Účinné stratégie na nápravu toxického pracoviska

Každý má v práci občas zlý deň, ale keď sa musíte každý deň stretávať s toxickým správaním, stáva sa to fyzicky a psychicky vyčerpávajúce. Aj jediný toxický človek na pracovisku môže spôsobiť, že sa budete báť chodiť do práce, ale dobrou správou je, že máte určitú moc dosiahnuť zlepšenie, bez ohľadu na to, či ste vo vyššom manažmente alebo súčasťou tímu. Aj keď sa to možno hneď nezlepší, svojím dielom prispievate k tomu, aby sa vaše pracovisko stalo otvorenejším a priateľskejším miestom!

Metóda 1 z 3: Riešenie problémov ako vedúci


Ponúknite dôverné zamestnanecké prieskumy na zistenie problémov. Vaši zamestnanci sa môžu báť prihlásiť, ak si myslia, že sa im niekto bude mstiť. Vytvorte anonymný prieskum na papieri alebo online, aby vaši zamestnanci napísali, aké problémy rozpoznávajú. Po prijatí všetkých prieskumov roztrieďte všetky výsledky a hľadajte problémy, na ktoré poukazuje viacero ľudí.[1]

 • Môžete napríklad požiadať zamestnancov, aby si vybrali možnosť „súhlasím“ alebo „nesúhlasím“ pri výrokoch ako „Moje pracovisko rieši toxické správanie“, „Môj šéf predchádza problémom skôr, ako nastanú“ alebo „Cítim sa šikanovaný, keď som v práci.“[2]
 • Do päťbodovej škály môžete zahrnúť aj konkrétnejšie výroky, napríklad: „Moji spolupracovníci mi pomáhajú riešiť problémy“, „Cítim, že ma moji spolupracovníci rešpektujú a počúvajú“ alebo „Moji spolupracovníci obviňujú iných ľudí z ich chýb.“[3]
 • Ak chcete konkrétnejšie odpovede, nechajte zamestnancom niekoľko riadkov, aby napísali všetky problémy, ktorým ste sa v prieskume nevenovali.
 • Dajte jasne najavo, že nejde o vyšetrovanie a že skutočne chcete riešiť problémy na pracovisku. Môžete poslať správu, v ktorej uvediete niečo ako: „Vieme, že v našom tíme existujú problémy, a preto dnes začíname s hodnotením pracoviska. Budete môcť vyplniť dôverný prieskum a jeho výsledky prediskutujeme na ďalšom stretnutí.“


Zamestnancov s toxickým správaním riešte priamo, aby ste ho zastavili v jeho počiatkoch. Ujasnite všetkým zamestnancom pravidlá a zásady spoločnosti, aby vedeli, čo od nich očakávate. Vždy, keď si všimnete toxické správanie, ktoré je v rozpore so zásadami, ktoré máte zavedené, okamžite sa so zamestnancom porozprávajte a dajte mu najavo, že to, čo robí, je zlé. Aj keď sa to môže zdať nespravodlivé, buďte prísni pri akýchkoľvek dôsledkoch bez ohľadu na to, o aký veľký alebo malý incident ide.[4]

 • Ak napríklad počujete, že jeden zo zamestnancov šikanuje iného spolupracovníka, ústne ho upozornite a pripomeňte mu firemné pravidlá. Ak nezaznamenáte zlepšenie, možno ich budete musieť preložiť alebo dokonca prepustiť.[5]
 • Ďalší príklad: ak vám niekto neustále preposiela e-maily, môže to znížiť vašu produktivitu, pretože musíte triediť nechcené správy. Vysvetlite im, aké konkrétne typy e-mailov vám majú odovzdať.[6]
 • Ak svojim zamestnancom dovolíte, aby im niečo prešlo, môžu vo svojom toxickom správaní pokračovať.


Buďte vzorom toho, ako chcete, aby sa zamestnanci správali. Vaši zamestnanci budú vzhliadať k tomu, ako ich vediete, takže sa správajte profesionálne a modelujte firemnú kultúru. Namiesto toho, aby ste sa na svojich zamestnancov hnevali alebo ich podkopávali, povzbuďte ich a pracujte na otvorenej a zdravej diskusii o problémoch. Venujte čas vlastnému toxickému správaniu a čo najskôr ho riešte.[7]

 • Môžete napríklad povedať niečo také: „Chcel som vám povedať, že si vážim všetku tú tvrdú prácu, ktorú ste do týchto formulárov vložili. Vyzerajú skvele a dobre organizovane!“ Týmto spôsobom môžu prejaviť uznanie inému spolupracovníkovi.
 • Ak ste sa v minulosti správali voči zamestnancom toxicky, priznajte svoje správanie a to, čo robíte pre zlepšenie. Môžete napríklad povedať: „Viem, že som v minulosti mikromanažoval a kontroloval projekty, ale nechám každého preskúmať jeho nápady, aby sme našli najproduktívnejšie riešenie.“[8]


