Jednoduché spôsoby podania sťažnosti na Better Business Bureau: 12 krokov

Better Business Bureau (BBB) je nezisková organizácia, ktorá existuje s cieľom podporovať dôveru na trhu tým, že spája dobré podniky a inteligentných spotrebiteľov. BBB udeľuje akreditáciu podnikom, ktoré spĺňajú jej štandardy integrity a dokonalosti. Ak máte problém s akýmkoľvek podnikom, bez ohľadu na to, či je alebo nie je akreditovaný BBB, môžete podať oficiálnu sťažnosť na BBB. BBB zasiahne vo vašom mene a pokúsi sa vyriešiť vašu sťažnosť. Hodnotenie podniku sa čiastočne určuje podľa toho, ako reaguje na sťažnosti a ako ich rieši.

Metóda 1 z 2: Podanie sťažnosti online


Najprv sa obráťte na podnik a vyriešte problém s ním. Najprv sa obráťte priamo na podnik a zistite, či môžete problém vyriešiť sami. Väčšina podnikov rada vyrieši váš problém, či už ide o vrátenie peňazí, alebo ak máte pocit, že ste boli uvedení do omylu v súvislosti s tovarom alebo službami.[1]
Dôveryhodný zdroj
Better Business Bureau
Nezisková organizácia zameraná na podporu dôveryhodnosti trhu prostredníctvom vzdelávania spotrebiteľov a hodnotenia podnikov
Prejdite na zdroj

 • Vyriešenie sťažnosti vám umožní udržať si s podnikom dobré vzťahy, čo je dôležité najmä vtedy, ak ho často protežujete. Ak s vami podnik nie je ochotný spolupracovať, vysvetlite, že sa chystáte podať sťažnosť na BBB.
 • Ak si nie ste istí, ako kontaktovať podnik, vyhľadajte na jeho webovej stránke stránku „Kontaktujte nás“. Alebo ak poznáte fyzické sídlo podniku, prejdite tam a prejednajte svoju sťažnosť.


Uchovávajte si záznamy o svojich interakciách. Zapíšte si dátum odoslania e-mailu alebo telefonátu, meno osoby, s ktorou ste komunikovali, vašu požiadavku a spôsob, akým zástupca spoločnosti reagoval. Tieto záznamy budú cenné, keď podáte sťažnosť na BBB, pretože budú dôkazom, že ste sa obrátili na spoločnosť a zástupcovia spoločnosti neboli nápomocní.[2]
Dôveryhodný zdroj
Better Business Bureau
Nezisková organizácia zameraná na podporu dôveryhodnosti trhu prostredníctvom vzdelávania spotrebiteľov a hodnotenia podnikov
Prejdite na zdroj

 • Uschovajte si tiež účtenky alebo doklady o nákupe, aby ste zabránili tomu, že spoločnosť bude popierať, že s vami obchodovala.


Podajte sťažnosť online prostredníctvom portálu pre sťažnosti BBB. Ak podnik nereaguje na vašu sťažnosť alebo nevyrieši problém k vašej spokojnosti, začnite podaním oficiálnej sťažnosti na BBB. Portál pre sťažnosti je k dispozícii v angličtine a španielčine.

 • Viac informácií a začatie podávania sťažností online nájdete na adrese: https://www.bbb.org/consumer-complaints/file-a-complaint/get-started.


Objasnite miesto a povahu vašej sťažnosti. Na prvej obrazovke sa zobrazí výzva, aby ste uviedli, či sa podnik nachádza v U.S. alebo v Kanade. Potom kliknite na príslušné prepínacie tlačidlo a označte typ výrobku alebo služby, ktorej sa vaša sťažnosť týka. Po dokončení kliknite na tlačidlo „Ďalej“.[3]
Dôveryhodný zdroj
Better Business Bureau
Nezisková organizácia zameraná na podporu dôveryhodnosti trhu prostredníctvom vzdelávania spotrebiteľov a preverovania podnikov
Prejsť na zdroj


