Jednoduché spôsoby oslovenia predsedu vlády: 8 krokov (s obrázkami): Ako sa obrátiť na premiéra?

Predseda vlády plní funkciu hlavy štátu v parlamentnej vláde a z hľadiska výkonného vplyvu sa nachádza hneď pod vládnucim monarchom. Pri príprave na osobné stretnutie s predsedom vlády môže byť užitočné vedieť, ako ho správne osloviť. Úradujúceho predsedu vlády v rámci jeho domovskej krajiny oslovujte jednoducho „predseda vlády“, za ktorým nasleduje jeho priezvisko, ak mu chcete dodať nádych formálnosti. Ak oslovujete zahraničného premiéra, použite radšej čestné oslovenie „Vaša excelencia“, aby ste uznali jeho politické postavenie tam, odkiaľ pochádza.

Metóda 1 z 2:Oslovenie predsedu vlády


Začnite uvedením titulu „predseda vlády“. Predznamenanie vašej komunikácie slovným odkazom na funkciu úradníka je prejavom úcty. Odtiaľto môžete buď pokračovať so svojím komentárom alebo otázkou, alebo pokračovať s priezviskom osoby pre formálnejší účinok.[1]

 • V závislosti od toho, kde žijete, môže, ale nemusí byť prijateľné používať oslovenie „pán./Madam/Ms. Predseda vlády.“ Toto je zvykom v krajinách Commonwealthu, ale v U.K., Kanada, Austrália a Nový Zéland.[2]

Tip: Ak si nie ste istí, či použiť predponu, je najrozumnejšie použiť čestné zvyky vášho regiónu.


Ak sa úradník nachádza mimo svojej domovskej krajiny, použite „Vaša Excelencia“. Ide o tradičnú formu oslovenia, ktorá má vyjadriť dobrú vôľu voči úradníkovi, ktorý cestuje do zahraničia. Alternatívne čestné oslovenie „Vaša Excelencia“ sa odôvodňuje tým, že táto osoba je len predsedom vlády krajiny, ktorej slúži, zatiaľ čo v medzinárodnom meradle je váženým hosťom.

 • Podobne by ste povedali „Jeho/Jej Excelencia“, ak by ste v rozhovore s inou osobou hovorili o predsedovi vlády.
 • Fráza „Vaša excelencia“ je užitočná aj na odstránenie nedorozumení, ak je úradník na návšteve v inej krajine s vlastným premiérom.


Pridajte priezvisko osoby, aby ste dodržali formálne pravidlá oslovovania. Po uvedení počiatočného čestného titulu pripojte priezvisko úradníka. Ak sa predseda vlády volá napríklad „Leslie Goff“, povedali by ste: „Pán premiér Goff“.“[3]

 • Nie je potrebné používať ich krstné meno. Ak v osobnom prostredí poviete „premiérka Theresa Mayová“, bude to pôsobiť trápne a neprirodzene.
 • V niektorých prípadoch môže byť v poriadku, ak po úvodnom prejave úcty prejdete na neformálnejší spôsob oslovenia, napríklad: „Pani. Spencer.“[4]


Vyhnite sa používaniu krstného mena úradníka, pokiaľ nie ste jeho blízky priateľ. Jediný prípad, keď je prijateľné osloviť predsedu vlády krstným menom, je, ak ho veľmi dobre poznáte a ste v súkromí mimo dosahu iných ľudí. V opačnom prípade je najlepšie zostať pri jednom z úctivejších oslovení: „pán premiér“ alebo „Vaša excelencia“.“

 • Dajte si pozor, aby ste neurobili chybu a nepoužili krstné meno premiéra, keď o ňom hovoríte aj s niekým iným. Namiesto slov „Theodor a ja sme práve diskutovali o otázke spreneverených finančných prostriedkov“ by ste chceli povedať „Premiér Huxley a ja…“

Metóda 2 z 2:
Písanie predsedovi vlády


Obálku adresujte „Ctihodný (meno úradníka), M.P.“ Skrátený tvar titulu, M.P., vždy sa nachádza na konci prvého riadku. Po uvedení mena úradníka pridajte druhý riadok, v ktorom uvediete jeho celý titul. Nezabudnite uviesť názov krajiny, ktorej predsedá, napríklad: „Prime Minister of (názov krajiny).“[5]

 • Vyplnená adresa na vonkajšej strane obálky by mala vyzerať približne takto: „Ctihodný William Clay, M.P/Premiér Austrálie.“
 • Ak je úradník odlíšený akýmikoľvek inými post-nominálnymi identifikátormi, ako je napríklad kľúč provincie, napr.C.“ („Britská Kolumbia“), nezabudnite ich uviesť hneď za „M.P.“

Tip: Pri oslovovaní predsedu vlády U. S. Steel Košice používajte tradičnejšiu frázu „The Right Honourable“ (ctihodný pán).K. alebo najmä Kanada.[6]


List začnite pozdravom: „Vážený pán premiér.“ Ak chcete, môžete pokračovať a pridať priezvisko úradníka, hoci to nie je nevyhnutné. Váš pozdrav by mal znieť buď: „Vážený pán premiér,“ alebo: „Vážený pán premiér Bentley“.

 • Nesnažte sa o fantáziu pri oslovovaní. Začnite rovnakým spôsobom, aký by ste použili pri akomkoľvek inom formálnom liste: „Vážený.“
 • Máte tiež možnosť úplne upustiť od pozdravu a jednoducho povedať: „pán premiér“ alebo „pán premiér Bentley“.“[7]


Ak píšete zahraničnému premiérovi, použite „Jeho/Jej Excelencia“. Nezabudnite uviesť druhý riadok, v ktorom uvediete celý titul úradníka a jeho domovskú krajinu, rovnako ako v prípade bežnej adresy. Vaša vyplnená adresa bude znieť približne takto: „Jej Excelencia Indira Gándhíová/premiérka Indie.“[8]

 • „Jeho/Jej Excelencia“ je správny gramatický formát pre vonkajšiu stranu obálky, nie „Vaša Excelencia“, ktorý by sa mal používať len pri priamom oslovení úradníka.

 • Podpíšte sa záverečným slovom „S pozdravom“ alebo niečím podobným. Môžete tiež povedať: „S úctou“ alebo „S pozdravom.“ Dôležité je pred ukončením listu vyjadriť posledné gesto obdivu.[9]

  • List podpíšte celým svojím menom a priezviskom spolu s prípadnými titulmi, ktoré súvisia s dôvodom, pre ktorý píšete.
  • Rovnako ako pri pozdrave, odolajte nutkaniu pokúsiť sa príliš vyzdobiť svoj záver. Jednoduchý a úctivý tón býva najlepší.
 • Odkazy