Pýtajte sa svojho tímu na ich názory a stanoviská, aby sa cítili zapojení. Vďaka otvorenej komunikácii sa na pracovisku budete cítiť príjemnejšie a ľudia nebudú mať pocit, že ich nikto nepočúva. Často vyhľadávajte spätnú väzbu k projektom a nápadom, aby sa váš tím zapojil a angažoval vo firme. Berte ich vážne a vypočujte si ich obavy. Keď počujete, že povedali dobrý nápad, uznajte ho a zvážte ho pri ďalšom postupe.[9]

 • Vyhnite sa žiadosti o názor alebo spätnú väzbu na niečo, ak nie ste schopní vykonať zmenu. V opačnom prípade nemusia mať vaši zamestnanci pocit, že ste ich vypočuli.
 • Ak máte zamestnanca, ktorý je hyperkritický voči ostatným, môžete povedať niečo ako: „Ďakujeme za váš názor, ale teraz si vypočujme všetkých ostatných.“[10]
 • Dávajte si pozor na zamestnancov, ktorí si chcú pripísať zásluhy za nápady, ktoré nie sú ich. Povzbudzujte všetkých zamestnancov, aby sa vyjadrovali, a oceňujte ľudí, ktorí si to zaslúžia.[11]


Dávajte spätnú väzbu skôr za konkrétne správanie než všeobecné pokyny. Už sa vám niekedy stalo, že vás frustrovala nejasná spätná väzba, na ktorú ste si neboli istí, ako reagovať? Namiesto toho, aby ste v niekom vyvolali takýto pocit, radšej presne špecifikujte, čo chcete riešiť, aby nedošlo k nedorozumeniu. Preformulovaním nejasných myšlienok na uskutočniteľné správanie môžete dosiahnuť, aby sa vaši zamestnanci cítili produktívnejšie.[12]

 • Napríklad namiesto toho, aby ste zostali: „Prosím, pracujte na tom, aby ste si viac všímali čas,“ môžete povedať: „Prosím, snažte sa byť dochvíľni na našich týždenných stretnutiach zamestnancov.“


Zabezpečte školenia a workshopy, aby ste udržali svojich zamestnancov v kontakte. Mnohí zamestnanci sú frustrovaní, keď sa necítia byť výzvou alebo nevidia vo svojej práci žiadny impulz. Ak chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní, hľadajte vzdelávacie programy a workshopy zamerané na zručnosti, ktoré by ste mohli zaradiť do spoločnosti. Vaši zamestnanci ocenia, že vám záleží na rozvoji ich budúcnosti a pomáhate im rásť vo firme.[13]

 • Pomáha aj to, ak máte v spoločnosti jasné vzdelávacie cesty, aby zamestnanci mohli ľahko postupovať na nové pozície.


Vyhodnocujte svoj pokrok pomocou pravidelných kontrolných stretnutí. Zvyknúť si na zmeny vo firme chvíľu trvá, preto nečakajte, že sa všetko hneď napraví. Keď pracujete na budovaní zdravšieho pracoviska, každých niekoľko mesiacov usporiadajte stretnutia zamestnancov, aby ste mohli sledovať svoj pokrok a zistiť, ako sa vaši zamestnanci cítia. Vypočujte si všetky ich obavy alebo spätnú väzbu, aby ste mohli pokračovať v zlepšovaní.[14]

 • Keď začínate, môže vám pomôcť organizovať mesačné stretnutia, ale nakoniec možno bude stačiť, keď sa budete stretávať raz alebo dvakrát ročne.

Metóda 2 z 3: Prístup k problémom ako zamestnanec


Spomeňte toxické správanie, ktoré ste si všimli, oddeleniu ľudských zdrojov spoločnosti. Personálne oddelenie vašej spoločnosti je tu na to, aby si vypočulo všetky vaše obavy, preto sa nebojte obrátiť sa naň, keď spoznáte nezdravé pracovné prostredie. Spomeňte problémy, ktoré máte, a každého, kto sa na nich podieľa, aby váš personalista vedel, na koho sa má obrátiť. Vaše personálne oddelenie urobí všetko pre to, aby tento problém vyriešilo.[15]

 • Mohli by ste napríklad povedať niečo také: „Všimol som si, že John je na mňa v poslednom čase veľmi prísny. Rozčuľuje sa, keď zabudnem na nejakú maličkosť, a ja sa necítim dobre.“


