obe strany namontované otočením proti smeru hodinových ručičiek, máte taliansky spodný držiak. Ak je pravá strana nainštalovaná v smere hodinových ručičiek a ľavá strana proti smeru hodinových ručičiek, máte anglický držiak.[11]

  • Ak v plášti nie je žiadny závit, máte spodný držiak so závitom a nemusíte sa starať o závit.
  • Anglické a talianske držiaky sa nachádzajú na prevažnej väčšine bicyklov.
  • Francúzsky držiak sa vzťahuje na anglický držiak s menším závitom.
 • Odkazy