Identifikujte podnik, na ktorý podávate sťažnosť. Po určení povahy vašej sťažnosti budete požiadaní, aby ste identifikovali podnik, na ktorý sa sťažujete. Zadajte názov podniku do panela „Search For“ (Vyhľadávanie) a vyhľadajte konkrétny podnik. Kliknutím na tlačidlo „Vybrať“ vedľa názvu podniku identifikujte podnik.[4]
Dôveryhodný zdroj
Better Business Bureau
Nezisková organizácia zameraná na podporu dôveryhodnosti trhu prostredníctvom vzdelávania spotrebiteľov a hodnotenia podnikov
Prejsť na zdroj


Uveďte svoje meno, adresu a ďalšie osobné údaje. Na ďalšej stránke portálu BBB pre podávanie sťažností sa zobrazí žiadosť o poskytnutie vašich osobných údajov vrátane denného telefónneho čísla, na ktorom vás možno zastihnúť. Zadajte svoje informácie do všetkých príslušných polí a po dokončení kliknite na tlačidlo „Ďalej“. V závislosti od typu sťažnosti, ktorú podávate, vás webová stránka vyzve na vyplnenie príslušných údajov.[5]
Dôveryhodný zdroj
Better Business Bureau
Nezisková organizácia zameraná na podporu dôveryhodnosti trhu prostredníctvom vzdelávania spotrebiteľov a hodnotenia podnikov
Prejsť na zdroj

 • Ak sa napríklad sťažujete na telefónnu spoločnosť, musíte uviesť dĺžku zmluvy, značku telefónu a mesačnú platbu.


Podrobne opíšte svoju sťažnosť a uveďte, ako by ste ju chceli vyriešiť. Na portáli sa vám zobrazia 2 textové polia: 1, do ktorého musíte napísať svoju sťažnosť, a 1, v ktorom môžete opísať, ako by ste chceli problém vyriešiť. Vysvetlite povahu svojej nespokojnosti, kroky, ktoré ste podnikli na odstránenie problému, a čo spoločnosť urobila alebo neurobila, aby vám pomohla. Tiež uveďte čo najjasnejšie, ako by ste chceli, aby sa vaša sťažnosť vyriešila. Možno chcete napríklad vrátiť peniaze za chybný výrobok alebo sa ospravedlniť za nepríjemné stretnutie s personálom. Kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ pokračujte ďalej.[6]
Dôveryhodný zdroj
Better Business Bureau
Nezisková organizácia zameraná na podporu dôveryhodnosti trhu prostredníctvom vzdelávania spotrebiteľov a hodnotenia podnikov
Prejsť na zdroj

 • Portál vám umožní poskytnúť informácie o tom, ako podnik neposkytol adekvátne služby. Na tejto stránke môžete prejsť k podrobnejším informáciám.
 • Nepoužívajte žiadne vulgarizmy ani osobné útoky. Sťažnosť bude zverejnená, hoci vaše meno v nej nebude uvedené.


Pred podaním sťažnosti si ju prečítajte. Skontrolujte všetky informácie, ktoré ste uviedli: názov podniku, osobné údaje, podrobnosti o sťažnosti a všetko ostatné, čo ste mohli zadať. Keď je všetko v poriadku, kliknite na tlačidlo „Odoslať“ a podajte sťažnosť. Po kliknutí na tlačidlo „Odoslať“ je sťažnosť konečná a nebudete ju môcť ďalej upravovať.

 • Po odoslaní sťažnosti ju BBB do 2 dní postúpi podniku a požiada ho, aby do 14 dní odpovedal.[7]
  Dôveryhodný zdroj
  Better Business Bureau
  Nezisková organizácia zameraná na podporu dôveryhodnosti trhu prostredníctvom vzdelávania spotrebiteľov a hodnotenia podnikov
  Prejsť na zdroj
 • Ak sa problém nevyrieši do 30 dní, máte možnosť kontaktovať obchodnú spoločnosť sami a pokračovať v riešení vašej sťažnosti.