Vyhľadajte spojencov, s ktorými môžete o problémoch diskutovať. Môže byť naozaj ťažké cítiť sa v práci sám, najmä ak sa ostatní ľudia správajú toxicky. Je pravdepodobné, že niekto sa cíti rovnako ako vy a tiež chce urobiť zmenu. Oslovte iných spolupracovníkov, ktorí prechádzajú podobnými problémami a ktorým môžete dôverovať. Spýtajte sa ich, ako sa cítia, a dajte im najavo, že ste si prešli rovnakými problémami, aby ste sa im mohli zveriť. Spoločne môžete pripraviť brainstorming riešení a prediskutovať problém s vyšším manažmentom.[16]

 • Uistite sa, že o ľuďoch nehovoríte zle za ich chrbtom, pretože to je ďalšia forma toxického správania. Namiesto opakovaného rozprávania o svojom správaní strávte viac času brainstormingom riešení.[17]
 • Ak sa obávate, že osoba bude po tom, čo sa jej zveríte, hovoriť za vašimi chrbtami, prediskutujte, aké problémy ste si všimli, so svojím personálnym oddelením alebo zamestnávateľom.


Pokúste sa nájsť spôsob, ako spolupracovať so všetkými členmi vášho tímu. Niekedy dochádza k stretom na pracovisku jednoducho preto, že ľudia môžu byť veľmi rozdielni. Niečo, čo vo vás vyvoláva pocit nadšenia a energie, môže u niekoho iného vyvolať pocit veľkej vyčerpanosti. Ak sa však dokážete s druhou osobou o tom porozprávať, možno sa vám podarí nájsť funkčné riešenie problému.[18]
Odborný zdroj
Devin Jones
Kariérny kouč
Rozhovor s odborníkom. 5. apríla 2019.

 • Ak si napríklad všimnete, že niektorý z vašich spolupracovníkov vždy odflákne vaše nápady, zamyslite sa nad tým, ako pracuje – možno je to človek, ktorý sa viac orientuje na veľké veci alebo na akciu, a proces plánovania ho až tak nebaví. Mohli by ste mu umožniť brainstorming projektu, zatiaľ čo vy ho rozdelíte na realizovateľné kroky, aby sa ľahšie dokončil.


Porozprávajte sa priamo so spolupracovníkom, ak sa správa toxicky. Ak sa niekto k vám alebo k inému spolupracovníkovi správa zle, nebojte sa mu ozvať a dať mu najavo, ako jeho správanie ovplyvňuje celé pracovisko. Používajte pevný a asertívny hlas a kladte otázky, aby ste im pomohli zamyslieť sa nad tým, ako sa správajú. Možno si ani neuvedomujú, že ich správanie spôsobilo nejaké problémy.[19]

 • Môžete napríklad povedať: „Stále si robíte žarty, že nie som dostatočne kvalifikovaný na túto pozíciu, a musí existovať dôvod, prečo to stále hovoríte. V čom vidíte, že?“
 • Vyhnite sa obviňovaniu osoby. Nehovorte napríklad: „Pripisujete si zásluhy za prácu Stephanie.“ Namiesto toho sa môžete spýtať: „Akou konkrétnou prácou ste prispeli k tomuto projektu?“


Zamerajte sa na vlastnú prácu, aby ste sa vyhli negatívnym reakciám. Aj keď to priamo nerieši problém, nájdenie potešenia z vlastnej práce vás môže udržať v pozitívnejšom rozpoložení. Vyhľadávajte úlohy, ktoré vám robia radosť, odstráňte zbytočné rozptyľovanie a pracujte na rozvoji svojich zručností. Ak sa vám v práci darí, nemusíte si všímať správanie iných ľudí.[20]

 • Dbajte na to, aby ste ostatných spolupracovníkov úplne neodstrihli alebo sa nesústredili na seba, pretože aj to môže byť toxické správanie.


Stanovte si pracovné hranice, aby ste sa nepretěžovali. Môže byť veľmi jednoduché skontrolovať niekoľko e-mailov, keď prídete domov, alebo začať plánovať na ďalší deň, ale časom vás to bude stresovať. Skúste sa dostať do stavu, keď po príchode domov nebudete myslieť na prácu a nebudete sa ňou zaoberať. Oddeľte svoj pracovný život tým, že nebudete zdieľať osobné detaily v práci a budete si vytvárať priateľstvá mimo práce.[21]

 • Nájdite si čas aj na seba, aby ste sa počas pracovného dňa zbavili stresu. Urobte si úplnú obedňajšiu prestávku alebo choďte na prechádzku, ak sa môžete dostať von.


Vyhľadajte si zábavný koníček, ktorý vás počas voľného času odpúta od práce. Ak ste samá práca a žiadna zábava, začne to byť naozaj stresujúce a nemusíte sa cítiť spokojne. Vyberte si niečo, čo vás vždy zaujímalo, a venujte sa tomu ako koníčku. Medzi veci, ktoré by ste mohli vyskúšať, patrí napríklad interný šport, pozorovanie vtákov, stolové hry, cvičenie, záhradkárčenie alebo pletenie. Zapojte sa naplno, aby ste mali kam utiecť po dlhom dni.[22]

 • Informujte sa u svojich spolupracovníkov, či sa chcú zapojiť do nejakého koníčka. Môže to byť skvelý spôsob, ako sa spoločne odreagovať a zbaviť stresu.


Hľadajte si novú prácu, ak nevidíte zmeny. Nanešťastie sa vám nemusí podariť zmeniť alebo ignorovať toxické správanie. Aj keď sa môže zdať, že vás odradí hľadať si niečo iné, nestojí to za to, aby vaše fyzické alebo duševné zdravie zostalo v toxickom prostredí. Hľadajte spoločnosti, ktoré si vážia svojich zamestnancov a majú hodnoty, ktoré sa zhodujú s vašimi vlastnými. Je pravdepodobné, že si nájdete inú pozíciu, kde do kultúry zapadnete oveľa lepšie.[23]

Metóda 3 z 3:Rozpoznanie toxického prostredia


Dávajte si pozor na narcistické alebo agresívne správanie. Ľudia, ktorí majú toxické správanie, sa mnohokrát správajú ako tyrani. Ak vidíte, že ostatní zamestnanci sa sústreďujú na svoje vlastné potreby a hnevajú sa, keď sa im nedarí, prispievajú k toxickému prostrediu. Môžete si tiež všimnúť, že sa správajú súťaživo, presúvajú vinu alebo príliš kritizujú ostatných, aby sa viac vyzdvihli.[24]

 • Počúvajte ultimáta alebo vety typu: „Máš šťastie, že máš túto prácu,“ pretože to sú znaky, že pracujete v nezdravom prostredí.


Venujte pozornosť, ak sa prejavuje nedostatočná produktivita. Práca v toxickom prostredí je mimoriadne stresujúca a môže spôsobiť, že sa prestanete sústrediť na prácu, ktorú potrebujete urobiť. Ak riadite iných zamestnancov a všimnete si, že nevykonávajú toľko práce, na pracovisku môže byť problém.[25]
Ak ste zamestnancom a máte pocit, že vás odťahujú od úloh alebo vás zahlcujú povinnosťami, môže to byť tiež znakom.[26]

 • Sledujte, koľko času strávite prácou, aby ste videli, ako si rozdeľujete čas. Takto presne uvidíte, čo narúša váš pracovný proces.


Porovnajte hodnoty spoločnosti so svojimi spolupracovníkmi a zistite, či sa zhodujú. Aj keď milujete to, čo robíte, môže byť veľmi ťažké pracovať pre niekoho, kto sa o to až tak nezaujíma. Váš šéf a ostatní zamestnanci môžu klebetiť o spoločnosti, často sa sťažovať, správať sa hrubo alebo nebrať prácu vážne. Keď nemáte pocit, že vaše hodnoty sú v práci podporované, začne vás to viac vyčerpávať.[27]

 • Zhodnoťte, aké hodnoty sú pre vás dôležité, a skontrolujte, či sú stále v súlade s firmou. Ak nie, potom pre vás spoločnosť nemusí byť vhodná.[28]


Dávajte si pozor, aby práca neovplyvňovala váš osobný život. Keď sa po dlhom dni vrátite domov, stále sa vám stáva, že namiesto oddychu kontrolujete e-maily alebo premýšľate o práci? Hoci to môže byť spôsobené tým, že ste vášnivý v tom, čo robíte, môže to byť aj znakom toho, že vaša práca zasahuje do vášho spoločenského života. Ak cítite potrebu chodiť do práce skoro a zostávať každý deň do noci, potom to nie je zdravé prostredie.[29]

 • Toxické pracoviská môžu ovplyvniť aj vaše fyzické zdravie. Ak ste stále častejšie chorí a neviete prečo, môže to byť z toxického prostredia.

 • Nájdite si externého konzultanta, ktorý preverí firemnú kultúru. Hoci môžete byť schopní rozpoznať toxické správanie na svojom pracovisku, niekedy je najlepšie zapojiť tretiu stranu. Ako manažér si môžete priamo najať poradenskú organizáciu, ktorá bude pozorovať každodennú prácu, aby ste zistili základné problémy v spoločnosti.[30]
  Ako zamestnanec sa môžete pozrieť na spoluprácu s programom hodnotenia a rozvoja vedenia, aby ste preskúmali vrcholový manažment.[31]

  • Aj keď si nemyslíte, že potrebujete zapojiť tretiu stranu, môže vám pomôcť rozpoznať nezdravé správanie, ktoré ste uzavreli alebo sa naučili ignorovať.[32]
 • Referencie