Metóda 2 z 2: Podanie písomnej sťažnosti


Nájdite adresu miestnej pobočky BBB. Fyzické listy so sťažnosťou sa musia predložiť miestnym kanceláriám BBB. Navštívte vyhľadávač pobočiek na stránke bbb.org a do vyhľadávacieho riadku zadajte svoje mesto a štát (alebo provinciu, ak žijete v Kanade). Ak to nepomôže, nájdite svoj štát alebo provinciu v abecednom zozname. Kliknite na ňu a malo by sa objaviť miesto (miesta) pobočiek BBB. Vyberte kanceláriu, ktorá je vám najbližšie, aby ste videli jej adresu.

 • Vyhľadávanie začnite online na adrese: https://www.bbb.org/bbb-directory.
 • Pred podaním sťažnosti na BBB je dobré sa pokúsiť kontaktovať podnik priamo. Podnik môže pochopiť vašu sťažnosť a urobiť všetko pre to, aby vám pomohol bez toho, aby BBB zasahovala vo vašom mene.
 • Uschovajte si všetky záznamy z podniku (napr.g., predajný doklad), ktoré sa týkajú vašej sťažnosti. BBB môže požiadať o kópie týchto záznamov, aby zdokumentovala podrobnosti vašej sťažnosti.


Napíšte sťažnosť na BBB. Najlepšie je, ak je list napísaný na stroji a vytlačený, ale ak nemáte prístup k počítaču alebo tlačiarni, je prijateľný aj rukou písaný list. Uveďte čo najviac informácií tak, že opíšete povahu svojej sťažnosti, spoločnosť, na ktorú sa sťažujete, a všetky kroky, ktoré ste podnikli na vyriešenie problému na vlastnú päsť. Uveďte kontaktné údaje o sebe a o podniku vrátane adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Napíšte aj stručný opis toho, ako by ste chceli problém vyriešiť.[8]
Dôveryhodný zdroj
Better Business Bureau
Nezisková organizácia zameraná na podporu dôveryhodnosti trhu prostredníctvom vzdelávania spotrebiteľov a hodnotenia podnikov
Prejsť na zdroj

 • Môžete napríklad napísať: „Chcel by som, aby mi spoločnosť vrátila 300 USD za nekvalitne vykonanú prácu na mojom aute.“
 • V závislosti od povahy vašej sťažnosti môžete uviesť informácie, ako sú podrobnosti a mesačná cena vašej zmluvy na mobilný telefón, typ vozidla, ktoré ste si kúpili, a konkrétne problémy s predajcom alebo sumu peňazí, ktorú ste darovali charitatívnej organizácii, na ktorú sa sťažujete.


priložte kópie účteniek a dokladov o nákupe. Ak ste si viedli záznamy o svojich kontaktoch, priložte ich kópie do obálky, ktorú posielate BBB. Poskytnete tak záznam o svojich interakciách so spoločnosťou a posilníte svoju sťažnosť.

 • Neposielajte originálne kópie poštou, pretože BBB vám žiadne dokumenty nevráti.

 • Pošlite list a počkajte na odpoveď spoločnosti. BBB spracuje vašu sťažnosť do 2 pracovných dní a zašle jej kópiu podniku. Ak podnik neodpovie do 14 dní, úrad mu zašle ďalšiu kópiu vašej sťažnosti. BBB vás bude informovať buď vtedy, keď podnik odpovie na vašu sťažnosť, alebo ak podnik nereaguje.[9]
  Dôveryhodný zdroj
  Better Business Bureau
  Nezisková organizácia zameraná na podporu dôveryhodnosti trhu prostredníctvom vzdelávania spotrebiteľov a hodnotenia podnikov
  Prejsť na zdroj

  • Keď podnik odpovie, BBB bude pracovať na vyriešení vašej sťažnosti.
  • Ak podnik nereaguje alebo nesúhlasí s vaším stanoviskom, obráťte sa na podnik so svojou sťažnosťou znova.
 • Referencie